Jdi na obsah Jdi na menu
 


RESTRIKTIVNÍ VÝŽIVA TELAT

restriktivní výživa telat, chronická podvýživa telat

Restriktivní výživa telat

Restriktivní krmení telat mléčnými nápoji a starterová výživa telat, vznikly ruku v ruce na přelomu 19. a začátku 20. století v USA (popsáno např. v roce 1923 v Journal of Dairy Science v USA). Restriktivní model mléčné výživy telat byl původně založen na zkrmování mléčného nápoje v denním objemu odpovídajícímu 8% až 10% porodní hmotnosti telete, a to po celou dobu odchovu v trvání 7. až 8. týdnů. V chovech s průměrnou porodní hmotností telat 40 kg byl maximální denní objem mléčného nápoje 4 kg na tele. Model restriktivní výživy telat byl v 50. až 90. letech dvacátého století dále v USA upraven. Jednou ze zásadních změn bylo doporučení snížit věk telat při odstavu na 5. až 6. týdnů, eliminovat u telat přístup k objemným krmivům (seno, sláma), aby byl podpořen časný a maximální příjem starteru (snaha o co nejčasnější produkci TMK v bachoru - zejména butyrátu, zodpovědného za růst a vývin bachorových papil). Denní objem mléčného nápoje na úrovni 10% živé porodní hmotnosti telete byl, a stále ještě je, v mnoha chovech zachován. V tuzemských chovech je model restriktivní výživy stále velmi rozšířen, avšak v modifikované variantě, kdy telata jsou krmena v režimu 2× 3 l po celou dobu odchovu s odstavem mezi 10. až 13. týdnem stáří.

 

Posledních několik let se obecně od modelu restriktivní výživy celosvětově upouští (zejména Kanada, EU), a to z mnoha důvodů. Prvně, v posledním desetiletí byla publikována celá řada vědeckých prací, které vyvracejí výhody restriktivní výživy telat, a to v porovnání se semiintenzivní a intenzivní výživou telat. Jde zejména o skutečnost, že zachování konstantního objemu mléčného nápoje, po celou dobu odchovu na úrovni 4 až 5 l na tele a den, je dnes již celosvětově považováno za podněcování k chronické podvýživě telat. Jak bylo výše napsáno, jen potřeba záchovné energie u telat s hmotností 40 až 50 kg je na úrovni 3,3 kg plnotučného mléka, a to není počítáno např. s energií navíc v případě mrazivých zimních měsíců, nebavě se vůbec o potenciálu zbytkového objemu mléčného nápoje, a to ve vztahu k požadované přírůstkové bázi. Celosvětové vědecké studie jasně již více než 15 let jasně dokazují, že telata krmená restriktivně, vykazují velmi nízkou intenzitu růstu (často ≤0,75 kg/tele/KD od narození do odstavu), vyšší riziko morbidity a mortality telat, vyšší četnost výskytu abnormálního chování a výrazně nižší celkovou úroveň welfare. Restriktivní model výživy telat není z mého pohledu tou správnou chovatelskou volbou a rozhodně jej ani nedoporučuji. Již dnes víme, že lepší kvalita a vyšší intenzita výživy telat v průběhu prvních 2. až 3. měsíců života, příznivě a dlouhodobě ovlivňuje jejich metabolismus a fyziologické funkce, což se projevuje i následným dosahováním lepších ukazatelů zdraví, růstu, produkce a reprodukce. Tuto časně postnatální nutriční intervenci s dlouhodobými až celoživotními efekty označujeme jako metabolické programování telat. Efekty intenzivní výživy ve srovnání s restriktivním modelem výživy telat jsou shrnuty v tabulce 1.

 

 

Tabulka 1: Vliv intenzivní výživy ve srovnání s restriktivním modelem krmení na vybrané ukazatele zdraví, produkce a chování holštýnských telat (upraveno dle Khan et al., 2011, J. Dairy Sci. 94 :1071–1081)

Parametr

Výsledky (↑ -vyšší/větší, ↓ - nižší/menší, N – bez rozdílů/efektů/vlivu

období před odstavem

↑ celkový příjem živin, ↓ příjem starteru, ↑ příjem stravitelných živin, ↑ intenzita růstu, ↑ konverze živin, ↑ kohoutková výška

období po odstavu

N celkový příjem živin, N příjem starteru, N příjem stravitelných živin, N intenzita růstu

dlouhodobé efekty

↑ produkce mléka krav, ↓ věk jalovic při prvním zapuštění, lepší vývin mléčné žlázy

zdravotní aspekty

N fekální skóre u telat, ↓ mortalita telat

etologické aspekty

↑ doby krmení, ↑ doby ležení, ↓ intenzita vokalizace telat, ↓ četnost výskytu vzájemného vysávání telat aj.

 

 

Celý článek byl publikován v časopise pro chovatele Mikrop 2/2020.