Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘÍPRAVA MLÉČNÝCH KRMNÝCH SMĚSÍ PRO TELATA

mléčná krmná směs, MKS, telata, ředění, poměr MKS:voda, dietetické průjmy u telat

PŘÍPRAVA MLÉČNÉHO NÁPOJE - MLÉČNÉ KRMNÉ SMĚSI

 

Precizní příprava mléčných krmných směsí, resp. mléčných nápojů z nich vytvořených, stejně jako management krmení telat a hygiena krmení, jsou rozhodujícími faktory, které ovlivňují nejen přírůstky u odchovávaných telat, ale také jejich následnou prosperitu a zdraví. V tomto článku, který právě čtete, jsou komplexněji shrnuta doporučení pro přípravu mléčných krmných směsí, resp. mléčných nápojů.

 

20190606_131705--2-.jpg

 

Poměr ředění MKS

Každý z výrobců MKS musí na etiketě/obalu svého výrobku specifikovat krmný návod, který bude pro každého chovatele a ošetřovatele jednoznačně srozumitelný. U naší produktové řady Telmilk doporučujeme, aby MKS byla ředěna v poměru 1:7. Velmi často se i v současné době potýkáme v chovech se záměnou pojmů „na litr vody“ a na „litr mléčného nápoje“. V našem případě (dodržení poměru 1:7) buď tedy smícháme 125 g MKS s 875 ml vody a tím vytvoříme 1 kg mléčného nápoje, nebo 145 g MKS s 1000 ml vody a tím vytvoříme 1,15 kg mléčného nápoje. Důvod námi doporučovaného poměru ředění, který považujeme za skutečně správný, je dosažení ideální báze sušiny mléčného nápoje, která by se měla pohybovat mezi 12,5 až 14% (sušina plnotučného kravského mléka). V chovatelské praxi se setkáváme s přístupy a poměry ředění MKS velmi rozdílnými. Poměry ředění vyšší než 1:8, zejména pak 1:9, ale i 1:10 lze z dietetického hlediska označit za zcela nepřijatelné, protože vedou k chronické nutriční podvýživě telat (výrazný deficit NL, nízká energetické báze apod.). Naopak poměry ředění mezi 1:7 až 1:6 je možné uplatňovat v chovech, kde je zajištěna perfektní hygiena krmení a bezproblémový zdravotní stav telat. Poměry ředění nižší než 1:6 jsou dieteticky velmi rizikové a nelze je doporučit. Vyšší dotace živin, zejména pak vysoký obsah NL představuje zvýšené riziko metabolické disbalance a je také jedním z rizikových faktorů ve vztahu k uplatnění např. klostridiových nákaz u telat. Vysoký podíl popelovin a laktózy v 1 l mléčného nápoje, a to díky jeho tzv. „zakoncentrování“, vyvolává u telat také velmi silné dietetické průjmy (osmolalita ˃600 mOsm/kg). Jen pro zajímavost, ředění MKS v poměru 1:6 až 1:7 doporučujeme při přípravě mléčných nápojů pro kůzlata a poměr 1:5 až 1:5,5 pro jehňata (MKS pro kůzlata a jehňata obsahují vyšší bázi NL a tuku, ale nižší obsah laktózy).

 

Kontrola dodržování poměru ředění MKS

Jedním z efektivních nástrojů, který mohou využít zejména zootechnici ve svých chovech, je kontrola dodržování poměrů míchání MKS s vodou, a to za využití univerzálního optického nebo digitálního refraktometru. Doporučujeme, aby kontrola přípravy mléčných nápojů spočívala v pravidelném hodnocení min. 15 vzorků měsíčně (min. 25 % ze všech připravených mléčných nápojů v daném měsíci) a v hodnoceném souboru byly zastoupeny jak vzorky z ranního a odpoledního krmení, tak i případně z krmení poledního. Vzorky doporučujeme odebírat v průběhu vlastního krmení telat mléčnými nápoji, a to buď přímo z napájecích nádob nebo z vozíků na mléko (pistole). Hodnotit můžeme odebrané vzorky téměř ihned (optimální teplota hodnocených vzorků by měla být 20 až 23 °C), nebo odebrané vzorky uchováme v uzavíratelné vzorkovnici, kterou popíšeme, uložíme do chladničky a vzorky komplexně vyhodnotíme do 24 hod. od jejich nabrání. Sušinu mléčného nápoje (MKS) zjistíme tak, že na universální refraktometr, který rutinně používáte v chovech pro odhad kvality mleziva (rozsah měření 0 až 32 % Brix, s ATC), kápneme 1 až 2 kapky mléčného nápoje a k naměřené hodnotě přičteme +1,3 %. Pokud tedy naměřená hodnota refraktometrem byla 11,5 % Brix a k této přičteme +1,3 %, je námi odhadovaná sušina mléčného nápoje na úrovni 12,8 %. V případě nativního mléka (např. netržní mléko před a po pasterování), je možné využít také universálního refraktometru, avšak k naměřené hodnotě se přičítá již hodnota +2 %. Odhad obsahu sušiny v mléčných nápojích je jedním ze základních kroků eliminace výskytu průjmových onemocnění a velmi dobrým indikátorem tzv. „sladění“ pracovních postupů přípravy mléčných nápojů mezi ošetřovateli telat. Toto hodnocení doporučujeme zavést v těch chovech, ve kterých se směny ošetřovatelů telat nepotkávají, ale i tam, kde je velmi vysoká fluktuace lidí a kde jsou bohužel velmi časté problémy s výskytem průjmových onemocnění u telat.

 

img-20190325-wa0009.jpg

 

Příprava mléčného nápoje

Precizní příprava mléčného nápoje je jedním ze stěžejních pilířů perfektně nastavené mléčné výživy telat v chovu. Finální homogenitu vytvořeného mléčného nápoje ovlivňuje:

a) kvalita MKS a proporcionalita komponent v ní obsažených,

b) kvalita vody,

c) teplota vody,

d) způsob míchání,

e) délka míchání,

f) doba mezi namícháním mléčného nápoje a jeho výdejem resp. zkrmením.

 

Publikováno v časopise Mikrop Čebín http://mikrop.cz