Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHOV NUTRIÍ

ZPŮSOBY CHOVU A PLEMENITBA NUTRIÍ

Způsobů, kterými se nejčastěji chovají nutrie je mnoho. Tyto se odvíjejí od prostorových možností chovatele, dispozičního uspořádání objektů, plánovené velikosti chovné skupiny, intenzivity chovu apod. Mláďata do chovu vybíráme cca ve stáří 6,5 - 7 měsíců. Do chovu jdou zvířata odpovídajícího vývinu, dokonale osrstěná na celém těla, s lesklou srství, odpovídajícího zbarvení a hmotnosti. Zvířata špatného vývinu, se zdravotními provblémy a velmi agresivní se z chovu vyřazují.

Nejčastěji se nutrie chovají - v páru, skupinově, harémově, nebo v odděleném chovu

párový chov - je velmi jednoduchou techniku, kdy je spolu chována samice se samce. tato metoda má však nevýhody: vzájemné soužití má vliv na pohlavní pud, který se projevuje až možným nezájmem o samičku, nižším počtem mláďat ve vrhu. Nikdy nesestavujeme chovný pár z velmi temperamentních zvířat - ostré střety!

oddělený chov - k jeho přednostem patří oddlěný chov samic a samců. Samice jsou chovány v malých skupinkách a k samci putují v době říje. Další výáhodou je evidence páření, přesná známost rodičovského páru.

skupinový chov - je chovem velkého počtu zvířat ve společném chovném prostředí. Jde o polygamní chov - několik desítek samic s několika samci. Je nutná pravidelná knontrola zdravotní stavu a kontrola březosti samic. vysokobřezí samice se na období porodů izolují a navrací se zpátky až po odstavu mláďat, tj. cca ve 4 týdnech. Nevýhodou tohoto chovu je neřízená plemenitba, tj. nesestavení kvalitního rodičovského páru a neznalost otce.

harémový chov - harémový chov je jednou z velmi vhodnýžch metod chovu nutrií, kdy na několk samic (do 8) je společně chován jeden plemeník. Ustájení  musí být náležité kvality, kdy zejména prostorové nároky musí být dostatečné, jinak hrozí riziko vzájemných střetů.

REPRODUKCE

 • polyestrické zvíře - cyklus v 28denních intervalech, říje trvá až 1 - 3 dny
 • samice mají dva vrhy do roka
 • po porodu je říje již za dva dny, páření je vhodné uskutečnit mezi 30 až 60 dnem po porodu
 • do plemenitby zařazujeme samičky ve 6 až 7 měsících, při hmotnosti 3,5 až 4 kg, zatímco samečky zařazujeme v 6 až 8 měsísích v hmotnosti 4 - 4,5 kg
 • kopulace se během říje několikrát opakuje,
 • ovulace je u nutrií provokovaná, tedy k ovulování vajíček dochází až po páření
 • říje u nutrie se projevuje - neklidem, běháním po výběhu, častým močením apod.
 • po porodu se nová říje objevuje do týdne 2 - 7 dní.
 • březost trvá 128 - 134 dní
 • vrh nutrie má 3 - 7 mláďat,  první vrhy jsou velmi slabé
 •  mláďata se rodí osrstěná, hned vnímají (vidí i slyší)
 • stanovení pohlaví  - samička má pochvu v těsné blízkosti od análního otvrou, sameček má umístěn penis asi 4 cm od análního otvoru (pokud budete luštit pohlaví bacha na ruce a mrštnost nutrií ;)
 • samičky kojí svá mláďat cca 2 - 3,5 týdne, poté je přirozené odstavují
 • samice v chovu setrvávají do 4 roku, samci do 6 let
 • plodnost negativně ovlivňuje - příbuzenská plemenitba, časné zařazení do chovů, velmi vysoký věk, nevhodné ustájení a výživa, zoohygiena
 • brakování se pohybuje v chovu nutrií mezi 20 - 30 %

 

do chovu vybíráme zvířata:

 • zdravá s lesklým okem a bez zjevných zdravotních potíží,
 • s vysoce lesklou srstí
 • odpovídající hmotnosti a tělesného rámce
 • se silnými a dobře osvalenými končetinami, s pravidelným postojem
 • s dobrým osvalením
 • se silným ocasem
 • zvířata s dobrým pohlavním výrazem

 KŮŽE A KOŽKOVÁNÍ

 

lysa-nad-labem-2010--91-.jpgKožka nutrií patřila a stále patří k přírodním materiálům s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Kožka je tvořena chlupy podsady, osiníky a pesíky. Pro nutrie je životně nutrie je významná zejména podsada, která zajišťuje tepelnou izolaci organismu (izolační vrstvou je vzduch přítomný mezi chlupy, který je ohřátý na tělesnou teplotu a tvoří tak jakousi tepelnou bariéru). Nejhustěji pokrytou části těla podsadou je břišní krajina. Nutrie zabíjíme v průběhu celého roku s tím, že z hlediska kvality kožky je nutné mít na paměti, že u nich probíhá línání difúzní, tj. zvířata línají v průběhu celého roku avšak toto línání  je nejvýraznější na jaře (duben-květen) a podzimní línání (říjen-listopad). Zejména v podzimních měsísích je charakteristické houstnutí podsady, což je logickou adaptací na nižší teploty v zimních měsících. Kožešinová zralost je u nutrií ve věku 7 - 9 měsíců s tím, že podmínkou pro kožkování je délka podsady na břiše 8 - 13 mm a tato je hustá, dále že mají zvířata tzv. gatě - obrůst vnitřních stran stehen, srst je bez poškození a ran, je lesklá a bez vad.

Kožky sušíme při teplotě 18 - 25 °C s tím, že nejdříve sušíme kožku řemenem nahoru (tedy chlupy jsou na napínáků uvnitř kožky). poté co je řemen řádně proschnutý a nelepí se na prsty, obrátíme kožku srstí nahoru. zejména v letních měsísích je nutné dávat pozor na možné nežádoucí hnití či napadení kožky škůdci (zejména mouchy). Napínák je cca 18 cm široký a 90 - 100 cm dlouhý.

 

lysa-nad-labem-2010--91-.jpg

chov nutrií v ČR je v gesci Českého svazu chovatelů - odkaz zde

 

Náhledy fotografií ze složky NUTRIE