Jdi na obsah Jdi na menu
 


USTÁJENÍ KANCŮ

 USTÁJENÍ KANCŮ

Kance lze ustájit buď ve stáji, nebo ve venkovních přístřešcích. Obvykle jsou kanci individuálně ustájení. Plocha stelivového lože by na jednoho dospělého kance měla být 4 až 5 m (2,3 x 2,3 m). Plocha celého kotce, tedy plochy stelivového lože, včetně plochy kaliště by pak měla činit 8 až 9 m2. Výběhová část by měla mít alespoň 10 m2  (průlez ze stáje do výběhu by měl být 0,9 m široký a 1,2 m vysoký). Plocha výběhu by měla být zpevněná a měl by být zajištěn odvod tekutých odpadů (srážky, výkaly, moč) do kanálku a jímky. 

Pro odtok tekutých odpadů by měla být plocha kotce spádovaná (3 až 4 %), a to ve směru ke sběrnéhu kanálku (obvykle čelo kotce). Obvodové stěny mezi kotci jsou obvykle plné (minimalizace případného agresivního chování, možnost lepšího čištění a desinfekce jednotlivých kotců). Výška hrazení kotce by měla být alespoň 1,3 m (příčky hrazení kotce musí být vždy vertikální).

Délka koryta, které se umísťuje do čela kotce by měla být 50 až 60 cm s šířkou cca 40 cm (výška horní hrany 22 až 25 cm od podlahy kotce).  Výška miskové napáječky by měla být cca 35 cm od podlahy kotce, v případě hubicové - kolíkové  napáječky pak 55 cm. 

Pozn: volná plocha kotce by pro kance měla být min. 6 m2, pokud je ale kotec současně používán jako připouštědlo, pak je potřeba min. 10 m2

 

techagro-065.jpg

 

Pro skladování hnoje by mělo být vybudováno hnojiště, které bude respektovat hygienické zásady. Hnojiště by mělo být zpevněné (beton) a spádované do stružky a následně do jímky. Zvláště by pak mělo být na zřeteli, že volné hnojiště znamená hygienické riziko - srážky, odtok hnojůvky - kontaminace půdy - ohrožení podzemních a povrchových zdrojů vody. Produkce slamnatého  hnoje je od jednoho prasete přibližně 4 m3 .