Jdi na obsah Jdi na menu
 


HLAVNÍ PROBLÉMY V CHOVU PRASAT

HLAVNÍ PROBLÉMY V CHOVU PRASAT

 

Jedním z hlavních problémů tuzemského chovu prasat je nedostatečná konkurenceschopnost chovatelů.  V přechozích kapitolách byla tato problematika do jisté míry vysvětlená a dále jí lze specifikovat následovně (cit. FAO, Český statistický úřad):
 
Tabulka 4: ukazatele chovu prasat v přepočtu na ornou půdu (rok 2010, v %)

Ukazatel
Německo
Rakousko
Česká republika
Prasat na 100 ha
100
99
27
Jatečná hmotnost prasat v kg/ha
100
87
20
Tržby za prasat v Kč/ha
100
97
21

Dalším negativem, který snižuje konkurenceschopnost tuzemských chovatelů je nedosahování dobrých ukazatelů produkce a reprodukce. Například při porovnání reprodukce prasnic v ČR a Dánsku, je rozdíl v počtu živě narozených selat na prasnici a rok 6,8 selte v neprospěch českého chovatele (Dánsko – 31,6 narozeného selete na prasnici za rok, ČR – 24,8 narozeného selte na prasnici a rok). Obdobné je i srovnání počtu odchovaných selat na prasnici a rok (Dánsko 27,2 selete, ČR 22,1 selete). Podle Bavorského zemského ústavu pro zemědělství (www.lfl.bayern.de) by měli chovatelé, pro dosažení dobré konkurenceschopnosti splňovat tato kritéria (cíle):
 
Tabulka 5: cíle v chovu prasnic

25 odstavených selat na prasnici za rok
nad 11 živě narozených selat ve vrhu
1,4 kg živá porodní hmotnost selete
2,3 vrhu na prasnici a rok
odstav selat od prasnice do 28 dní
ztráty selat pod 12 %
váha selete při odstavu nad 7 kg
dosáhnout více než 4 vrhů na prasnici za život
dosáhnout nad 60 odchovaných selat na prasnici za život

 
Tabulka 6: cíle v odchovu prasniček

živá hmotnost prasniček při zapouštění 130 až 140 kg
věk při prvním zapouštění 7,5 až 8,5 měsíce
výška špeku 18 až 20 mm
přírůstek prasniček v odchovu 550 až 650 g/den
přírůstek prasniček od hmotnosti 30 kg 650 až 700 g/den
první zapuštění ve 2 až 3 plnohodnotné říji
přírůstek hmotnosti v průběhu březosti 75 kg

 
Tabulka 7: cíle v předvýkrmu prasat

průměrný denní přírůstek selat v předvýkrmu nad 450 g/den
spotřeba krmiva na kg přírůstku hmotnosti do 1,8 kg
ztráty selat v průběhu odchovu do 2 %

 
Tabulka 8: cíle ve výkrmu prasat

průměrný denní přírůstek selat v předvýkrmu nad 800 g/den
počet turnusů ve výkrmu nad 2,8
spotřeba krmiva na kg přírůstku hmotnosti do 2,9 kg
podíl libové svaloviny nad 56 %
ztráty prasat v průběhu výkrmu do 2 %

 
Pro zlepšení ekonomické situace v chovech byl taktéž Bavorským zemským ústavem vypočítán odhad přínosů.
 
Tabulka8: odhad přínosů vybraných opatření v chovu prasat (přepočet 1 €; 24,70 Kč)

Ukazatel chov prasat
Odhad přínosu
Zvýšení přírůstku o 100 g/ks/den
+0,32 až +0,33 obrátkovosti na ustájovací místo a rok
 
-0,75 až -0,99 Kč nákladů na krmivo na kg přírůstku
 
+59 až +84 Kč na jatečné prase
 
+363 až +427 Kč na ustájovací místo
Snížení úhynů o 1 %
+28 až 28,50 Kč na jatečné prase
 
+72 až +82 Kč na ustájovací místo
Zvýšení podílu libové svaloviny o 1%
+25 až +72 Kč na jatečné prase
 
+62 až +205 Kč na ustájovací místo

(LINDERMAYER, H., PROPSTMEIER, G., PREISSINGER, W., FUHRNMANN, S., 2011, dostupné z www.lfl.bayern.de)