Jdi na obsah Jdi na menu
 


LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY VE VZTAHU K TELENÍ JALOVIC A KRAV

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

Jedním ze základních legislativních předpisů v oblasti chovu hospodářských zvířat je Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. v aktuálním znění, který z pohledu telení u krav mj. zakazuje:

·         zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky i mláděte (za takovýto zásah lze v chovech dojeného skotu považovat zejména předčasný zásah do porodu, kterým se ošetřovatel nebo chovatel snaží uspíšit průběh porodu, aniž by na to byl organismus krávy připraven),

·         přepravu krav a jalovic po uplynutí 256. dne březosti (po uplynutí 90 % doby březosti) a krav do týdne po otelení (také telata je zakázáno přepravovat, pokud nemají zcela zahojený pupek).

Dalším právním předpisem je Vyhláška č. 208/2004 Sb., v aktuálním znění O minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat v aktuálním znění, který stanovuje, že:

·         zvýšenou pozornost musí chovatel věnovat jalovicím a kravám v průběhu březosti, po porodu a v průběhu kojení, stejně tak i narozeným telatům,

·         ošetřovatel jalovic a krav musí ovládat techniku telení, dbát zvláštní pozornosti při hygieně porodu a v případě podezření na obtížný porod musí kontaktovat veterináře,

·         při porodu, který je veden ošetřovatelem nelze používat mechanické pomůcky mimo výjimečné situace, kdy lze použít ruční porodní pákou ovládané provázky, které je možné rychle uvolnit.

 

foto1--247-.jpg