Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLEMENA PRASAT - OTCOVSKÁ POZICE

OTCOVSKÁ PLEMENA PRASAT


Vyznačují se zejména:

  • horší plodností než mateřská plemena
  • výbornou jatečnou hodnotou
  • velmi dobrou růstovou schopností
  • vysokým podílem libové svaloviny
  • dobrým zdravím
  • středním až větším tělesným rámcem
  • jsou více náročná na chovné prostředí
  • jsou citlivější na stres

 

Duroc (D)

ObrazekToto plemeno vzniklo v USA. Vzniklo ve dvou rázech a to: New Jersey (červené) a New York (duroc). Plemeno má lepší parametry v reprodukci než ostatní otcovská plemena. Vyznačuje se dobrou růstovou schopností a tvorbou svaloviny. U tohoto plemene je možno vykrmovat zvířata do vyšších porážkových hmotností, aniž by došlo k výraznějšímu zhoršení kvality masa (zejména protučnění). Plemeno je velkého tělesného rámce, klidného temperamentu, červeno-rezavého zbarvení. Duroc je plemenem odolným vůči stresu a infekcím. Uši jsou poloklopené, kýta a plec jsou dobře osvaleny. Záď zvířat je sražená .
šlechtitelský standard
průměrný denní přírůstek (g) 900
spotřeba směso na 1 kg přírůstku do 2,7 kg
podíl libové svaloviny (%) 55 - 60
 

Hampshire (H)

ObrazekPlemeno vzniklo v Anglii z angického sedlového prasete. Vyznačuje se dobrou reprodukční užitkovostí, dobrou růstovou schopností, velmi dobrou JH (jatečnou hodnotou). Zvířata jsou stejně jako jedinci plemene duroc odolní vůči stresu. Zvířata josu středního až většího tělesného rámce. Barva prasat je černá s tím, že v oblasti obou plecí a hřbetu se táhne bílý pruh. Uši jsou krátké a vzpřímené. Plece jsou dobře osvalené. Kýty jsou klenuté a hluboce nasazené (jsou výrazné).
šlechtitelský standard
průměrný denní přírůstek (g) 900
spotřeba směso na 1 kg přírůstku do 2,7 kg
podíl libové svaloviny (%) 55 - 60
 

Pietrain (PN)

ObrazekJe řazeno k nejmladším plemenům v Evropě. Pochází z oblasti Wallonne (Belgie). Plemeno bylo uznáno v roce 1956. Často pietraina oznařujeme jako prase 4 šunek, což je díky jeho výraznému osvalení hřbetu, kýt a plec. Plemeno však dosahuje relativně nízké plodnosti (v porovnání s ostatními otcovskými plemeny). Růstová schopnost zvířat je přiměřená. Kladem tohoto plemene je vynikající jatečná hodnota. Plemeno je středního tělesného rámce. Kůže zvířat je šedo-bílého zbarvení s možností černé pigmentace zejména v oblasti zádě. Uši jsou malé a vzpřímené. Kýty a plec jsou mohutně zmasilé. Zvířata jsou nervózního temeperamentu, což se projevuje možností výskytu vady masa zvané PSE (viz. konec této sekce).
šlechtitelský standard
průměrný denní přírůstek (g) 800
spotřeba směso na 1 kg přírůstku do 2,7 kg
podíl libové svaloviny (%) 60 - 65
 

České výrazně masné (ČVM)

Plemeno již neexistuje. Bylo s úspěchem zlikvidováno:( 
 

 

Bílé ušlechtilé otcovská linie

ObrazekOproti mateřskému plemeni se neliší, neboť tato linie z něj vznikla. Je taktéž chrakteristické bílé barvy, avšak podstatnějších rozídlů je na zvířatech možno pozorovat zejména v oblastech hřbětu, kde je výraznějščí mediální rýhy. Jedinci jsou také výrazněji osvaleni (zejména plec a kýty) a jsou u nich dosahovány lepší parametry výkrmnosti a jatečné hodnoty. Jedinci jsou oproti mateřské linii většího tělesného rámce a jsou mohutnější.


 
 
 
 
 
PSE - PALE, SOFT, EXUDATIVE - měkké, světlé, vodnaté - je vada masa, která vznikla v důsledku posmrtných změn. Tyto změny v mase nastávají v důsledku vystresování zvířete těsně před vlastní porážkou. Následkem toho je maso, měkké, vodnaté a světlé. Při kulinářském zpracování maso díky neschopnosti držet vodu se stává tuhým. Světlá barva je také charakteristická. Využití v masném průmyslu je také obtížnější, neboť maso není schopno sloužit jako pojivo ve výrobě masných produktů. Taktéž světlá barva je nežádoucí. Maso také rychleji podléhá mikrobiálním změnám, oproti masu z nestresovaného zvířete.

Cílem kohokoliv z nás je, aby nedocházelo k jakémukoliv zbytečnému stresu zvířat (odlišujte nutný stres - medikace, vakcinace, kastrace atd.). Někteří lidé pořád trpí doměnkou, že prase na jatkách cítí smrt a proto je stresováno. Uvědomme si, že prase NEMÁ PŘEDSTAVIVOST JAKO ČLOVĚK, ANI NENÍ SCHOPNO SI SMRT PŘEDSTAVIT, NATOŽ NA NI REAGOVAT. To že prase se stresuje, je vyvoláno zejména neadekvátním chováním personálu či bojem zvířat uvnitř skupiny.