Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLODNOST PRASAT

plodnost prasnic, prasniček, kanců

PLODNOST

Plodnost je obecně nejdůležitější vlastností chovu hospodářských zvířat. Na její úrovni a intenzitě závisí osud celého chovu. Plodnost je vlastností nízce dědivou (koeficient heritability je do 0,2), proto rozhodující vliv na ni mají faktory vnějšího prostředí.
 
Plodnost prasniček a prasnic je nejčastěji ovlivněna:
- plemenem (např. některá asijská plemena mají vyšší počet selat ve vrhu než většina evropských plemen prasat),
- věkem (vrhy prvniček bývají méně početné a více nevyrovnané - vyšší rozdíly v porodních hmotnostech, vyšší frekvence mrtvě narozených selat), naopak nejpočetnější jsou 4 až 6 vrhy, poté dochází opět k poklesu počtu narozených selat ve vrhu,
- výživou - jak na kvalitu a počet ovulovaných vajíček, tak i jejich kvalitu má zásadní vliv výživa, kdy tzv. nárazovou výživou - flushingem (energetický náraz – např. vyšší dávkou krmiva či krmnými doplňky) dosahujeme lepší a výraznější říje u prasnice. Naopak špatná výživa (např. zaplísněné krmivo, nutričně nekvalitní suroviny) se projevují u kanců horší plodností (menší počet spermií s progresivním pohybem vpřed za hlavičkou, vyšší podíl defektních či mrtvých spermií apod.). Zde je nutné poznamenat, že tato chyba se neprojevuje ihned, ale až za několik týdnů, protože k ejakulaci spermie dochází až za několik týdnů od jejího vzniku ve varleti,
- chovným prostředím a intenzivní ošetřovatelskou péčí - nejkritičtějším prvkem jakéhokoliv procesu je vždy a jen člověk, protože ten utváří chovné prostředí, navrhuje kubaturu a dispoziční uspořádání stájí, ventilaci, režimy krmení a napájení, ošetřování zvířat, plemenitbu atd.,
- zdravím zvířat - zdraví je základní podmínkou efektivní reprodukce,
- managementem farmy - organizace chovu, zoohygiena farmy, turnusy, využití stimulace plemenic kanci - kančí pach a erotizace prasnic či prasniček apod.
 

pr-029.jpg

Plodnost kanců je ovlivněna:
  • výživou, věkem kdy je zařazen do plemenitby,
  • zdravím (zejména končetin a pohlavních orgánů),
  • frekvencí využívání v plemenitbě (počtem skoků za dané období, kdy velkou chybou bývá zejména přetěžování mladých kanců) apod.

 

pr-010.jpg

PLODNOST
a) potencionální - je schopnost plemenice ovulovat dostatečné množství oplození schopných vajíček. Prasnice ovuluje až 23 vajíček, avšak jen poměrná část z nich se vyvine v životaschopné zárodky. Plodnost kanců je dána schopností produkovat dostatečné množství kvalitního ejakulátu.
b) skutečná - je vyjádřena skutečným počten živě narozených selat ve vrhu. Nežádoucí je jak vysoký, tak i nízký počet selat ve vrhu (vysoký počet selat ve vrhu totiž většinou doprovází i nízká porodní hmotnost selat, což se negativně projevuje v jejich přežitelnosti - selata bývají velmi slabá). Počet živě narozených selat je nižší oproti počtu ovulovaných vajíček, protože: některá vajíčka nejsou oplodněna (životnost vajíčka, resp. jeho oplození schopnost je cca do 5 až 7 hodin, zatímco spermií až 24 hodin), u části dochází ve fázi embrya k mortalitě, u některých plodů může dojít k jejich odumření v průběhu jejich vývinu v děloze.
 
 
Jaké ukazatele reprodukce v chovu prasat evidujeme a hodnotíme?
  • datum připouštění, číslo plemenice, státním registrem připouštěného plemeníka,
  • datum porodu - oprašení,
  • počet všech selat, živě narozených, mrtvě narozených,
  • počet selat odchovaných, a to ve věku 21 dní, vhodné je také zvířata zvážit , a to pro zjištění mléčnosti prasnice,
  • pohlaví narozených selat a počet struků v levé a pravé mléčné liště .

pr-027.jpg