Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEDSTAVENÍ SE AUTORA

ŽIVOTOPIS

 

Jméno a příjmení:
Stanislav Staněk
 stanislav-stanek--2-.jpg
Rok narození:
1981
Studium:
 •  Národohospodářská škola Boskovice - Agropodnikání - maturita v roce 1999
 • Vyšší odborná škola Kostelec nad Orlicí - Šlechtitelství hospodářských zvířat - absolutorium 2002 
 • Česká zemědělská univerzita v Praze - bakalářské studium oboru Zootechnika - Živočišná produkce - státní zkouška 2005
 • Česká zemědělská univerzita v Praze - inženýrské studium oboru Zootechnika - Živočišná produkce - státní zkouška 2008
 • Česká zemědělská univerzita v Praze - doktorské studium oboru Speciální zootechnika - složena státní doktorská zkouška a obhájena doktorská disertační práce v roce 2014
Praxe:
 • zemědělské podniky se zaměřením na chov skotu a prasat,
 • zahraniční praxe - SRV e.G. Dresden - Inseminační stanice býků
 • SRN - praxe v chovech dojeného skotu (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg)
Zaměstnání:
Odborné zaměření:
 • technologie (stáje pro skot - novostavby, rekonstrukce stájí, včetně hodnocení úrovně chovů (audity chovů - hledání chyb v technologiích a technikách chovů, které jsou součásti provozní slepoty personálu podniku a managementu),
 • odchov telat - audit a hodnocení úrovně odchovu, kritické body - ustájení, odchov, mlezivová výživa, příprava mléčných nápojů, využití pomůcky a techniky pro zlepšení výsledků odchovu a zlepšení pracovního prostředí ošetřovatelů aj.,
 • chov koz,
 • management chovu skotu a management rutinních operací (efektivita), eliminace rizik a reserv včetně ekonomického vyjádření, zoohygiena a prevence chorob HZ aj. 
 • problematika dodržování zoohygieny v chovech - pracovní operace, asanace ustájení aj.
Výuka, semináře, cvičení:
 • JČU v Českých Budějovicích
·         chov dojeného skotu z pohledu technologie, welfare a progresivních prvků řízení stáda,
·         technologie a ustájení přežvýkavců v ekologickém zemědělství - skot, kozy a ovce
 • ČZU  v Praze
·         zoohygiena staveb pro vysokoprodukční dojnice,
 
·         technologie a ustájení skotu v ekologickém režimu zemědělství,

      ·           technologie a ustájení dojeného skotu v konvenčním režimu zemědělství,

 
Členství v organizacích:
 • Výzkumný ústav živočišné výroby - člen Rady instituce
·         Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie hosp. zvířat
·         Svaz chovatelů českého strakatého skotu
·         Svaz chovatelů ovcí a koz
Ostatní aktivity:
 • přednášky pro studenty oboru veterinárního lékařství Donské státní agrární univerzity a studenty Smolenské státní zemědělské vysoké školy
 • "odchov telat v ČR"
 • "chov skotu v ČR, ustájení a progresivní prvky řízení stád dojeného skotu"

 

 

logo-vuzv-vvi.gif

 

 

 

stanislav-stanek.jpg

 

 

 

 

 

 Témata mých diplomových prací - některé jsou ke stažení:

Vyšší odborná škola - Kostelec nad Orlicí

(vedoucí práce doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.)

 "ETOLOGICKÉ PROJEVY VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC PŘI TEPELNÉM STRESU S OHLEDEM NA NĚKTERÉ REPRODUKČNÍ UKAZATELE".

 

ČZU bakalářská práce

(vedoucí práce doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D. a doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.) 

"CHLADOVÁ ODOLNOST JEHŇAT RŮZNÝCH PLEMEN V RANĚ POSTNATÁLNÍM OBDOBÍ".

 

ČZU diplomová práce

(vedoucí práce Ing. Alena Ježková, CSc. a doc. Ing. Oldřich  Doležal, DrSc.)

"SPECIFIKACE TECHNOLOGICKÝCH A ZOOTECHNICKÝCH RESERV VE VYBRANÝCH CHOVECH VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC"

 

ČZU aspirantura - doktorát

(vedoucí práce prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. a doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.)

"KRITICKÉ BODY ODCHOVU TELAT V OBDOBÍ MLÉČNÉ VÝŽIVY VE STÁDECH DOJENÉHO SKOTU".