Jdi na obsah Jdi na menu
 


INSEMINACE V CHOVU PRASAT

SPECIFIKA REPRODUKCE PRASAT

Chov prasat je celosvětově jedním z největších odvětví živočišné výroby. Tak jako i u jiných hospodářských zvířat, je inseminace jednou ze základních metod šlechtění. Plodnost prasnic hodnotíme většinou dle počtu narozených a hlavně odchovaných selat na ks za rok. Prasnice patří mezi zvířata s velkým počtem mláďat ve vrhu a cílem každého chovatel je taktéž jako v případě maximálního počtu odchovaných a odstavených selat dosáhnout alespoň 2,4 vrhu za rok. Dalším specifikem je reflex nehybnosti v období říje, kdy prasnice při manipulaci s sebou nechá na sebe sahat a v této době zkoušíme její připravenost tlakem na bedra, jemným tlakem na slabiny, masáží vemene. K dráždění samice používáme buď živého kance - prubíře, který v důsledku erotizace v oblasti tlamy vypouští za projevu mlaskání velké množství slin. V těchto slinách je velmi významný feromon, který prasnice eroticky stimuluje.

INSEMINACE PRASAT

inseminace.jpgPři zjištění reflexu nehybnosti a při zjevných příznacích říje - nechutenství (snížený příjem krmiva) či otok vulvy zvíře označíme a za 12 hodin po zjištění jí inseminujeme. Prasničky u kterých zjistíme příznaky říje inseminujeme ještě tentýž den. Vlastní inseminace uskutečňujeme v následujících krocích. Prasnici nejdříve očistíme vulvu, utřeme do sucha a zavedeme zavaděč (inseminační pipetu) ve vodorovné poloze až do krčku děložního. Přední část zavaděče je opatřena většinou olivkou, která má za úkol těsnější přilehnutí v krčku děložním a zabraňuje tak i zpětnému výtoku semene. Na katetr je následně nasazen flakon, který je většinou o objemu 80 cm3. Semeno z flakonu se nechává prasnici samo nasát, nikdy nemačkáme na flakon ani se semenem jinak nemanipulujeme. Ke zvýšení kýženého účinku, ať již v nasávání či následné ovulaci a tedy výslednému zabřeznutí využíváme kance prubíře, který prasnici během stimulace vizuálně dráždí. Inseminační technik během inseminace prasnici tlačit na záď tak, aby se zvýšila nasávací schopnost děložních rohů. Také masáž slabin a vemene je efektivní. Vlastní nasátí semene prasnicí se pohybuje od 4 - 8 minut. Po 8 - 12 hodinách po první inseminaci uskutečňujeme RE (reinseminaci).

Vě většině chovů se v současné době využívá jak přirozené plemenitby, tak i inseminace, která převažuje. Práce s hluboce zmrazeným semenem je v současné době problematická a není jí využíváno jako je tomu v chovu skotu. Hlavní příčinou jsou problémy s ředidly a vlastním mražením.

Více k problematice reprodukce prasat v presentaci