Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU KOZ

plemenná kniha koz, hlavní oddíly plemenné knihy, průkaz o původu zvířete POP, identifikace plemenných zvířat

PLEMENNÁ KNIHA KOZ

Plemenná kniha koz je základním prvkem plemenářské práce, jejíž cílem je vytvářet evidenční , technické a organizační podmínky pro efektivní šlechtění koz. Cílem šlechtitelského programu je zlepšování kvantitativních a kvalitativních vlastností plemen. V plemenní knize jsou evidovány rodokmenové a plemenné hodnoty a údaje o reprodukci a užitkovosti nejen od žijících zvířat, ale také od jejich předků. Úkolem PK je evidence chovatelů a jimi chovaných zvířat, zpracování, uchování a veřejná deklarace informací o původu, užitkovosti, plemenné hodnotě jedinců a plemen jako celku. Registrace chovatelů v rámci plemenní knihy je dobrovolná a není vázána na členství ve Svazu chovatelů ovcí a koz.
Náplní plemenné knihy koz je:
 • stanovit rámcový šlechtitelský cíl,
 • stanovit plemenný standard,
 • stanovit postup při získávání dat, které se týkají kvalitativních a kvantitativních vlastností koz,
 • stanovuje postup při označování zvířat dle plemenářského zákona,
 • uskutečňuje odhad plemenné hodnoty na základě předem stanovených užitkových vlastností koz,
 • stanovuje podmínky za kterých je možné zvíře zapsat do plemenné knihy,
 • vede evidenci plemenných kozlů a veřejných plemeníků (tedy plemeníků, které mohou chovatele bez vlastnictví kozla využívat k přirozenému zapouštění svých koz - služba je za drobnou úplatu chovateli koz)
 • eviduje a řídí šlechtitelské chovy koz, jakožto nositele progresivity daného plemene,
 • dává stanovisko k dovozu a vývozu plemenných zvířat, embryí a spermatu,
 • zveřejňuje výsledky kontroly užitkovosti (KU).

 

 

bursk_-koza8.jpg

 

 

Plemenná kniha je vedena pro každé uznané plemeno koz chované v ČR. Plemenná kniha je tedy členěna na oddíl HLAVNÍ a PŘÍPRAVNÝ. Hlavní oddíl je členěn podle dosahované užitkovosti na pododdíl I. a II.
Hlavní oddíl plemenné knihy I. - sem se zapisují kozli a kozy, jejich prarodiče byli zapsání do plemenné knihy (PK) stejného plemene, mají doložený původ a jsou řádně označeni, přičemž jsou zařazení dle dosahované užitkovosti do elitních tříd ER a E a prošli základním výběrem příslušnou komisí chovatelského sdružení. U plemene krátkosrsté kozy hnědé a bílé je podmínkou 100 % podíl krve daného plemene. U plemen búrská, mohérová, kašmírová - 93,5 % podílu krve daného plemene.
Hlavní oddíl plemenné knihy II. - sem se zapisují kozli a kozy, jejich prarodiče byli zapsání do plemenné knihy (PK) stejného plemene, mají doložený původ a jsou řádně označeni, přičemž nejsou zařazení dle dosahované užitkovosti do elitních tříd ER a E a prošli základním výběrem příslušnou komisí chovatelského sdružení.
Přípravný oddíl plemenné knihy - sem se zapisují kozli a kozy jednotlivých plemen nesplňující podmínky hlavních oddílů. Podmínkou je však podíl daného plemene min. 75 %.
Zápis do PK je na žádost chovatele a je zpoplatněn - 50 Kč/ks
IDENTIFIKACE PLEMENNÝCH ZVÍŘAT
 • zvířata mají dvě ušní známky - plastové,
 • délka plastových známek min. 35 mm, šířka min. 10 mm, s výškou znaků na nich uvedených min. 5 mm,
 • zavěšení ušní známky - 1/3 od kořeně ušního boltce,
 • barva známek - kozel - modrá, koza - růžová, bílá
 • u zvířat z EU se ušní známky nemění,
 • ušní známka obsahuje - kód země (CZ), identifikační číslo (přiděluje Českomoravská společnost chovatelů - ústřední evidence), znak společnosti ČMSCH
p1010020.jpg kozy-022.jpg

 

PRŮKAZ O PŮVODU ZVÍŘETE (POP)
Jde o jakýsi občanský průkaz každého zvířete, který slouží k ověření jeho totožnosti, informuje o svém původu apod. Potvrzení o původu je vystavováno zvířeti, které prošlo základním výběrem - bonitací a která splňuje podmínky pro zápis do plemenné knihy. Jeho vydání je zpoplatněno - 200 Kč/ks. Kozy mají průkaz o původu růžový, kozlíci modrý. Tento dokument je nejen občanským průkazem, ale i dokladem, že nejde o zvíře bezcenné z černé plemenitby (je zde uveden bohatý rodokmen).  
pokyny k realizaci šlechtitelské práce v chovu koz, hodnocení exteriéru koz, hodnocení reprodukce koz apod. najdete ZDE
zdroj informací: www.schok.cz