Jdi na obsah Jdi na menu
 


MLÉČNÁ VÝŽIVA TELAT OBECNĚ

telata, mléčná výživa, fáze odchovu

ÚVOD DO PROBLEMATIKY MLÉČNÉ VÝŽIVY TELAT

 

Mléčnou výživu telat lze obecně rozdělit do 4. základních fází/období:

a) mlezivové výživy (v pravém slova smyslu trvá pouze prvních 24. hodin),

b) tranzitní výživy (trvá obvykle 3 až 5 dní a telata jsou krmena tranzitním mlékem od krav po otelení),

c) vlastní mléčné výživy (od 4. dne věku do začátku periody odstavu, kdy telata jsou krmena mléčnými nápoji),

d) období odstavu (začíná dnem, kdy je telatům cíleně snižován denní objem mléčného s možností omezení četnosti krmení a končí posledním podáním mléčného nápoje).

 

Telata jsou v prvních několika týdnech svého života zcela závislá na příjmu živin z mléčných nápojů, protože jejich trávicí trakt není schopen plně trávit rostlinná krmiva. Způsob odchovu telat, resp. volba typu mléčné výživy je napříč chovy motivována různými chovatelsko-ekonomickými zájmy. V některých chovech je zkrmováno netržní mléko z důvodu vyššího počtu krav s problematickým zdravím mléčné žlázy, v chovech, kde netržního mléka je méně, je toto mícháno s mléčnými krmnými směsi a v dalších chovech jsou telata krmena pouze mléčnými krmnými směsmi. Jen pro zajímavost, v ČR (n=136 chovů dojeného skotu) je podíl zkrmovaných mléčných nápojů následující: a) tranzitní a netržní mléko (11,8 % chovů), b) mléčná krmná směs (35,3 % chovů), c) mléčná krmná směs míchaná s netržním mlékem (52,9 % chovů). V tomto článku bude věnována pozornost kvalitě a rizikům spojených se zkrmováním netržního mléka.

 

20181016_103747.jpg