Jdi na obsah Jdi na menu
 


MLÉČNOST PRASNICE

mléčnost prasnice, složení mléka prasete, mlezivo, selata, faktory působící na produkci mléka, mléčnost prasnice, četnost vrhu

MLÉČNOST PRASNIC

Mléčností nazýváme produkci mléka samice, která slouží pouze pro potřeby selat. Mléčnost je důležitou užitkovou vlastností, protože produkce mléka a jeho kvalita rozhoduje o úspěchu odchovu selat. Mléčnost ovlivňuje růst, vývoj a vývin selat. Z pohledu genetiky je mléčnost nízce dědivá (to znamená, že množství mléka je ovlivněno faktory chovu - výživou, ustájením, ošetřováním!).

Mléčnost se obecně zjištuje (u prasat, jehňat. králíků apod.) vážením zvířat v určitých časových intervalech, u selat např. v 21 - 28 dnech. Na 1 kg přírůstku u selat je potřeba 3 až 4 kg mléka prasnice, takže aby sele zdvojnásobilo svou váhu, je potřeba intervalu 10 až 14 dní.

Mléko prasnice se od kravského mléka liší. Jde o mléko albuminové (kravské mléko je kaseinové). Složení mléka prasnice je následující: sušina až 21 %, bílkoviny 4,5 až 6,8 %, tuk 5,8 až 8,7 %, laktóza 4,2 až 4,8 %, minerální látky do 1 %.

Stejně jako pro mláďata přežvýkavců (jehňata, kůzlata, telata) je i pro selata nezbytné, aby po narození co nejdříve přijala první mléko - mlezivo. Mlezivo obsahuje imunoglobuliny, které jsou nezbytné pro zajištění pasivní imunity. Bez příjmu těchto protilátek dochází do 24 až 48 hod. k úhynu. Důvodem proč mláďata jak přežvýkavců, tak i selata nemají při narození v krvi protilátky je typ placenty a počet bariér mezi krví mláděte a krví matky (vrstvy placenty, děloha apod.). 

Aby produkce mléka byla pro selata dostačující a zároveň nedocházelo k neúměrně velkým ztrátám živé hmotnosti prasnice, je nutné mít perfektně zvládnutou výživu. Nedostatečná výživa má za následek nízkou produkci mléka a velkou rivalitu mezi selaty (boje o mléko).

Na produkci mléka přímo působí:
  • věk prasnice a pořadí laktace (produkce mléka na první laktaci je až o 38 % nižší než u pozdějších vrhů),
  • výživa matky v době březosti a po porodu,
  • kvalita krmné dávky (obsah energie, bílkovin, kvalita krmných komponentů aj.),
  • počet struků,
  • obsazenost struků selaty (méně obsazované struky při dalším porodu obvykle produkují méně mléka) aj.
Práce ošetřovatele, chovatele:
  • kontrola počtu struků a jejích utváření při koupi prasničky (v katalozích se uvádí například 5/6 tj, počet struků na levé a na pravé straně), ideálně 7/7,
  • čistota vemene po porodu prasnice - očištění, důkladné nastlání kotce v případě malochovu,
  • u slabších selat jejich předkládání ke strukům,
  • kvalitní výživa, a to nejlépe kompletními krmnými směsmi - pro prasnice po porodu se používá směs KPK - Kompletní směs pro prasnice kojící (KPK), zatímco KPB je směs pro prasnice březí.

prasata-a-slepice-27.1.2008-018.jpg