Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚVOD DO CHOVU NUTRIÍ

ÚVOD DO CHOVU NUTRIÍ

Nutrie řadíme k nenáročným všežravým hlodavců, jejichž původním domovem je Jižní Amerika. Na tomto kontinentě se v současné době nachází ve volné přírodě zejména na území států: Argentiny, Paraguaye a Brazílie. Zvířata jsou ve svých přirozených podmínkách vázána na velké vodní toky a typickým znakem je tvorba kolonií a početných rodin.

Z Jihoamerického kontinentu byla nutrie rozšířena do celého světa. V České republice došlo k masivnímu rozvoji chovů nutirí zejména v poválečných letech (po roce 1945), a svého vrcholu dosahovaly chovy v 70 a 80. letech. V současné době, v situaci, kdy kožky bývají mnohdy těžko realizovatelné je hlavním produktem velmi kvalitní a dietní nutrií maso.

I přes velmi bohatou zkušenost s chovem a vynikající výsledky v chovu nutrií jsou chovy těchto zvířat v podmínkách ČR v ohrožení. Faktorů, které toto negativum způsobují je několik.a jde především o:

  •  nedostatečnou propagaci chovů,
  • absenci mladé chovatelské generace,
  • nedostatečnou propagaci nutriího masa apod.

Při neralizaci strategického záchraného programu hrozí v brzké době zánik chovů a zánik národních plemen nutrií (např. standardní, stříbrné, přeštické). Chov nutrií je finančně podporován v rámci záchrany genetických reserv ČR. Garantem chovu nutrií je v ČR Český svaz chovatelů drobného zvířectva.

Více informací o Genetických zdrojích.

 

Projekt chovu zajišťuje Český svaz chovatelů. kozesinova.zvirata@cschdz.cz

 

nutire-zlata-s-mladaty.jpg