Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝŽIVA PRASNIC

VÝŽIVA PRASNIC RODÍCÍCH, KOJÍCÍCH, BŘEZÍCH A JALOVÝCH

Kompletní krmná směs musí zajistit dostatek živin pro produkci, reprodukci a záchovu. V chovu prasnic jsou krmné směsi zkrmovány podle stádia březosti. Jde o kompletní krmné směsi pro prasnice březí a kojící. Přechod z krmné směsi pro prasnice březí na krmnou směs pro prasnice kojící je vhodné uskutečnit 10 až 14 dní před plánovaným termínem oprašení. Kompletní směs pro prasnice kojící (KPK) se v období před oprašením zkrmuje v množství 2,8 kg/prasnici a den. Přibližně 5 až 7 dní před oprašením se dávka směsi KPK sníží na 2,5 kg/prasnici a den. Důvodem částečné restrikce před oprašením je minimalizovat riziko vzniku zažívacích problému, problémům při prašení, případně vzniku zánětu mléčné žlázy – mastitidy. V den porodu se obvykle krmná směs oprašené prasnici nezkrmuje. Od druhého dne se krmná směs opět zkrmuje. Dávka se pozvolna zvyšuje, a to až na původní dávku s přídavkem na každé narozené sele (přídavek 0,3 až 0,4 kg/na každé sele). Tedy dávku lze stanovit takto: prasnice, 13 narozených selat = 2,4 + 0,4 x 13 = 7,6 kg. Je nutné zdůraznit, že množství krmiva se řídí schopnosti prasnice takovéto množství přijmout. Prasnice, která mají nízký příjem krmiva je nutné nechat prohlédnout veterinárním lékařem (záněty dělohy, jiná onemocnění).

Tabulka: doporučený krmný plán pro prasnice zdravé a problematické dle www.lfl.bayern.de

Starší prasnice – bez zdravotních problémů
Prvnička, starší prasnice – s problémy
1 den 2,5 kg KPK
1 den 2,5 kg KPK
2 den 3,0 kg KPK
2 den 2,8 kg KPK
3 den 3,5 kg KPK
3 den 3,1 kg KPK
4 den 4,0 kg KPK
4 den 3,4 kg KPK
5 den 4,5 kg KPK
5 den 3,8 kg KPK
6 den 5,0 kg KPK
6 den 4,2 kg KPK
7 den 5,5 kg KPK
7 den 4,6 kg KPK
8 den 6,0 kg KPK
8 den 5,1 kg KPK
Od 9 dne – ad libitum
9 den 5,6 kg KPK
 
10 den 6,1 kg KPK
 
11 den 6,6 kg KPK
 
Od 12 dne – ad libitum

 

Prasnice jalové a prasnice v eros centru

Výživa prasnic jalových je uskutečňována po odstavu selat a převodu do eros centra. Jde o specifickou část výživy prasnic, která má za cíl zajistit dostatek živin pro správnou funkci reprodukčního aparátu prasnice. Při plánovém odstavu je poslední krmení prasnice uskutečněno večer před odstavem. V den odstavu má prasnice hladovku. Následující den je prasnici zkrmována kompletní směs pro prasnice březí. Výživou lze v tomto období výrazně ovlivnit průběh říje. Využíváme tedy tzv. flushingového efektu. Krmná dávka se pohybuje okolo 2,2 až 2,5 kg/prasnici a den. U starších prasnic s BCS – tělesnou kondicí pod 3,5 (optimum u starších prasnic je 3,5 až 4 body) a prasniček pod 4 je vhodné, aby krmná dávka byla navýšena na 3 až 3,3 kg na prasnici. Krmná dávka bývá obvykle rozdělena do dvou až tří dílčích dávek.
 

Prasnice březí

V období březosti je cílem chovatele zajistit dostatek krmiva v odpovídající kvalitě, který zabezpečí vývoj vyvíjejících se plodů. Mimo to je nutné poznamenat, že krmná dávka musí splňovat také požadavky na záchovu, u prasniček pak je zde nutný přídavek na dokončení růstu. Krmení březích prasnic lze rozdělit na období první poloviny a druhé poloviny gestace. V prvních dvou třetinách březosti jsou prasnice krmeny restringovaně, tedy krmná dávka se pohybuje v rozmezí 2,1 až 2,5 kg/prasnici a den. Cílem tohoto opatření je eliminovat případnou embryonální mortalitu, potratovost. V poslední třetině se krmná dávky zvyšuje v závislosti na kondici prasnice o 10 až 20 %. Tedy průměrná krmná dávka se pohybuje okolo 2,4 kg/prasnici a den. Překrmování v období březosti je nežádoucí a má vliv na zdravotní stav prasnice.