Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁKLADNÍ POJMY V CHOVU PRASAT

sele, prasnice, běhoun, vepř, kanec, prasnice, zaprahnutí, odstav

ZÁKLADNÍ POJMY V CHOVU PRASAT

a) prasetem  - se rozumí  zvíře  druhu  prase jakéhokoliv věku, chované pro odchov,
   plemenitbu nebo výkrm,

b) kancem - pohlavně dospělý samec prasete zařazený do plemenitby

c) prasničkou - pohlavně dospělá samice prasete před prvním porodem,

d) prasnicí - samice prasete po prvním porodu,

e) prasnicí po porodu - samice prasete od perinatálního období do odstavu
   mláďat;  perinatálním  obdobím se rozumí doba těsně před porodem, porod
   samotný a doba těsně po porodu,

f)  zaprahlou  březí  prasnicí  - prasnice  v době mezi odstavem mláďat a
   perinatálním obdobím,

g) seletem - prase od narození do odstavu,

h) odstávčetem - prase od odstavu do stáří 10 týdnů,

i)  chovným  běhounem  a  prasetem ve výkrmu - prase od stáří 10 týdnů do
   porážky nebo zařazení do plemenitby.

j) jalová - nebřezí,

k) vepř - samčí kastrát prasete,

l) zaprahnutí - ukončení produkce mléka prasnicí, většinou vlivem limitované výživy a odstavem selat,

m) odstav - odebrání - oddělení selat prasnici

o) mléčnost - produkce mléka prasnicí, která je určená pouze pro potřeby selat (zjišťuje se vážením selat a následně se přírůstek vrhu přepočítává na produkci mléka

 

prasata-a-slepice-27.1.2008-017.jpg