Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZAŘAZOVÁNÍ PRASNIČEK DO CHOVU

prasnička, říje, počet selat, vrh, zařazování do chovu, hmotnost a věk při zapuštění, faktory působící na plodnost

ZAŘAZOVÁNÍ PRASNIČEK DO CHOVU

lysa-hz-015.jpgZařazování prasniček do chovu je klíčové pro rentabilitu chovu. Ve větších chovech je nutné doplnit do chovu minimálně takový počet prasniček, kolik prasnic je v průběhu roku z chovu vyřazeno. Vyřazení z chovu se zootechnicky označuje jako brakování a je vyjádřeno v %. Protože se ale nikdy nezařazují všechny narozené prasničky do chovu, je nutné počítat také s reservou cca +20 až +30 %.
 
Do chov se zařazují prasničky, které prošly základním výběrem a které mají plnohodnotný pohlavní cyklus. Při výběru prasničky je dobré vědět, kdy tyto dosahují pohlavní dospělosti, která se u současných plemen a kříženek pohybuje okolo 7 měsíce věku. To odpovídá hmotnosti 85 až 90 kg.
Prasničky zařazujeme do plemenitby 
 •  zapouštíme (přirozené, inseminace) ve věku do 9 měsíců (mezi 7,5 až 8,5 měsícem).
 • rozhodující než věk je vždy živá hmotnost, která by se měla pohybovat mezi 130 až 140 kg. Zapouštíme prasničky na 2 až 5 říji.

Proč se nezapouští ihned na první říji? Je prokázáno, že se zvyšujícím se počtem říjí se zvyšuje počet ovulovaných vajíček a šance vícečetného vrhu roste. Důležité je ale zmínit, že zbytečné oddalování zapouštění má efekt opačný a znamená také ekonomickou ztrátu.

 

Jakými metodami lze ovlivnit říji a tedy i vyšší počet selat ve vrhu?
 • kvalitní výživou, která bude vyvážená (bílkoviny, sacharidy, minerální látky, vitamíny). Překrmování plemenic má negativní efekt a reprodukci tedy zhoršuje, proto i zde platí pravidlo přiměřenosti.
 • zavedením flushingu - nárazová výživa, kdy po době krátkého půstu se prasničkám i prasnicím zvýší dávka krmiv, která příznivě ovlivní říji, počet a kvalitu ovulovaných vajíček.
 • voděním kanečka nebo kance mezi prasničky - není zapotřebí přímý kontakt s kancem, ale aby jej prasnička či prasnice viděla a hlavně cítila (specifické feromony - obdoba lidských parfémů je vylučována kanci ve slinách - ti v přítomnosti prasniček či prasnic intenzivně "mlaskají a slintají") tomu říkáme tzv. kančí efekt.
 • skupinovým chovem- skupinový chov prasniček či prasnic nástup říje urychluje.
 • výběhem - pohyb a možnost pobytu zvířete na slunci je jedním z faktorů, který působí příznivě na zdravotní stav prasniček a prasnic (pozor ale na tepelný stres a přehřátí organismu - zajištění stínu je nutností).
Jaké prasničky si do chovu vybrat a čím se orientačně řídit?
 • prasničky (ale i kanečky a vepříky) si nakupujeme z chovů, o kterých víme jaký zdravotní statut mají - známe zoohygienickou úroveň chovu,
 • hmotností, která by měla odpovídat i věku prasničky,
 • počtem struků - počet struků je pro budoucí využití prasničky rozhodující, a to z hlediska produkce mléka pro selata (7/7 - tj. 7 struků v levé mléčné liště a 7 v pravé mléčné liště), proto počet struků například 4/4 je zcela nedostačující.
 • pohledem na zvíře - nenakupujeme zvířata s průjmem, horečkou, s nahrbeným postojem, s vadami postoje - křivice aj.
 • prasničky, které nemají pravidelné a silné říje.
Nejčastěji jsou prasničky nakupovány z rozmnožovacích chovů.

 

img_2659.jpg