Jdi na obsah Jdi na menu
 


POROD OVCE

POROD OVCE

Vlastní porod ovce:

Stejně jako u ostatních hospodářských zvířat, lze i u ovcí rozdělit porod na období přípravné, otevírací, vypuzovací a poporodní.

  1. přípravné období - se u ovce projevuje postupným zduřením vulvy (ochodu), které se masivně prokrvuje, dochází k povolení pánevních vazů, kdy jehně fakticky klesá do dutiny břišní a zaujímá již porodní polohu. Dalším příznakem je zvětšování vemínka s tím, že u některých ovcí toto předmlezivo může odkapávat. V tomto období vemínko u takovýchto ovcí důkladně prohlížíme a snažíme se zabránit případnému rozvoji zánětu (masáž, oddojení části sekretu). S blížícím se porodem je ovce nervóznější, velmi často močí, kálí, ulehá, vstává, hrabe a vokalizuje (bečí).
  2. otevírací období - je charakteristické postupným otevíráním děložního krčku, který se roztahuje proto, aby bylo jehněti umožněno jeho vypuzení z dělohy. V tomto období zesilují porodní kontrakce. U ovce toto období trvá od 1 do 8 (někdy i 11 hodin).
  3. vypuzovací období - je charakteristické objevením se plodových obalů v porodních cestách. TYTO NIKDY neprotrháváme, ani v této fázi do porodu nezasahujeme. Protržením totiž hrozí nebezpečí předčasného odtoku plodové vody, tím se snižuje kluzkost porodních cest pro jehně. Navíc porodní obaly a jejich postupný průchod děložním krčkem, jsou zodpovědné za roztahování těchto porodních cest - roztahováním se zajistí lepší průchod jehněte těmito cestami. Fáze vypuzovací by měla trvat od 0,5 do 2 hodin. Pokud dochází k prodlužování je vhodné do porodu zasáhnout a tuto skutečnost konzultovat s veterinárním lékařem, případně vyžádat si jeho odborný zásah. JAKÉKOLIV HRDINSTVÍ A DOKAZOVÁNÍ SI ŽE JSME MOCNĚJŠÍ NEŽ PŘÍRODA BY MĚLY V TOMTO OBDOBÍ ZŮSTAT STRANOU.
  4. poporodní období 1- lze rozdělit na období "zčistění", kdy do 1 - 3 hodin by mělo dojít k odchodu plodových obalů. Pokud tyto, ani po několika hodinách nejsou vypuzeny je nutné volat veterinárního lékaře, protože zde hrozí riziko rozvoje infekce (traumatizovaná pochva, krček a i děloha se ze zbytky plodových obalů jsou velmi vhodným živným médiem pro mnoho bakterií, které mohou způsobit horečku a celkovou sepsi, končící až úhynem bahnice).
  5. poporodní období 2 - je charakteristické cca 3 -5 týdny, kdy dochází k involuci (zregenerování) dělohy. Dochází k fyziologickým procesům návratu dělohy do původní velikosti před graviditou. I v tuto dobu je nutné bahnice pravidelně kontrolovat (neopomenout na kontrolu vemene - možný rozvoj zánětu).

Možné komplikace při porodu:

  • výživa - je jedním z řady faktorů, který může negativně ovlivnit nejen vlastní plodnost, říjivost ovce, ale i průběh porodu. Bahnice hubené a podvyživené mohou v důsledku disbalance až potratit, nebo také mít veliké komplikace v důsledku vyčerpání se porodem. ObrazekNaopak překrmování bahnic vede k jejich ztučnění, což velmi často vede k těžkým porodům (porodní cesty jsou ztučnělé a špatné průchozí pro plod, plod může být abnormálně velký). Proto je nutné volit střední cestu a vyvarovat se extrémům. U výživy je také nutnost hlídat její kvalitu. Platí, že zaplísněné, zahliněné, hnijící krmivo je velkým nebezpečím pro organismus gravidní plemenice (riziko potratů).
  • polohy plodu - mimo polohy pravidelné podélné přední a zadní, kdy jehněti vstupují do porodních cest, buď přední nebo zadní končetiny, rozeznáváme také polohy nepravidelné. Jsou jimi například kozelce, zaklínění, zvrácení hlavy, nebo podsunutí předních končetin pod hlavu atd. Jako velmi užitečné se jeví asistence porodníka, nebo veterinárního lékaře, který tyto nefyziologické polohy reponuje (napraví). Jako orientační body využíváme pohmat končetin plodu, kdy dokážeme podle kloubů a nášlapných ploch paznehtů rozeznat o jaký problém jde. Tato technika nám také slouží k orientaci při uchopení končetin, kdy rozeznáme případně končetinu zadní a přední. U velmi vyčerpaných ovcí v důsledku dlouhého porodu je nutné hormonální ošetření bahnice (oxytocin atd. pro vyvolání kontrakcí).
  • úzké porodní cesty - mohou být také někdy problémem a tento by měl být taktéž řešen s veterinárním lékařem. Většinou jde o hormonální ošetření a masáž porodních cest a krčku.
  • odtok plodových vod - předčasný odtok vod vede k "suchým" porodním cestám, čímž je zabráněno dostatečné kluzkosti plodu. Pro tento případ má řádný chovatel připraven lubrikační gel či jiný vhodný prostředek (olej).

U PORODU A OŠETŘENÍ JEHNĚTE NIKDY NEPOUŽÍVÁME SÍLY!!

VČASNÉ ZAVOLÁNÍ VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE SICE STOJÍ NĚJAKOU KORUNU, ALE ZACHRÁNÍ VÁM JEHNĚ A BAHNICI.

NAVÍC NEODBORNÉ ZÁSAHY KONČÍCÍ AŽ ÚHYNEM JEHNĚTE, OVCE, NEBO OBOU, JE MOŽNO TAKÉ POVAŽOVAT ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT DLE PLATNÉ LEGISLATIVY TÉTO REPUBLIKY.