Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚVOD DO CHOVU SKOTU

chov skotu, mléko, maso, stavy skotu v ČR

 CHOV SKOTU

Chov skotu je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby. Hlavními produkty jsou mléko, maso a chlévská mrva  (rozdíl mezi mrvou a hnojem je následující - chlévská mrva je směs výkalů, moči a podestýlky a neopustila zatím stáj. Kdežto hnůj je taktéž směs, která však již na hnojišti a  podléhá procesům humifikace a mineralizace). Se zdokonalující se šlechtitelskou prací roste užitkovost zvířat. Dříve skot poskytoval trojstrannou užitkovost: mléko, maso a tah.

Se zvyšující se užitkovostí došlo k značným poklesům stavů. V roce 1980 bylo chováno na našem území 3 428 954 ks skotu, z čehož bylo 1 318 952 dojnic. Současný stav je možno vyčíst z tabulky níže. Důležité je si uvědomit, že pokles stavů dojnic je již na hranici únosnosti pro další možnosti šlechtění a selekci samičí základny. Proto v chovu skotu je selekce a genetický pokrok zajišťován zejména samčí (otcovskou) populací.

Mléko

Průměrná cena mléka (výkupní) za mléko třídy Q (výběr - nejvyšší třída jakosti, po ní následuje I a II třída, jež mají většinou horší ukazatele jakosti) se v roce 2017 pohybovala okolo 8,50 Kč/litr, což je stejná úroveň jako v roce 2020 - 8,54 Kč/litr.

 Průměrná užitkovost za laktaci v roce 2006 činila 6370,4 litrů což je  např. oproti roku 2005 nárůst o 116,7 litrů mléka. V roce 2017 dosahovala průměrná denní dojivost úrovně 22,53 L/krávu. Roční dojivost na krávu dosahovala v roce 2017 - 8 223 kg.   Průměrný obsah tuku činil 3,89 % a bílkovin 3,39 %.  Spotřeba mléka a mléčných výrobků na osobu a rok dosáhla v roce 2004 hodnoty 223,6 litrů a másla 4,4 kg.V roce 2015 dosahovala spotřeba mléka úrovně 242,3 kg/obyvatele. Spotřeba kravského mléka byla v roce 2015 na úrovni 58,6 kg, zatímco spotřeba mléka ovčího a kozí byla na úrovni 0,1 kg/osobu/rok.

 

Maso

Spotřeba masa na osobu a rok činí na osobu a rok 9,1 kg (rok 2019).

Stavy skotu v ČR

 

kategorie skotu 2002 2008 2010 2018 2021
krávy dojené 495 962 405 532 383 523 365 000 359 000
krávy bez tržní produkce mléka 100 333  163 163 167 722 222 000 227 000
krávy celkem 596 295 568 685 551 245 587 000 586 000
skot celkem 1520 136 1 401 607 1 349 286 1 416 000 1 406 000

 

030.jpg