Jdi na obsah Jdi na menu
 


POHLAVNÍ CYKLUS A PLEMENITBA KOZ

Plodnost koz

Obrazek

má přibližně stejné parametry jako u ostatních druhů hospodářských zvířat. Specifikum zde může být vyšší podíl rození se hermafroditních jedinců zejména u jedinců, kteří jsou geneticky bezrozí (PP - homozygoti dominantní). Jsou však ale i bezrohé linie, u kterých výskyt tohoto defektu není zjišťován.

 

Anatomie pohlavního aparátu koz

Pohlavní soustava koz se skládá z - ovárií (vaječníků), vejcovodů, dělohy a pochvy.

 • vaječníky jsou kulovitého tvaru - často mluvíme o LÍSKOVÉM OŘÍŠKU, který má průměr do 2 cm a jeho hmotnost je v rozmezí 1,5 - 2 g,
 • děloha je u kozy dvoudílná - uterus bicornis ,
 • vejcovody jsou dlouhé 9- 16 cm,
 • děloční krček je u kozy dlouhý přibližně 6 cm,
 • vagína je dlouhá približně 8 cm a poševní předsíň zaujímá 3 cm.
Puberta - aneb, kdy je nutné oddělit kozičky od kozlíků
 • u koziček je dosahováno puberty 6 - 9 měsíce,
 • u kozlíků je to dříve cca kolem 5 - 6 měsíce
 • vhodné je oddělit kozičky od kozlíků již ve věku 3. měsíců.
Kdy zařazujeme kozičky do plemenitby - aneb kdy nejdříve jít za kozlem
 • Velmi důležité je při zařazení do plemenitby hmotnost, kdy za standardní je považována 75 % hmotnosti dospělé kozy, tj. min. 35 kg - cca. 7 až 8 měsíc,
 • kozla využíváme v plemenitbě zhruba od 1 roku, lépe však od 1,5 roku,
 • masná plemena koz zařazujeme do plemenitby v roc

Předčasné zařazení nedostatečně vyvinutýck koziček do plemenitby velmi výrazně zvyšuje riziko komplikovaných porodů, které často může vést k úhynu jak kůzlat, tak i kozy rodičky. Důvodem je většinou nedostatečný tělesný vývin prvorodičky - úzká pánev.

Chováme větší stádo - jaký je maximální počet koz na jednoho kozla ve stádě?

V přirozené plemenitbě se počítá:

 •  1 starší plemenný kozel 20 až 25 koz 1 dospělý - starší kozel,
 •  1 mladý kozlík na max. 15 koz.

V žádném případě nesmí docházet k přetěžování plemeníků, protože poté klesá plodnost, snižuje se procento zabřezlých koz a logicky stoupá procento jalových plemenic. Důvodem je vyčerpání kozla a nižší počet spermií v ejakulátu. Je vhodné připravit v dostatečném předstihu kozu i kozlu na období zapouštění. Podáváme kvalitní krmiva, u kozla se zvyšuje i denní dávka kvalitního jadrného krmiva (krmné směsi, oves aj.).

Říje koz, aneb jak to funguje a kdy by se měla koza nechat zapustit kozlem

Vlastní říje koz je stejně jako u ovcí sezónní. Plodné období se u koz v našich kilmatických podmínkách projevuje vzhledem k délce světelného dne, výživě, plemeni apod. od konce léta až do konce podzimu. Intenzivní říje se tedy začínají objevovat cca 50 - 120 den po 21. červnu (slunovratu). Hlavní zapouštěcí období je tedy mezi srpnem a prosincem. U části koz se  říje objevuje také v jarních měsících. Inseminaci u koz uskutečňujeme za cca 12 hodin od začátku říje .U některých koz je však možné pozorovat říje v průběhu celého roku. Může jít o fyziologickou říji, případně říje může být vyvolávána různými poruchami na pohlavním aparátu, nekvlaitními kmrivy apod.

Říje trvá 1 - 3 dny a vhodné je kozu zapustit v polovině říje, protože k vlastní ovulaci dochází až v závěru říje. Vlastní ovariální cyklus se opakuje po cca18 až 21 dnech.

Jak u kozy poznám příznaky říje?
 • koza je velmi neklidná,
 • v říji koza silně mečí,
 • velmi často močí a kálí, což pokud je v dosahu kozel se projevuje jeho zvýšeným zájmem o kozu,
 • koza často vrtí ocasem,
 • někdy se velmi lísá k chovateli, tře se o různé předměty,
 • skáče na ostatní zvířata ve stádě.

Pokud jsou zjištěny tyto příznaky je vhodné kontaktovat ve svém okolí nejbližšího chovatele, který chová licentovaného kozla. Seznam chovatelů tzv. "veřejných kozlů", lze nalézt na stránkách Svazu chovatelů ovcí a koz. Za pšipouštění se platí připařovací poplatek v řádu desetikorun.

Přirozená plemenitba
 • Volné připouštění – samice jsou ve stádě s více plemeníky, výhodou je vysoké procento zabřezlých koz. Nevýhodou je neznámý původ otce, neznáme termín zapuštění samice, nelze stanovit termín porodu a je možné i vyčerpání plemeníka.
 • Harémové (skupinové) připouštění – na jednoho kozla je vyčleněna skupina koz a koziček v počtu cca 30 ks. Plemeník je ve skupině po dobu připouštěcího období. Je znám původ mláďat, známe i přibližnou dobu zapuštění koz a koziček. Je nutné sledovat plodnost plemeníka – možnost vyčerpání a snížené plodnosti.
 • Individuální připouštění – je praktikováno v chovech, kde dochází k produkci plemenných zvířat. Každé plemenici je předem určen plemenný kozel. Počítáme s 40 – 50 kozami a kozičkami na jednoho plemeníka za připouštěcí období.
Můžeme ovlivnit a stimulovat říji u koz?

Zařazení kozla prubíře – tímto opatřením docílíme urychlený nástup pohlavní aktivity koz. Podmínkou úspěšnosti je nutnost chovat kozli odděleně od stáda koz. Efekt je maximální, pokud se kozli zařadí do stáda 2 – 4 týdny před nástupem říje.

A co porod?

Délka gravidity je mezi 140 - 157 dny v závislosti na plemeni. Hormonálně (detekcí hormonů v moči, krvi), lze rozpoznat graviditu již mezi 20 - 30 dnem, a sonografické vyšetření se uskutečňuje mezi 40 -60 dnem gravidity.  Kozu je nutné před plánovaným termínem porodu zasušit. Zasušení - zastavení laktace a ukončení dojení kozy by mělo být v předstihu min. 6 až 8 týdnů. Jednou z možností prevence zánětů, zvláště pak u vysokoprodukčních koz je aplikace antibiotického přípravku přímo do struku kozy (aplikace je nebolestivá, jde o antibiotický gel).

 

 
Umělá regulace světelného dne – tuto metodu je vhodné využít pokud se kozy blíží k přirozenému připouštěcímu období. Principem je náhlé zkracování světelného dne (z 16 na 8 hod denně a zajištění úplné tmy) a v době svícení využíváme velmi intenzivního osvětlení (100 Lx a více).