Jdi na obsah Jdi na menu
 


PÉČE O PAZNEHTY KOZ

PÉČE O PAZNEHTY KOZ

Pravidelná péče o paznehty je jak u koz, tak i u ovcí a skotu je jednou ze základních chovatelských činností, která přímo ovlivňuje zdraví zvířat, ale také jejich užitkovost. Nepravidelná nebo zanedbaná péče o paznehty u koz může vyústit v kulhavost, která je nejen pro zvíře velmi bolestivá (ošetřování je povinností každého chovatele - při výrazném zanedbání lze toto počínání chovatele označit i za týrání zvířete), ale výrazně mění i chování kozy. Kulhavá koza se snaží omezit jakýkoliv pohyb, protože ten je spojen s výraznou bolestí a dochází k těmto jevům:

 • koza přestává našlapovat na bolestivou končetinu - snaží se jí odlehčit,
 • koza přestává našlapovat na chodidlovou část paznehtu,dochází k volbě alternativního pohybu - kleknutí si a pohybu po zápěstí (kde je zápěstí  zjistíte zde),
 • omezený pohyb výrazně ovlivňuje i příjem krmiva - ochota chodit je velmi nízká - koza jak na pastvině, tak i ve volné stáji omezuje příjem krmiva - z toho vyplývají tyto problémy - metabolické problémy, hubnutí, celkové zhoršení zdravotního stavu,
 • kulhavost a snížený příjem krmiva - snížení produkce mléka, nižší přírůstky hmotnosti,
 • kulhavost a neochota chodit  - horší projevy říje, tedy chovatel hůře detekuje říje, koza není schopná ani ochotná pářit se,

Kulhatovst je tedy jedním z problémů, kterému musí chovatel předcházet. Při péči o paznehty ale platí pravidlo přiměřenosti (pokud jsou paznehty neošetřované dlouhodobě, upravujte je postupně např. ve 14 denních intervalech po částech, tj. min. ve 2 až 3 ošetřeních). Jak neošetření, tak necitlivé a neodborné masivní ošetření - ostříhání může vyústit v kulhání koz.

Péče o paznehty v bodech:

 • jak vypadá pazneht, resp. v jaké podobě by měl být je možné vidět např. u narozených kůzlat,
 • kozám celoročeně ustájeným, chovaným v menším chlévě se paznehtí kontrolují a podlem potřeby ošetřují častěji, a to než kozy, které mají aktivní pohyb - výběh, pastvina.

Úprava paznehtu:

 • před samotným ošetřením paznehtu u kozy je vhodné ji fixovat (ošetření vždy uskutečňujeme až po dojení!) - v případě vyvýšeného dojicího stání fixací pomocí krční zábrany, v malochovu prací ve dvou (jeden kozu drží na řemenu, druhý se věnuje péči o pazneht,
 • co si vše připravit - rukavice, zahradní nůžky, pilník, případně nůž,
 •  pazneht řádně prohlédneme - otoky, bolestivá místa, tvar apod., kontroluje se i mezipaznehtí a to jemným pootevřením,
 • při prohlídce odstraňujeme kaménky, nečistoty, zbytky zeminy, a to nejlépe nožíkem s tupou špičkou - např. příborový nůž,
 • poté ostraníme přerostlou rohovinu, nejdříve vnější stěnu paznehtu (viz obrázek) - stěna rohoviny se při chůzi pod chodidovou část paznahtu podsouvá a roste směrem do středu, poté vnitřní,
 • přerostlá rohovina boční stěny i špičky se odstraňuje obvykle zahradnickými nůžkami, opatrnost je na místě, stejně jako pravidlo přiměřenosti,
 • patková část paznehtu a další korektury paznehtu se obvykle ošetřují nožíkem a odstraňujeme velmi tenké plátky rohoviny,
 •  patka, stěna paznehtu a chodidlová část by měla být v rovině - úhel paznehtu při stání kozy - 45 °,
 • u koz se světlou stěnou paznehtu - pokud při odstraňování rohoviny vidíte, že rohovina je slabě narůžovělá, pak již přestaňte s úpravou!, jinak by došlo při dalším snesení rohoviny ke krvácení,
 • při poranění se používají desinfekční roztoky nebo sprej.

Pozor na hnilobu paznehtu - zvířata kulhající je vhodné nechat prohlédnout veterinárním lékařem. U paznehtu je nutné jeho ošetření (nůžky, nůž), poté se uskuteční desinfekce rány a její ošetření (veterinární přípravky, na hniloby se někdy používá i Chlumského roztok - na předpis je míchán v lékárně).

 

pazneht.jpg