Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLEMENA S KOMBINOVANOU UŽITKOVOSTÍ

  • Merino - typické vlnařské plemeno, středního až většího tělesného rámce. Původně toto plemeno bylo šlechtěno zejména na produkci kvalitní potní vlny s tím, že po pádu vlnařského trhu došlo k oreiantaci na kombinovanou užitkovost vlnařsko-masnou. Charakteristický je výrazný obrůst celého těla velmi kvalitní vlnou (sortiment AB až B). Roční stříž beranů dosahuje až 12 kg a u ovcí 5 - 6,5 kg. Plodnost ovcí je 100 - 170 %. Bahnice dosahují hmotnosti 50-60 kg, berani až 100 kg. V současné době je merino mateřským plemenem s tím, že jeho počty spíše klesají. Je vhodné ke křížení s masnými plemeny. Jehnice je vhodné zapouštět až při dosažení tělesné hmotnosti min. 45 kg a více, což odpovídá přibližně roku stáří.
  • Žírné merino - bylo vyšlechtěno v Německu. Je vyššího tělesného rámce s velmi dobrou masnou užitkovostí. Plemeníci i plemeníci jsou geneticky bezrozí. ˇžírné merino je plemeno rané. plodné, jemnovlné, náročné na ustájení a výživu, proto není vhodné do podhorských a hroských oblastí, ales spíše do nížin. Plodnost 140 - 160 %. Hmotnost beranů až 110 kg, ovcí 55 -60 kg. Jehnice je vhodné zapouštět až při dosažení tělesné hmotnosti okolo 45 - 50 kg, tj, asi ve věku 9 - 12 měsíců. Drůměrný denní přírůstek u jehňat v odchovu a výkrmu je do 300 g. Produkce potní vlny za rok je u beranů až do 9 kg, u ovcí do 6 kg.
 
  • ObrazekBergschaf - odolné a nenáročné plemeno chované v Itálii, Německu a Rakousku (Tyroler Bergschaf). Jedná se o plemeno s trojstrannou užitkovostí. Plemeno má typické svislé uši, klabonos a je velkého tělesného rámce. V SRN je chována i v hnědém zabarvení. Plodnost je 200 -230 %, takže toto plemeno je vhodné jako mateřské.
  • Kamerunská ovce - jde o africké zakrslé srstnaté plemeno, které je chováno ve dvou barevných tyopech. Prvním z nich je hnědé srnčí, a druhým černobílé. Beraní jsou rohatí a zvláštností je u plemeníků chrakteristická hříva. Kamerunská ovce je menšího tělesného rámce. Ovce mají dobré mateřské vlasnosti a je chováíno spíše jaho Hobby plemeno. Ovce dosahují živé hmotnosti do 35 kg, berani do 42 kg. Vhodné jsou pro spásání rozsáhlejších zahrad. Přes zimní měsíce musí být ovce náležitě ustájeny.
 
 
  • ObrazekMerinolandschaf - německé kombinované plemeno. Plemeno je rané, většího až velkého tělesného rámce s tím. Užitkovostně jej řadíme mezi plemena kombinovaná. Jak ovce, tak i berani jsou geneticky bezorzí. U tohoto plemene je v porovnání s ostatními plemeny možné pozorovat asezónní říji, tedy zapouštění ovcí je prakticky možné uskutečňovat prakticky po celý rok. Plemenice mají velmi dobré mateřské vlastnosti a dobrou mléčnost. Jehničky je vhodné zařazovat do plemenitby nejdžříve po 10 měsíci, lépe však až kolem prvního roka stáří. Jde plemeno odolné s plodností 150 - 180 %. Stříž je u ovcí 4 - 5 kg u beranů 6 - 7 kg. Hmotnost bahnic je 70 - 85 kg a beranů 120 - 140 kg. Plemeno je vhodné do nížinných a podhorských oblastí.
  • Cigája - je plemenem několika barevných typů. Nejčastěji jako černohubá cigája s černě zbarvenými končetinami a hlavou. Jehňata se rodí jako tmavá a postupem času vybělují. Plemeno je charakteristické svou nenáročností a užitkovostí - maso-mléko-vlna. Denní produkce mléka je u tohoto plemen cca 1 kg za den a za laktaci 120 kg. Hmotnost bahnic je 50 kg a beranů 75 kg. Plemeno je velmi vhodné do horských oblastí. Plodnost se pohybuje okolo 150 - 160 %.
  • Šumavská ovce - ovce podhorksých a horských oblastí, chovaná na Šumavě. Plemeno je typické také svou trojstrannou užitkovostí - maso, mléko, vlna. Roční stříž u beranů je 5 - 6 kg u ovcí 3 - 4 kg. Plodnost je na úrovni 140 %. Hmotnost bahnic je 40 - 45 kg a beranů 60 - 80 kg. Zvířata jsou velmi pevné konstituce s tím, že jejich odolnosti lze využít při chovu v podhorských a horských oblastech. Plemenice zapouštíme ve stáří více jak jednoho roku. Produkce mléka se pohybuje okolo 100 - 170 l za laktaci. Jedinci tohoto plemena patří mezi genové reservy ČR.
 

 

  • ObrazekValašská ovce - je jedno z našich původních salašnických cápových plemen, které vzniklo křížením několika plemen s původními slovenskými plemeny. Je menšího až středního rámce s kratšími končetinami. Jde o plemeno s trojstrannou užitkovostí - mas, mléko, vlna. Jehničky zařazujeme do plemenitby až kolem 16 - 19 měsíce. Plodnost dosahuje 120 - 140 %. Ovce jsou odolné vůči nepříznivým podmínkám chovu a jsou vhdoné do chovu v oblastech podhůří a hor. Produkce mléka ovcemi je do 150 l za laktaci. Živá hmotnost u bahnic 50 kg, u beranů 70 kg. Jedinci tohoto plemena patří mezi genové reservy ČR.
 
  • ObrazekKent - Romney - jde o anglické dlouhovlnné plemeno s kombinovanou vlnařsko-masnou užitkovostí. Je středního až většího tělesného rámce skrátkou hlavou. Jak plemenice, tak i plemeníci jsou geneticky bezorzí. Mulec a paznehty jsou u zvířat tmavéů. Zvířata jsou vhodné do drsnějších klimatických podmínek s vyšší relativní vlhkostí. V podmínkách ČR jsou zvířata vhodná pro chov ve všech klimatických oblastech (od nížiny po horské bolasti) s možností celoročního extenzivního chovu. Kent je plemenem nenáročným na výživu a ustájení. Plemenice mají dobré mateřswké vlastnosti a mléčnost. Výkrm u tohoto plemene je vhodné uskutečňovat do nižší hmotnosti (max. 35 kg), poté dochází k výraznému tučnění zvířat. Jehničky do plemenitby zařazujem ve věku nad 10 měsíců při hmotnosti alespoň 45 kg. Plodnost dosahuje až 180 %. Berani váží do 120 kg, zatímco ovce do 85 kg. Přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu je do 320 g. Produkce potní vlny za rok - beran do 7,5 kg, ovce do 6 kg.

 

  • ObrazekZwartbles - jde o plemeno, které bylo vyšlechtěno na území Holandska. Plemeno řadíme k těm ranějším. Základní barvou rouna je hnědá barva s tím, že charakteristickým znakem je bílá lysinka na hlavě a dále jsou to bílé punčošky na zadních končetinách a konci ocasu. Plemenice mají velmi dobré mateřské vlastnosti, dorbou mléčnost a porody jsou většinou bez výrazných problémů. Obě pohlaví jsou geneticky bezorhá. Jehničky zařazujeme do plemenitby při hmotnosti 45 kg, což odpovídá věku cca 10 měsíců. Hmotnost beranů dosahuje až 110 kg, zatímco u vocí do 65 - 70 kg. Plodnost se pohybuje mezi 160 - 180 %. Jehňata vykrmujeme do hmotnosti 35 kg, poté dochází k jejich tučnění a zhoršování kvality masa.