Jdi na obsah Jdi na menu
 


TELENÍ KRAV - ŘÍZENÝ TAH

S pomocí resp. vedením porodu je potřeba mít dostatečné zkušenosti a vždy je lepší pravidelně telící se krávu sledovat, než předčasně do porodu zasahovat. Při asistenci platí tato obecná pravidla:

·         pokud se v pochvě objeví plodové obaly, čekáme, až tyto samovolně prasknou,

·         po odtoku plodových vod se opatrně pohmatem přesvědčíme, zdali poloha, postavení a držení plodu je fyziologické (rozpoznání přední polohy od zadní – ohyby dvou za sebou jdoucích kloubů stejným směrem, kontrola chodidlových ploch končetin),

·         ověření životaschopnosti telete – reakci telete je možné vyzkoušet: rozevřením meziprstí paznehtu, velmi opatrným tlakem na oko, zasunutím prstů do úst (sací reflex), tlakem na nosní přepážku,

·         nasazení porodních provázků – porodní provázky se nasazují na končetiny až poté, co se přesvědčíme, že jsou obě končetiny buď hrudní, nebo pánevní,

·         porodní provázky se utahují nad spěnkou tak, aby uzlíky provázků směrovaly do středu (mezi končetiny) a nedocházelo tak k poškození rodidel,

·         řízený tah (uskutečňujeme tehdy, pokud pochva přechází bez přerušení do dělohy), musí být veden současně s probíhajícími kontrakcemi dělohy a břišního lisu!,

·         za provázky opatřenými dřevěnými táhly (kolíky) se tahá střídavě, tedy nejdříve tah jedné končetiny, poté tah druhé končetiny (pokud je provázek uvázán ještě kolem hlavy, pak je tak ve směru končetina - hlava- končetina),

·         pro usnadnění tahu a s ohledem na tvar pánve krávy, připomínající písmeno O, je při tahu doporučeno mírně pootočit plod, a to o cca 30 až 40 °, čímž, se usnadní vybavení telete!,

·         při tahu je dobré nevybavovat tele rovným tahem, ale našikmo, tj. ve směru k podlaze porodního kotce či stání,

·         porodní páku používat pouze v případech ztíženého porodu, kdy vybavování telete předcházelo vyšetření za účelem vyloučení možné komplikace ze strany matky (nedostatečné otevření porodních cest, velmi úzké porodní cesty, torze dělohy, jejich nedostatečná kluzkost – předčasný odtok plodových vod aj.) a plodu (nepravidelné polohy, velký plod aj.).

Je zcela vyloučené používat jakékoliv jiné prostředky a pomůcky než porodní provázky či řetízky a porodní páku. Existují případy, kdy jsou telata vybavována v praxi pomocí nepřiměřené síly (oběžné shrnovače mrvy v případě telení vysokobřezích kraj a jalovic na vazném stání, traktory apod.). Takovéto postupy jsou vyloučené a v rozporu se zákonnými přepisy (zákon na ochranu zvířat proti týrání aj.), ale i v rozporu s porodnickými zásadami! V případě, byť jen podezření, na obtížný porod je potřebné neprodleně kontaktovat veterinárního lékaře.