Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROHATOST, BEZROHOST A HERMAFRODITISMUS KOZ

probelamtika bezrohosti, rohatosti, hermafroditismu

Rohatost a bezrohost

V našich chovech je možné pozorovat chov jak zvířat rohatých, tak i bezrohých. Bezrohost je podmíněna autozomální dominantní alelou HoP a rohatost recesivní alelou Ho+. Z tohoto poznatku plyne, že bezrohá zvířata mají genotyp buď HoP HoP nebo HoP Ho+, zatímco rohatá pouze Ho+Ho+. Pokud chovatel páří mezi sebou zvířata pouze homozygotně bezrohá, dochází ve zvýšené míře k výskytu hermafroditismu. HoP HoP x HoP HoP vede k tomu, že se nenarodí ani kozička ani kozlík, ale něco mezi (hermafrodit – jedinec oboupohlavný). Pokud se narodí jedinec s genotypem HoP Ho+ , jde o jedince bezrohého, zdravého a plodného. Proto je v plemenitbě důležité zařazování rohatých zvířat. Pářením pouze bezrohých zvířat, mimo již zmíněné riziko hermforditismu a sterility, dohází také ke zvýšené frekvenci rození se kozlíku oproti kozičkám (na 1 kozičku cca. 1,5 kozlíka, což je nežádoucí).

MENDELISTICKÉ ČTVERCE - genotypy rodičů a potomků (teoretické výpočty)

Př. 1) vysoké riziko hermafroditismu (100 % zvířat s genotypem HoPHoP) - tento modelový příklad v praxi nastat nemůže - koza je neplodná, hermafroditní!!

MATKA:    HoPHoP - bezrohá

OTEC:     HoP HoP - bezrohý

 

otec/matka

 HoP   HoP 
 HoP   HoPHoP   HoPHoP 
 HoP   HoPHoP   HoPHoP 

genotyp:  HoP HoP - 4:0

fenotyp: všichni potomci bezrozí

 


 

 

Př. 2) zvýšené riziko hermaforditistmu (50 % zvířat s genotypem HoPHoP)

MATKA:    HoPHo+bezrohá

OTEC:     HoPHoP - bezrohý

 

 

 otec/matka

 HoP   Ho+
 HoP   HoPHoP   HoPHo+
 HoP   HoPHoP   HoPHo+

genotyp: HoPHoP   2 : 2 HoPHo+

fenotyp: všichni potomci bezrozí


 

 

Př. 3) bez rizika hermafroditismu

MATKA:    Ho+Ho+- rohatá

OTEC:     HoPHoP - bezrohý

 

 otec/matka

 Ho+  Ho+
 HoP   HoP Ho+  HoPHo+
 HoP   HoPHo+  HoPHo+

genotyp: HoPHo+ -  4:0

fenotyp: všichni potomci bezrozí


 

 

Př. 4) nízké riziko hermafroditismu (25 % zvířat s genotypem HoPHoP)

 

MATKA:    HoPHo+bezrohá

OTEC:     HoPHo+ - bezrohý

 

 otec/matka

 HoP   Ho+
 HoP   HoPHoP   HoPHo+
 Ho+   HoPHo+  Ho+Ho+

genotyp: 1 HoPHoP :  2 HoPHo+ : 1 Ho+Ho+

fenotyp: 3 bezrozí : 1 rohatí


 

Př. 5) bez rizika hermafroditismu

MATKA:    Ho+Ho+ - rohatá

OTEC:     HoPHo+ - bezrohý

 

 otec/matka

 Ho+   Ho+
 HoP   HoPHo+   HoPHo+
 Ho+   Ho+Ho+  Ho+Ho+

genotyp:  2 HoPHo+ : 2 Ho+Ho+

fenotyp: 2 bezrozí : 2 rohatí


 

Př. 6) bez rizika hermafroditismu

MATKA:    Ho+Ho+- rohatá

OTEC:     Ho+Ho+ - rohatý

 

 

 otec/matka

 Ho+   Ho+
 Ho+   Ho+Ho+   Ho+Ho+
 Ho+   Ho+Ho+  Ho+Ho+

genotyp:  Ho+Ho+ 4:0

fenotyp: všichni jedinci rohatí 

 

 

 

HERMAFRODITISMUS

  • alela Hp v homozygotní sestavě má úplnou penetranci u koz a neúplnou u kozlů,
  • to znamená, že kozy genotypu HoPHoP jsou neplodné a je u nich možné pozorovat různé malformace pohlavních orgánů - hermafroditismus,
  • u kozlů s genotypem HoPHoP se přibližně v polovině případů vyskytuje neplodnost,
  • plodné jsou tedy jen kozy rohaté a kozy HoPHo+