Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁKLADY VÝŽIVY KOZ

výživa koz, krmení koz, kůzlat, kozlů, krmiva, krmení dojených koz

VÝŽIVA KOZ

Cíl: udržet jedince v optimální kondici a respektovat změny nároků na živiny (říje, gravidita, růst mláďat, laktace aj.). Velmi důležité je zabránit extrémům, zejména pak překrmování ve snaze zvířeti „dopřát maximum“.

Velmi důležité je respektování biologie koz, zejména: hmotnost koz, věk, fáze laktace (denní produkce mléka), plemeno, ustájení, kvalita a dostupnost krmiv, zdravotní stav, fáze reprodukce aj.

Nejpřirozenějším zdrojem výživy je stejně jako v případě ovcí pastva. Pro pastvu koz volíme spíše sušší pastevní stanoviště (zamokřené pastviny představují pro pasoucí se zvířata riziko nakažení se parazity – např. tasemnice, motolice apod.). Koza velmi ráda okusuje mladé listnaté stromky, které bývají součástí řady pastvin.

 

KRMIVA

Základem krmné dávky by měla být kvalitní objemná krmiva (seno, zelená píce, siláže, senáže, sláma). K vyvážení a doplnění krmné dávky dále používáme: jadrná krmiva (oves, ječmen, pšenice, kukuřice, šroty, otruby, šroty aj.), okopaniny (krmnou řepu, brambory, jablka, mrkev aj.).

Z jadrných krmiv je pro kozy vhodné využívat hrubě šrotovaných, nebo mačkaných šrotů, zejména pak ovsa. Oves je vhodný zejména pro laktující kozy a plemenné kozly. Zvýšené dávky jadrných krmiv jsou velmi důležité v připouštěcím období a jsou stimulanty plodnosti jak koz, tak i kozlů. Při zkrmování pšenice, ječmene a kukuřice je vhodné zkrmovat v mačkané, nebo šrotované podobě. Vhodné jsou také extrahované šroty, otruby, odpady mlynárenského průmyslu. Jadrné krmivo se dávkuje opatrně. Pokud je krmná dávka složená z objemného krmiva, např. jetelotravního sena a chovatel přidává okopaniny, např. řepu, mrkev apod. pak jsou dávky jadrného krmiva menší. Jiná je situace, pokud je základem zimní dávky pouze seno. Zde je již přídavek malého množství jádra opodstatněný. Přídavek jádra se podává od 5 měsíce březosti. Přídavek je pozvolný, aby se zabránilo metabolickým poruchám. Velké dávky jádra mohou způsobovat acidozu.

Doplňování minerálních látek je vhodné zajistit pomocí minerálního lizu (např. BIOSAXON, MILLAPHOS, aj.). jako další možnost je použití minerální směsi pro ovce, kozy a spárkatou zvěř, kdy se dávka pohybuje u koz mezi 8 – 20 g směsi na ks a den. Směs se zamíchává většinou do jadrného krmiva. Minerálních doplňků je veliká škála a tyto vyrábí řada českých podniků za velmi příznivé ceny. Při výběru minerálního lizu by se mělo vycházet z rozboru krmiv, které má chovatel k dispozici. i u minerálních látek je nutno se řídit heslem "všeho s mírou" a zabránit tak možným otravám z nadbytku, nebo nedostatku. Podávání krmného vápence je v dávce do 8 g na dospělou kozu a den. 

Orientační dávky vybraných krmiv (kg/den)

 seno

2 - 3 

 zelená píce

3 - 7 

 siláž

 2 - 3

 krmná řepa

 2 - 4

 mrkev

 1 - 2,5

brambory

do 1

Orientační dávky jadrných krmiv v kg/kus/den

 konec laktace - 4. měsíc gravidity

 0 - 300

5. měsíc gravidity 

 350 - 600

 1. a 2. měsíc laktace

 0,7 - 1,5 kg u vysokoprodukční kozy

3. měsíc laktace - konec laktace

 600 - 0

Techniku krmení musí chovatel přizpůsobovat zejména reprodukčnímu cyklu, kdy rozlišujeme:
  • Zimní krmnou dávku – pro toto období je charakteristické – zapouštění koz, gravidita, porod a zahájení laktace. V této době dochází k přípravě kozy na následnou laktaci. Je nutné pamatovat na nutnost regenerace mléčné žlázy. V této době musí být krmná dávka vyvážená a kvalitní (nezkrmovat zaplísněné a jinak znehodnocené krmivo). Základem krmné dávky je seno, okopaniny (krmná řepa, mrkev, jablka, pařené brambory aj.), jadrná krmiva a minerální doplňky. Jadrná krmiva zkrmujeme opatrně.
  • Letní krmná dávka – pro toto období je charakteristické – porod koz, laktace, odstav a odchov kůzlat. Přechod ze zimní krmné dávky na letní musí být pozvolný, nikdy ne skokový. Při zahájení zkrmování zelené píce, je nutné předkrmovat kozy před vlastní pastvou senem. Důvodem je postupný návyk a úprava skladby bachorové mikroflóry, která je pro přežvýkavce nezastupitelná. Nerespektování této zásady může vyústit ve velmi vážné zažívací potíže (akutní nadmutí, průjmy aj.). Píce při zakrmování musí být vždy čerstvá, nezapařená, nemokrá a bez příměsí a zjevných vad. Mezi vhodná doplňková krmiva lze využít ořezky zeleniny, padané ovoce, větve stromů (ořezy), slámu a jadrná krmiva.

koza je ve výživě náročnější než ovce!

 

kozy-058.jpg