Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHOV OVCÍ OBECNĚ, HISTORIE APOD

historie chovu ovcí, stavy ovcí, struktura chovaných plemen, masná užitovost

 

Obrazek

Chov ovcí je na dnešním území ČR datován již k 9. století. Toto zvíře bylo chováno pro svůj mnohostranný užitek a vysokou odolnost vůči klimatickým podmínkám. Společně s kozou patří ovce k nejstarším domestikovaným zvířatům  této planety. Oblasti Karpat a Beskyd byly z historických pramenů místy, kde došlo k rozvoji valašnicko-salašnického způsobu chovu. V prvopočátcích byly ovce intenzivně dojeny. Jednalo se o hrubovlnné cápové-valašské ovce. Ve 14. století se na našem území podílel chov ovcí rovnou 3/4 na stavu všech hospodářsky chovaných zvířat. Důležitým mezníkem v historii byla doba feudalismu. O ovce se v té době starali mistři ovčáci, kteří tvořili samostatný a zcela svobodný 4 stav (znáte jistě píseň "ovčáci čtveráci"). Ono zpívané slovo "čtveráci" bylo výrazem právě onoho čtvrtého stavu, které přinášelo ovčákum: osvobození od roboty, možnost svobodně  oženit se bez souhlasu  pána a jejich děti mohly jít na studia . Práce ovčáka byla v té době vysoce ceněna a ovčák byl osobou velmi váženou. Chov ovcí i v dávné historii prošel řadou krizí, což vedlo v výraznému snížení počtu chovaných zvířat. Z 2 228 587 ks chovaných ovcí v roce 1837 došlo k poklesu stavů v roce 1935 na 40 302 ks.Svůj vzestup zažilo toto odvětví chovů v dobách socialismu, kdy nejvyšších stavů bylo dosaženo v roce 1990 - 429 714 ks. Hluboký propad mezi roky 1990 - 2000 byl zapřičíněn vysokou agilností našich politiků, kteří podepsali po pádu železné opony smlouvy o nákupech levnější ovčí vlny z Austrálie. Tímto krokem došlo k  velmi dramatickému snížení stavů chovaných ovcí. Chovu ovcí tak nezbylo nic jiného, než se transformovat a  místo produkce vlny se zaměřit na produkci kvalitního masa. Tato transformace, ač užitečná, však s sebou přinsela rapidní pokles stavů ovcí. Dnes v porovnání s EU naše republika značně pokulhává v počtu ovcí chovaných na 100 ha zemědělské půdy. Nejvíce ovcí je chováno v Asii  a Africe. Co se týče zemí tak mezi největší chovatele patří Austrálie.

Stavy ovcí chovaných na území ČR

 

kategorie / rok

1945

1960

1990

2000

2010

2015 2018

ovce celkem (ks)

274.691

228.419

429.714

84.108

196.913

231.694 219.000

 

Struktura plemen v letech 1990 - 2010 (%)

 

rok / plemena

vlnařská plemena

kombi plemena

masná plemena

plodná a dojná

1990

62,9

36,4

0,6

0,1

2002

0

58,8

35

6,2

2010 0 49,9 40 10,1

V současné době spočívá význam chovu ovcí v jejich mnohostranné užitkovosti. Ovce vedle hlavních produktů (maso, mléko, vlna, kůže, rohy a paznehty) poksytují i vedlejší produkty (lanolin, střeva, krev, lůj, předžaludky). Nepřímý užitkem je např. produkce mrvy a vypásání chráněných území, či míst, která jsou pro ostatní hospodářská zvířata nepřístupná.

Česká republika patří ve spotřebě ovčího a jehněčího masa na k zemím s velmi nízkou spotřebou. V současné době se spotřeba pohybuje na úrovni 0,15 kg. Přitom ovčí maso patří mězi velmi kvalitní masa. Zejména jehněčí maso, je mezi jižními národy (Řecko, Itálie) velmi ceněno. Maso často bývá označováno jako maso dětí a starců. Je velice lehce stravitelné a v mnoha vyspělých zemích je často podáváno lidem v rekonvalescenci.

Cena jatečných zvířat se u jehňat pohybuje okolo 37 až 42 Kč/kg a u ovcí okolo 15 až 18 Kč/kg.

Předky dnešních kulturních plemen ovcí jsou:

 

Ovis musimon - muflon -- předek evropských a asijských ovcí
Ovis canadensis - ovce tlustorohá
Ovis ammon - argali - středoasijská
Ovis orientalis - urial - ovce kruhorohá
Ovis vignei - arkal - ovce stepní
 Ovis nivicola - ovce sněžná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné termíny (zde vyberu odborné termíny, které považuji za důležité):

Jarka - jehnička ve věku 6 -12 měs.

Jehně - je mládě ovce do 120 dnů

Roček, ročka - beránek či jehnička do věku 12 - 18 měs.

Beran  - pohlavně a tělesně vyspělý samec

Skopec - kastrovaný beran

Jehnička - samice ovce ve věku 12 -18 měsíců (neměla ještě mládě)

Oklamka - je jehnice, která byla předčasně zapuštěna

Bahnice - je samice ovce která již porodila

Bahnění - je ovčácký název pro porod (nemá to nic společného s bahnem :)

Hárání - je zootechnický název pro říji u ovcí

Geleta - nádoba na dojení

 

další téma z chovů ovcí