Jdi na obsah Jdi na menu
 


MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA CHOV A USTÁJENÍ KOZ

chovatelské povinnosti, ustájení koz, rozměry technologických prvků, požadavky na ustajovací plochu

MINIMÁLNÍ STANDARDY V CHOVU KOZ ANEB CO CHOVATEL MUSÍ (zákon č. 208/2004 Sb.)

 • žebřiny na krmivo a žlaby na krmivo nesmí zvířatům způsobovat bolest, zranění ani je jinak poškozovat,
 • p1010003.jpgveškerá krmiva, která jsou zvířatům předkládána je nesmí zranit (pád balíků na zvířata, nevhodná výška jejich umístění apod.),
 • napáječky, napajedla a ostatní musí být umístěny tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění a zakálení,
 • napajedla, napáječky a jiné systémy se musí udržovat čisté, voda musí být neustále kozám k dispozici,
 • napajedla, napáječky min. 1x denně kontrolujeme (kontrola funkčnosti, opravy, čištění, výměna a údržba jejich bezproblémové funkčnosti),
 • v případech extrémního počasí (mrazy, tropické dny) je nutné ve zvýšené míře kontrolovat zařízení pro napájení koz, kozlů a kůzlat,
 • veškeré přístroje a nástroje, které slouží ke kastraci, aplikaci ušních známek, stříhací strojky aj. musí být udržovány v bezvadném stavu a musí být čisté (hygiena je základem úspěchu v chovu),
 • aplikátory léků (ustní dávkovače léčiv, antiparazitik) musí být nepoškozené a musí odpovídat věkové kategorii (toto platí např. také pro jícnové sondy, které se vyrábí ve dvou velikostech - pro mláďata, pro dospělé jedince),
 • pokud chovatel nemá dostatečné znalosti o výživě, porodech, stříhání, úpravě paznehtů apod. je povinen si zajistit kvalifikovanou osobu, která mu s chovem pomůže (spíše se domnívám, že studium literatury, případně dálkové studium střední zemědělské školy ničemu neuškodí, ba naopak),
 • kozy jsou zvířetem stádovým, proto jejich individuální chov není mimo vyjímečných situací povolen,
 • paznehty je nutné ošetřovat v pravidlených intervalech,
 • výběhy či pastviny, musí zamezovat svévolnému opuštění kozy, kozla či kůzlete - důkladné oplocení,
 • k oplocení pastviny či plochy výběhu se nesmí užít ostnatý drát!,
 • elektrické ohradníky musí být pro zvířata i ošetřovatele bezpečné,
 • pokud jsou ve stádu chování kozli, je vhodné opatřit ohrazení výstražnou cedulí - pozor, ve stádě je plemeník! aj.,
 • k práci s kozami lze využívat pouze psa, který je k tomuto účelu vycvičen.

ORGANIZACE PRÁCE V CHOVU KOZ 

Zvýšenou pozornost při práci a zacházení se zvířaty je nutné  zejména :

 • při havarijní stav a nenadálých událostech, kdy jsou zvířata velmi rozrušená a chovají se dle instinktů a pudů,
 • pokud jsou zvířata vystavena nepříznivým vlivům prostředí - hluk, tepelný stres, chladový stres, únik chemikálií, útok hmyzu či parazitů apod.
 • pokud jsou hladová a žíznivá (jakýkoliv komentář již není nutný, pouze dareba nechá zvířata bez krmiva a vody), 
 • pokud jdou zvířata do cizího prostředí a pokud s nimi zachází cizí lidé na které nejsou nevyklá,
 • skupiny tvoříme z jedinců, kteří se znají a dbáme zákonitostí přírody - etologie - rivalita mezi samci, útoky kozlů v době připouštění apod.,
 • při sestavování skupin je vhodné do skupiny začlenit více cizích zvířat najednou než samotné jedince,
 • skupiny tvořit ze zvířat přibližného věku a hmotnosti,
 • dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci se zvířetem poraněným,
 • dbát zvýšené opatrnosti a osobní bezpečnosti v době připouštění kozlů a zapouštění koziček a koz (POVALENÍ, POTRKÁNÍ, POŠLAPÁNÍ apod.)
 • u rodicích a kojících koziček a koz - mateřské obranné chování,
 • pozor na stádové chování, zejména při vyhánění zvířat na pastvu - nestát nikdy ve směru pohybu zvířat,
 • u rohatých zvířat a plemeníků platí zásada - NIKDY SE KE ZVÍŘETI NEOTÁČEJ ZÁDY,
 • při manipulaci se zvířaty - přehánění, vodění apod.

NÁLEŽITOSTI USTÁJENÍ KOZ

 USTAJOVACÍ PLOCHY PRO KOZY dle vyhlášky 191/2002 Sb.

 Kategorie koz Minimální plocha v m2 na kus
koza
1,5
koza s 1 kůzletem
2,0
koza s 2 kůzlaty
 2,5
kůzlata do odstavu
 0,35
kůzlata ve výkrmu do 25 kg
 0,5
kozičky, kozlíci do 1 roku
 0,8
kozel individuální kotec
 4,0
kozel skupinový kotec 3,0
plocha pod pastevním přístřeškem 0,8

 •  při chovu vyššího počtu koz se chov organizuje většinou tak, že v době kocení jsou kozy ustájeny individuálně v porodním kotci, kde setrvávají maximálně do 2 až 5 dnů (déle sestrvávají pouze kozy s poporodními komplikacemi - těžký porod, zadržení lůžka, vyčerpání apod.),
 • v chovech s větším počtem koz je vhodné organizovat skupinové kotce, kde jsou společně ustájeny kozy s kůzlaty,
 • v takovýchto skupinách je součástí plochy kotce také tzv. školka, což je ohrádka uzpůsobená pouze k průchodu kůzlat (v této školce mají kůzlata k dispozici jeadrná krmiva, kvalitní seno),
 • průlezy školky jsou uzavíratelné - uzavírají se při: řízeném kojení, kastraci, očkování, kontrole zdraví, označování, výžení, odstavu apod.,
 • otvor průlezu je vysoký min. 400 mm, s šířkou min. 170 mm,
 • podlahy kotců jsou nejčastěji plné, méně častěji pak roštové či poloroštové,
 • podlahovina nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat zdraví zvířat - zejména končetiny,
 • podlaha kotce, resp. stáje musí zamezovat průsaku tekutých složek, zejména moči, hnojůvky či desinfekčních prostředků do podloží stavby,
 • podlahy v místech s nároky na zvýšenou hygienou (dojírny, čekárny, mléčnice apod.) musí být dobře omyvatelné a desinfikovatelné,
 • také stěny dojíren, sýráren, mléčnic apod. musí umožňovat jejich dokonalou očistu (vykachličkované stěny),
 • roštová podlaha musí mít rovnou nášlapnou plochu a nesmí kozám poškozovat končetiny,
 • šířka nášlapné plochy roštnice musí být min. 500 mm,
 • minimální šířka mezery roštnice je 12 mm, maximální u kůzlat 18 mm, u dospělých koz 22 mm,
 • rošty musí být odolené mechanickým (stání, pohyb), fyzikálním (zatížení na jednotku plochy) a chemickým (moč, stájové plyny apod.) vlivům,
 • rošty zabezpečují propadávání a prošlap výkalů do podroštového prostoru,

ROZMĚRY TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ V CHOVU KOZ

 Tech. prvek Rozměr Kůzle Koza Kozel
 jesle - výška  max.  1000 1500 1500
 jesle - šířka  max.  400 600 600
 vzdálenost příček jeslí  min. 80 80 80
 délka žlabu na zvíře  min.  150 350 500
šířka žlabu včetně požlabnice  min.  400 500 600
hloubka žlabu  max.  150 250 300
 výška hrany žlabu - ze stáje  max.  250 700 700
 výška hrany žlabu - z chodby  max.  550 550 550
 výška horní hrany napáječky  max.  250 700 700
 počet zvířat na napáječku  max.  30 30 10
 výška žlabové zábrany nad krmnou hranou  max.  150 300 300
výška hrazení kotce  max.  1000 1200 1500
mezery mezi tyčemi hrazení kotce - svislé max. 80 80 80
 výška hrazení výběhu  min.  1000 1200 1500

 

stáj, chlév - výška podhledu (tedy od podlahy ke strop1010088.jpgpu) by měla být 2,8 - 3,5 m.