Jdi na obsah Jdi na menu
 


HODNOCENÍ PLODNOSTI U SKOTU

 nataliza, mezidobí, servis perioda, stání na sucho 

HODNOCENÍ PLODNOSTI

 

natalita krav hrubá - počet všech narozených telat na 100 krav

 

natalita krav čistá - počet živě narozených telat na 100 krav

 

věk jalovic při prvním zapuštění - je vyjádřen počtem dnů od narození do první inseminace. Je ovlivněn technikou a technologií chovu, výživou, zdravotním stavem, plemen aj. První inseminaci většinou uskutečňujeme ve  věku 14- 18 měs. v závislosti na plemeni.

 

věk při prvním porodu - optimální hodnotou je je přičtení doby 11 - 12 měsíců k věku jalovice při prvním zapuštění.

 

mezidobí - je počet dnů od jednoho porodu do druhého.

Příklad: 1. května 2005 se kráva otelila - další porod byl 25. července 2006. Mezidobí je tedy dlouhé: od 1.5.2005 do 1.5.2006 je to 365 dní + zbývajících 30 dní v květnu + 30 dní za červen + 25 dní v červenci → celkově 365 + 30 + 30 + 25 = 450 dní. Snahou každého zootechnika je v případě skotu mít od jedné krávy za rok jedno životaschopné tele. Za dobrý ukazatel považujeme mezidobí do 400 dnů.

,

service perioda - počet dnů od otelení (porodu) do následného zabřeznutí (gravidity).

 

inseminační interval - počet dnů od otelení (porodu) do prvního zapuštění (inseminace) po porodu. Cílem je inseminovat cca. 50 - 65 den po porodu. Před touto dobou je inseminace většinou neefektivní, a proto jí ani nedoporučuji. Po porodu má kráva také v tzv. "šestinedělí".

,

interinseminační interval - je doba mezi dvěma inseminacemi. Doba by neměla přesahovat 30 dní. (Cykly se u většiny HZ opakují po cca. 21 dnech). Pokud tedy je hodnota interinseminačního intervalu např. 40 dní, jak u konkrétní plemenice či stáda, můžeme konstatovat, že zootechnik či personál stáje má veliké reservy ve vyhledávání říjících se zvířat.

 

inseminační index  - počet inseminací potřebných k zabřeznutí. U krav by neměl přesáhnout 2,0. U jalovic tato hodnota dosahuje většinou nižších hodnot než u krav. To je zapříčiněno nezatížením organismu jalovice mléčnou produkcí.

 

% zabřezávání po 1. inseminaci - je vhodným ukazatelem pro hodnocení úrovně řízení plodnosti stáda. Vypočítá se, jako: počet zabřezlých po první inseminaci/ počet 1. inseminací x 100 %. U hodnoty nižší než 50 % konstatujeme vážné problémy v reprodukci stáda.

 

celková březost - je vyjádřena jako: počet všech zabřezlých plemenic / počtem všech inseminovaných plemenic x 100 %.

 

test nepřeběhlých (non return test) - je vyjádřen procentem plemenic, které se během 30 - 60 - 90 dnů od inseminace nepřeběhly (znovu neříjily).

 

stání na sucho - je časový interval od posledního dojení před porodem až po první dojení po porodu. V období stání na sucho dojnice nedojíme! V této době dochází k regeneraci mléčné žlázy a její následnou přípravu na laktaci následující, která začíná následným porodem. U krav by tato doba měla činit minimálně 2 měsíce.

 

img_1943.jpg