Jdi na obsah Jdi na menu
 


KVALITA A TEPLOTA VODY PŘI PŘÍPRAVĚ MLÉČNÉ KRMNÉ SMĚSI - MLÉČNÉHO NÁPOJE

voda, mléčná krmná směs, teplota, rozpustnost, kvalita vody 

KVALITA A TEPLOTA VODY PŘI PŘÍPRAVĚ MLÉČNÉHO NÁPOJE 

 

Kvalita vody, kterou používáme pro přípravu mléčných nápojů, ale i k samostatnému napájení telat, musí odpovídat parametrům pitné vody. Občas se však v některých chovech bohužel setkáváme s podceněním analýz chemických, fyzikálních, ale i mikrobiologických parametrů používané vody, zejména té, která pochází z vlastního zdroje. U vlastních zdrojů vody, které využívá chovatel pro potřeby napájení a krmení zvířat, je více než žádoucí uskutečnit alespoň 2× ročně jejich laboratorní vyšetření. Klíčový je z chemického pohledu mj. obsah dusičnanů, ale i obsah některých makro- a mikroprvků, které mohou negativně ovlivnit zdraví telat.

Například zvýšený obsah síranů, ale i hořčíku, může být u telat jedním z faktorů podílejících se na zvýšené četnosti výskytu průjmů u telat, nebo ledvinových kamenů. V některých chovech s vlastním zdrojem vody je mnohdy problém i s vyšším obsahem manganu (interakce s dalšími kovy; riziko neurotoxicity; zápach a nežádoucí chuť aj.), což lze eliminovat použitím speciálních filtračních jednotek. Dalším kritériem kvality vody je i její pH. Ideálně by se pH vody mělo pohybovat mezi 6,8 až 7, protože hodnoty výrazně nad 7,5 mohou zhoršovat trávení mléčných nápojů, především těch, které obsahují vyšší obsah sušeného mléka (zhoršené srážení kaseinu apod.). Také mikrobiologická kvalita vody by neměla být opomíjena. K sledovaným mikrobiologickým parametrům patří primárně fekální kontaminanty vody, a to koliformní mikroorganismy a E. coli, které opět mohou být jedním z faktorů četnějšího výskytu průjmových onemocnění u telat.

Teplota vody je stěžejní pro přípravu dokonale homogenního mléčného nápoje. Námi doporučovaná teplota při přípravě mléčného nápoje je 45 až 50 °C. Pokud je mléčná krmná směs rozpouštěna ve vodě pod 38 ale i pod 35 °C, může docházet k problémům s tvorbou hrudek (nerozpuštěné komponenty MKS, zejména tuková báze), které velmi často plavou na hladině připravovaného mléčného nápoje. Výdejní teplota mléčného nápoje by ideálně měla být 38 až 40 °C. Tato vyšší teplota má několik důvodů a) lepší rozpustnost všech segmentů v mléčné krmné směsi, b) vyšší homogenity je vždy dosahováno v roztocích s vyšší teplotou, c) při výdeji do chladných nádob nedochází k poklesu teploty vydávaného nápoje. Jen pro zajímavost, pokud v zimních měsících (testováno při teplotě - 4  °C) rozpustíte 25 kg MKS ve vodě o teplotě 45 °C, pak výsledná teplota mléčného nápoje byla 41,5 °C.. pokud byl tento dán do chladného vědra, tak konečná teplota byla 39,8 °C.

V zimních měsících můžeme, a to s ohledem na nízkou teplotu, a to jak prostředí, tak i vlastních napájecích nádob, je možné zvýšit výdejní teplotu mléčného nápoje až na 43 °C (dotace tepelné energie teleti).

20190913_041647.jpg