Jdi na obsah Jdi na menu
 


PASTVA JEHŇAT

PASTVA JEHŇAT

Využití luk, pastvin, velkých zahrad je pro odchov jehňat, a to jak za účelem jejich dalšího použití v plemenitbě (jehničky), tak i za účelem chovu jatečných jehňat, ideální. Kvalita porostů daného pozemku je ovlivněna mnoha faktory:

a) polohou - nížiny, podhorské a horské oblasti,

b) umístěním - svažitostí pozemku,

c) kvalitou porostu - zastoupením různých botanických druhů travin a bylin,

c) péčí o porost - sečení, sekání nedopasků, hnojení apod.,

d) fází vegetace, na které jsou zvířata pasena aj-

Kvalita pastevního porostu u jehňat ovlivňuje jejich intenzitu růstu. Při dobrém složení pastevního porostu se počítá, že na 1 kg přírůstku musí jehňata přijmout 36 až 45 kg píce. Obvykle je nutné myslet na skutečnost, že jehňata jsou mláďaty, které potřebují živiny nejen na přírůstek, ale také na záchovu a dokončení růstu. Ideálním stavem je, pokud jsou jehňata přikrmována, a to celoročně s tím, že adlibitně mají přístup k senu a denně jim je ve 2 dílčích dávkách podávána kompletní krmná směs (např. BIO-ČOJ2, BIO-ČOJ2 aj.), případně podávat hrubě šrotovaná jadrná krmiva s přídavkem bílkovinného koncentrátu a minerální krmné směsi (produkty zde