Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLEMENA MASNÁ

masná plemena ovcí, suffolk, texel, oxford down, charollais, clun forest

  • Obrazeksuffolk - původem z Anglie. Plemeno je velkého tělesného rámce, je rané a má velmi dobrou zmasilost. Charakteristická je krátko¨- a jemnovlnnost. Hlava. nohy a paznehty jsou černé. Jak berani, tak i ovce jsou geneticky bezrohé. Suffolk je plemenem s větším až velkým tělesným rámcem a výrzaným osvalením hlavních partií - plece, kýty, bedra. Maso je téměř bez tuku. Mateřské vlasnosti a mléčnost jsou u tohoto plemene dobré. Jehnice se zapouštějí ve stáří okolo jednoho roku (10 - 13 měsíců) při hmotnosti okolo 50 až 55 kg. Berani dosahují živé hmotnosti až 130 kg, zatímco ovce do 85 kg (Anglický typ váží - berani do 180 kg, ovce do 140 kg). Plemeno je vhodné pro celoroční pastevní chov. Plodnost 130 - 160 %. Přírůstek je u jehňat v odchovu a výkrmu do 350 g za den.
 
  • ObrazekOxford down - jak již název napovídá, pochází toto plemeno z Anglie. Je velkého tělesného rámce, se šírokým hřbetem. Plemeno je vyšlechtěno na bezrohost. Hlava a končetiny jsou černé. Oxford je plemenm s pevnou konstituací a vhodným k pastevnímu chovu. Mléčnost a mateřské vlasnosti ovcí jsou dobré. Jehnice se zařazudjí do plemenitby ve věku mezi 10 - 12 měsícem, a to při hmotnosti minimálně 48 kg. Plodnost se pohybuje okolo 150 - 170 %. Bahnice váží až 90 kg, berani 100 - 130 kg. Plemeno snáší i drsnější klimatické podmínky.
 
  • I´ le de France - jedná se o plemeno velkého tělesného rámce s dobře osvalenými tělesnými partiemi. Vzniklo křížením francouzských a anglických plemen (rambouillet x leicester). Plemeno řadíme mezi raná plemena. Plodnost dosahuje 120 - 140 %.
 
  • ObrazekTexel - je plemeno pocházející z Holandska. V Evropě je toto plemeno chováno ve dvou užitkových typech. Prvním z nich je holandský - menší tělesný rámec, výrazné osvlaení a v užitkovém typu anglickém - vetšího tělesného rámce. Charakteristickým znakem tohoto plemene jsou krátké uši, pigmentovaný mulec, uši a jazyk. Plemeno je geneticky bezrohé. Plemeno je narozdíl např. od Suffolka rané. Plemenice mají plodnost 120 -150 %, vysokou mléčnost a dobré mateřské chování. Plemeno se používá jak pro čistokrevnou plemenitbu, tak i pro produkci jatečných kříženců. Plemeno je náročné na kvalitní výživu a ustájení. Bahnice dosahují hmotnosti 70 -80 kg, berani 115 - 130 kg. Jehnice zapouštíme ve věku 7 - 8 měsíců při dosažení hmotnosti 45 - 50 kg. Přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu do 350 g.
 
  • ObrazekCharollais - francouzské plemeno s vynikající masnou užitkovostí a výbornou plodností až 190 %. Charollaise mají vynikají zmasilost a jatečnou hodnotu. Cenné partie jsou výrazně zmasilé. Plemeno je středního až většího tělesného rámce. Hlava a končetiny jsou bez obrůstu vlny. Obě pohlaví jsou geneticky bezrohá. Toto masné plemeno patří k těm ranějším, kdy jehnice lze zapouštět již ve věku 7 - 8 měsíců při dosažení hmotnosti alespoň 45 kg. Negativem chovu tohoto plemene je vyšší citlivost jehňat k nepříznivým mikroklimatickým podmínkám, proto se u tohoto plemene nedoporučuje bahnění na pastvině, ale ve stájích při teplotě prostředí okolo 10 °C. Plemeno je náročné nejen na ustájení, ale také na kvalitní výživu. Plemeno není vhodné do oblasti s vyšším úhrnem srážek. Bahnice dosahují hmotnosti až 110 kg, berani 110 - 140 kg. Plemeno je rané a v současné době patří mezi velmi oblíbené na území ČR. Plodnost se pohybuje mezi 150 - 170 %. Produkce vlny je u ovcí do 3,5 kg, u beranů do 5 kg. Přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu do 350 g.
 
  • ObrazekClun Forest - jde o plemeno, které bylo vyšlechtěno v Anglii. Plemeno bylo v Evropě chováno mimo Anglii také ve Francii, odkud bylo v největší míře imortováno do ostatních zemí. Plemeno je středního až většího tělesného rámce, plodné, rané a odolné vůči nepříznivým podmínkám prostředí. Specifickou vlasností jsou černé uši a končetiny. Charakteristické pro toto plemeno jsou kolmo postavené krátké uši (díky tomu vypadají ovce úžasně :). Bahnice mají velmi dobrou mléčnost a vynikající mateřské vlastnosti. Clun Forest má velmi kvalitní rohovinu paznehtu, která je odolná nakažlivému kulhání. Plemeno je vhodné pro pastevní odchov. Živá hmotnost bahnic je do 80 kg, berani váží do 120 kg. Plodnost se pohybuje okolo 150 - 200 %. Přírůstek u jehňat dosahuje 280 - 320 g. Stříž potní vlny dosahuje u ovcí až 4,2 kg, u beranů do 5,0 kg.