Jdi na obsah Jdi na menu
 


HODNOCENÍ REPRODUKCE OVCÍ

zlobice-2009-ovenalie-124.jpgHodnocení reprodukce chovaných ovcí je základem kvalitního chovu. Plodnost patří mezi vlasnosti, které jsou nízce dědivé, tedy tuto vlastnost významně ovlivňují faktory vnějšího prostředí - chovné prostředí, mikroklima, světlo, výživa, přístup ošetřovatele, věk, zdravotní stav aj. Přestože ovce patří mezi přežvýkace je možné i v rámci této mezidruhové skupiny pozorovat rozdíly. Ovce, narozdíl od krávy, má většinou sezónní říji, tedy její projevy jsou závislé na délce světelného dne (fotoperiodismus).Chovatel by proto měl mít základní znalosti o pohlavní aktivitě samic a samců.

V chovu ovcí se plodnost hodnotí nejčastěji podle:

  • počtu narozených jehňat - ty nám vypovídají o celkové úrovni stáda či skupiny chovaných plemenic a mohou také poukazovat na její nedostatky (nedostatky ve výživě, technologiích, ošetřovatelské péči, potraty apod.).

 

  • procento jalových a procento oplodněných ovcí a jehnic - nízké procento oplodněných ovcí nám signalizuje vážné nedostaky v chovatelských postupech a managementu, ale také poukazují na možnou nízkou plodnost samců (zvýšený počet neoplozeníschopných spermií, přetěžování plemeníků, jejich nedostatečná výživa v připouštěcím odbobí - nedostatek energie apod.) či na reprodukční problémy stáda - plemenic  (onemocnění, hormonální disbalance aj.). Oplodněnost by měla ve stádech ovcí dosahovat na konci připouštěcího období úrovně 92 - 95 %. Součet ovcí které porodily a zmetaly / počtem všech ovcí x 100 %.

 

  • úhyny jehňat - ty by v kvalitních chovu neměly přesáhnout hranici 5 až 7 %. Při vyšší čenosti úhynů je potřeba ihned hledat nedostatky (špatná mléčnost ovcí, onemocnění zažívacího a dýchacího traktu, nevhodné chovné prostředí, nedostatečná výživa, parazitární onemocnění, podchlazení jehňat apod.)

 

  • plodnost - je ukazatelem, který se vypočítá jako celkový součet jehňat / počet obahněných ovcí x 100%.

 

  • intenzita - se vypočítá jako součet narozených jehňat / součet bahnic v reprodukci x 100 %

 

zlobice-2009-ovenalie-064.jpg