Jdi na obsah Jdi na menu
 


USTÁJENÍ KOZ - CHOVNÉ PROSTŘEDÍ

teplota ve stáji, osvětlení stáje pro kozy, výměna vzduchu, péče o chovné prostředí

CHOVNÉ PROSTŘEDÍ - USTÁJENÍ KOZ

Znalost zásad chovu a dodržování hygieny chovu je základem pro zachování dobrého zdraví koz. Požadavky na mikroklima stájí či chléva pro chov koz (ale i ostatních druhů zvířat) jsou:

 • dostatečná výměna vzduchu s cílem zabránit vzniku průvanu, které je velmi rizikovým faktorem především u kůzlat v období několika dní po porodu,
 • adekvátní stájová kubatura, tj. 6 až 8 m3 na kozla, 4 až 5 m3 na kozu (ostatní kategorie 6  až 8 m3/100 kg ž. hm.)
 • větrání by mělo zajišťovat udržení relativní vlhkosti okolo 70 %, nedostatečná výměna vzduchu a zvýšená relativní vlhkost ve stáji nad tuto hodnotu může vyvolávat zhoršení celkového zdraví, především pak onemocnění dýchacího aparátu,
 • nedostatečná výměna vzduchu mimo vysokou relativní vlhkost brání odvodu oxidu uhličitého a dalších plynů (plynů - metan, amoniak, sirovodík aj,, které se uvolňují z mrvy nebo v přežaludcích při trávení potravy  - odcho plynů říháním a konečníkem),
 • tepelná bilance - udržení stabilní teploty v zimních měsících, která by neměla poklesnout pod 9 °C, v letních měsících naopak zabránit tepelnému stresu - teplotě nad 23 °C,
 • zajistit dostatečné osvětlení - problematika zejména u straších chlévů či stájí, kde je velmi často používána mnohdy pouze 100 W žárovka;
 • osvětlení vhodným typem zářivkového tělesa je preferovanou variantou, kdy intenzita osvětlení by se měla pohybovat okolo 200 až 300 lx, a to zejména v zimních měsících a v období porodů,
 • světlo, ať ji přirozené nebo umělé je jedním z faktorů, který příznivě ovlivňuje laktaci u koz,
 • respektovat biologickou, resp. reprodukční odlišnost u malých přežvýkavců - podstata sezónních říjí - úprava světelného režimu v době říjí = reprodukce je závislá na zkracující se světelné fázi dne,
 • kombinace nízké teploty x vysoké relativní vlhkosti x průvanu je smrtící kombinací zejména u kůzlat,
 • také mláďata "zmoklá" a vystavená průvanu (rychle proudícímu vzduchu) jsou více náchylná k onemocnění a úhynům,
 • podestýlat vždy kvalitní podestýlkou - nikdy nepodestýlat zaplísněnou či jinak znehodnocenou podestýlkou,
 • pravidelně dostýlat box či kotec, a to dostatečným množstvím podestýlky, a to v  závislosti na stupni znečištění podestýlky,
 • odkliz mrvy je závislý na typu ustájení - ploché kotce x vysokonastýlané kotce (max. do 50 - 60 cm),
 • pravidelný odkliz mrvy ze stáje - u hluboké postýlky 2 - 3x ročně
 • pravidelná asanace chovného prostředí by měla být vždy: 1) odkliz mrvy, 2) mechanické odstranění "nálepů" , 3) omytí a mechanická očista kotce a zařízení (konstrukce, napaječka atd.), 4) desinfekce - rozpuštěný hydorxid sodný v horké vodě, použití chlorových preparátů.

KOZY STÁJ.jpg