Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚVOD DO CHOVU SKOTU

8. 1. 2009

 CHOV SKOTU

 Chov skotu je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby. Hlavními produkty jsou mléko, maso a chlévská mrva  (rozdíl mezi mrvou a hnojem je následující - chlévská mrva je směs výkalů, moči a podestýlky a neopustila zatím stáj. Kdežto hnůj je taktéž směs, která však již na hnojišti a  podléhá procesům humifikace a mineralizace). Se zdokonalující se šlechtitelskou prací roste užitkovost zvířat. Dříve skot poskytoval trojstrannou užitkovost: mléko, maso a tah.
Se zvyšující se užitkovostí došlo k značným poklesům stavů. V roce 1980 bylo chováno na našem území 3 428 954 ks skotu, z čehož bylo 1 318 952 dojnic. Současný stav je možno vyčíst z tabulky níže. Důležité je si uvědomit, že pokles stavů dojnic je již na hranici únosnosti pro další možnosti šlechtění a selekci samičí základny. Proto v chovu skotu je selekce a genetický pokrok zajišťován zejména samčí (otcovskou) populací.
Mléko
Průměrná cena mléka (výkupní) za mléko třídy Q (výběr - nejvyšší třída jakosti, po ní následuje I a II třída, jež mají většinou horší ukazatele jakosti) se dnes pohybuje okolo 7,30 Kč/litr. Průměrná užitkovost za laktaci v roce 2006 činila 6370,4 litrů což je  např. oproti roku 2005 nárůst o 116,7 litrů mléka. Průměrný obsah tuku činil 3,97 % a bílkovin 3,39 %.  Spotřeba mléka a mléčných výrobků na osobu a rok dosáhla v roce 2004 hodnoty 223,6 litrů a másla 4,4 kg.
 
Maso
Spotřeba masa na osobu a rok činí na osobu a rok cca 11 kg.

Stavy skotu v ČR

kategorie skotu 2002 2008 2009 2010 2011
krávy dojené 495 962 405 532 399 518 383 523 373 832
krávy bez tržní produkce mléka 100 333  163 163 160 285 167 722 177 704
krávy celkem 596 295 568 685 559 803 551 245 551 536
skot celkem 1520 136 1 401 607 1 363 213 1 349 286 1 343 686

 

foto1--177-.jpg