Jdi na obsah Jdi na menu
 


PASTVA ZVÍŘAT - výpočet zatížení pastviny

výpočet počtu zvířat na ha - ovce, kozy, skot, zatížení pastviny, výpočet výnosu píce aj.

KOLIK LZE PÁST ZVÍŘAT NA VAŠEM POZEMKU

Pastva je jedním z nejpřirozenějších způsobu obstarávání  potravy u býložravců a přežvýkavců. Z ekonomického pohledu je pastva prvkem, který pozitivně ovlivňuje nejen ekonomiku chovu, ale i zdraví, produkci a reprodukci. Zvířata, která jsou odchovávána na patvine jsou otužilejší, pevné konstituce apod. Zejména je vhodná pro mladé kategorie zvířat - odchov.

V procesu organizace pastvy vyvstává pro chovatele řada otázek. Např. kolik zvířat mohu na dané pastvině chovat? jaké způsoby pastvy existují? jak pečovat o pastvinu a pasená zvířata? Na některé z těchto otázek se pokusí odpovědět následující příspěvek.

Pro stanovení optrimálního počtu zvířat na ha pastviny musí chovatel znát: výnos píce z ha pastviny. Výnose se vypočítá takto. Chovatel by si měl obstarat rám 1 m  x 1 m, který položí min. na 5 místech na pastvině, píci vyžne srpem a tento výnos zváží. Výsledky se poté zprůměrují na m2 a vypočte se hektarový výnos. Pro další výpočty je nutné vědět, kolik obrůstů lze v dané lokalitě dosáhnout.

PŘÍKLAD VÝPOČTU I.

Při plánování chovu ovcí či koz by měl chovatel znát tyto údaje:

  • orientační spotřebu zelené píce zvířetem (např. ovce 6 až 10 kg dle plemene)
  • úrodnost pastviny (výše popsané vysečení - nesekáme až u země, ale necháme cca 2 - 3 cm strniště),
  • využití pastviny zvířaty (přirozené pastviny do 60 %, udržované pastviny obhospodařované 70 až 80 %, založené nové pastviny - směs trav a jetelovin, až 90 %), u jehňat je koverze pícnin vyšší než u ovcí cca o 8 až 15 %

výpočet:

několikrát v průběhu pastevní sezony je nutné uskutečnit kontrolní vyžínání (zjištění výnosu píce z hektaru pozemku). Zde je potřeba myslet na to, že jiný je výnos v květnu, červnu, červenci a září, kde je již patrný výrazný pokles nejen výnosu, ale také kvality. Nejkvalitnější jsou porosty do začátku květu (v této době taky by mělo být uskutečněno jejich posečení a usušení na seno případně zpracování na jetelotravní nebo travní senáž).

  • výnos zjištěný pokosem a přepočtený - 10 tun na hektar,
  • využití pastviny na 60 %,
  • spotřeba píce na ovci 7 kg za den,
  • délka pastvy - 5 dní

pak zatížení se vypočítá:

1) ZP = (10 000 kg píce na ha x 60 %) x 100 = 6 000

2) ZP = 6 000 / (7 kg na ovci a den  x 5 dní doby pobytu na pastvě ) = 171 ovcí lze pást po dobu 5 dní na této pastvině

 

PŘÍKLAD VÝPOČTU II.

Rozdělení pastvin: Pastviny s výnosem píce nad 40 tun z hektaru - velmi intenzivní, s výnosem 20 až 40 t/ha středně intenzivní a s výnosem pod 20 t/ha - méně intenzivní.

Př. chovatel na 5 místech svého pozemku vysečením pastevního porostu - píce zjistil tyto hodnoty: 1) 0,67 kg, 2) 0,51 kg, 3) 0,61 kg, 4) 0,56 kg, 5) 0,58 kg. Průměrný výnos z 1 m2 tedy dosáhnul - 0,586 kg na m2 - při přepočtu na ha jde o výnos 5860 kg píce. Při 4 obrůstech pastevního porostu do roka jde o výnos z pastviny 23 440 kg = 23,44 t/ha - JDE O PASTVINU STŘEDNĚ INTENZIVNÍ. Pokud má chovatel k dispozici 5 000 m2 = 0,5 ha, pak roční produkce zelené píce na jeho pozemku dosahuje 11,72 t/0,5 ha.

Dalším mezikrokem při výpočtu zatížení pastviny je stanovení optimálního zatížení pastviny. Tuto vypočítáme následovně.

Chovatel si určí počet zvířat na pastvinu, např. 5 ovcí, které mají průměrnou hmotnost 58 kg. Tedy celková hmotnost stáda = 5 x 58 kg = 290 kg. Tato celková hmotnost se přepočítá na DJ (dobytčí jednotky = 1 DJ = 500 kg ž. hm. bez ohledu na druh zvířete). Tedy 290 kg / 500 kg = 0,58 DJ.

0,58 DJ / 0,5 ha pastviny, kterou má chovatel k dispozici = 1,16 DJ/ha . Tuto hodnotu porovnáme s HODNOTOU PRO STŘEDNĚ INTENZIVNÍ PASTVINU. výsledkem tohoto výpočtu je, že osazení pastviny je nízké (tento výsedek, ale také můžeme přijmout, pokud na části pastviny paseme a část porostu pokosíme a usušíme seno).

V případě korekce - chovatel zvýší počet ovcí na 10, tj. při hmotnosti 58 kg = 580 kg celkové ž.hm. 580 kg / 500 kg/DJ = 1,16 DJ / 0,5 ha = 2,32 DJ/ha. Podle tabulky níže a hodnoty pro středně intenzivní pastvinu je osazení pastviny - přiměřené.

Tabulka - úroveň zatížení pastviny podle počtu DJ na ha

 

 pastviny  

 OSAZENÍ

 MÉNĚ INTENZIVNÍ

 STŘEDNĚ INTENZIVNÍ

 VYSOCE INTENZIVNÍ

 velmi vysoké

 2,8 a více

 3,4 a více

4,0 a více

 vysoké

 2,1 - 2,7

 2,7 - 3,3

 3,3 - 3,9

 přiměřené

 1,4 - 2,0

 2,0 - 2,6

 2,6 - 3,2

 nízké

 do 1,4

 do 2,0

 do 2,6