Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘIROZENÁ PLEMENITBA, INSEMINACE

PLEMENITBA

Plemenitba je cíleným základních chovatelským nástrojem, který umožní od předem vybraného rodičovského páru (výběr plemenice a plemeníka) získat potomstvo. Výsledky reprodukce jsou především otázkou kvalitního mangementu chovu. Chovatel, resp. ošetřovatel by proto měl mít dostatečné znalosti o tom, jaká zvířata, kdy a jak využívat v plemenitbě a jakou techniku zvolit.

Velmi podstatné pro úspěšnou reprodukci jsou tyto zásady:
 • rozhodujícím pro zařazení prasničky do plemenitby bývá její vhodná hmotnost, která by se měla pohybovat mezi 130 až 150 kg. Této hmotnosti bývá nejčastěji dosahována okolo 7 až 8 měsíce prasničky, a to v závislosti na její výživě a úrovni chovu,
 • předčasné zapouštění prasniček má negativní vliv na jejich zdravotní stav a životaschopnost selat (prasnička není anatomicky ani fyziologicky připravená na graviditu),
 • nejméně vyrovnané vrhy co do počtu, ale i co do hmotnostního rozmezí selat, bývají u prvniček (prasniček), nebo plemenic nemocných
 • nejvyššího počtu selat bývá dosahováno na 3 až 5 oprašení (oprašení - odborný termín pro porod prasnic),
 • také vhodný interval mezidobí hraje významnou roli, nejčastěji tato hodnota bývá vObrazek intenzivních chovech mezi 150 až 160 dny (mezidobí, tj. od porodu do následného porodu), tedy v intenzivních chovech bývá ročně dosahováno až 2,2 vrhu na prasnici a rok. Tento ukazatel je ovlivněn dobou ve které jsou selata odstavena. Po odstavu se v několika dalších dnech u prasnice objevuje nová říje. Pohlavní cyklus je stejně jako u ostatních hospodářských zvířat +/- 21 denní (21 denní cyklus říjí),
 • říje prasniček bývají velmi často méně zřetelné než u starších prasnic (prasnička - plemenice, která ještě neměla selata, prasnice - plemenice po prvním porodu),
 • v přirozené plemenitbě, ale i při inseminaci se využívá zkoušek říjí pomocí kance prubíře - jde o působení na nervová centra prasnice, kdy tato je silně erotizovaná přítomností kance, zejména pak jeho specifickým kančím pachem (feromonální stimulace),
 • u silně erotizovaných prasniček či prasnic dochází k projevům reflexu nehybnosti, kdy prasnice najednou ustrne a nevnímá své okolí, pevně stojí a je svolná k páření. Chovatel či ošetřovatel v této chvíli zkusí sílu reflex nehybnosti - mírný tlak na záď, kdy prasnice stojí a neutíká před chovatelem, případně mírným nadzvednutím kožní řasy slabin apod. V tomto momentu je prasnice svolná k páření či k inseminaci.
 • v přirozené plemenitbě je nutné volit vhodného kance pro prasničky a prasnice, a to s ohledem na jejich hmotnost a tělesný rámec. Mladí kanci někdy mohou při skoku na prasnici mít problém se zasunutím pyje, starší a těžcí kanci naopak mohou způsobit zranění a pády prasniček při páření (překrmovaní kanci mohou mít velké potíže se zadními končetinami).
 • inseminace je většinou zajišťována formou dodávky spermatu v plastových flakonech (plastový obal - tuba). Obrazek Chovatel v dostatečném časovém předstihu telefonicky objedná na nejbližší inseminační stanici kanců příslušný počet dávek na konkrétní den. Tyto jsou chlazené dovezeny přímo plemenářskou firmou s možností okamžité inseminace, nebo jsou tyto uchovány v chladničce pro následné použití. Zde musím zdůraznit, že ne každý den se kanci na inseminační stanici odebírají, proto je vhodné si veškeré informace předem zjistit.  Inseminaci smí uskutečňovat pouze osoba, která má za sebou úspěšně absolvovaný odborný kurz (u ostatních hospodářských zvířat platí ta samá pravidla). Kurzy inseminace například pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby - Kostelec nad Orlicí
 • prasnice po páření či inseminace potřebuje klid, protože pokud je tato chována ve skupině, bývá velmi často rušena ostatními prasnicemi (pach spermatu přitahuje prasnice v předříjí). Prvních několik dní je velmi kritických pro úspěšné oplodnění a pro zdárné zahnízdění zárodků do děložní sliznice. Pokud je prasnice rušena, špatně krmena či stresována, pak dochází k velké embryonální mortalitě (některé zárodky jsou odumřelé a resorbovány děložní sliznicí), 
 • úspěchem reprodukce je také prevence před některými chorobami, čímž se zabrání správnou zoohygienou v chovu (desinfekce kotců, hygiena inseminace a přirozené plemenitby) a vhodným vakcinačních programem.
 • vhodná výživa se významně podílí na reprodukci. Zejména tzv. flushing - nárazová výživa plemenic v období před zapuštěním výrazně ovlivňuje počet a kvalitu ovulovaných  vajíček. Překrmování prasniček a prasnic vede k jejich ztučnění = horší parametry reprodukce.