Jdi na obsah Jdi na menu
 


SEMIINTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ VÝŽIVA TELAT

semiintenzivní, intenzivní výživa, objem, mléčný nápoj, telata 

SEMIINTENZIVNÍ MODEL VÝŽIVY TELAT 

Za semiintenzivní výživu označujeme takový model krmení, kdy jsou telata krmena denními objemy mléčného nápoje, odpovídajícími 10% až 12% z jejich aktuální živé hmotnosti. Od restriktivního modelu se semiintenzivní liší v tom, že jde o dynamický model výživy telat s pozvolným nárůstem denní objemu mléčného nápoje v průběhu celého období mléčné výživy. Tento přechodný model mezi restriktivní a intenzivní výživou telat je vhodný spíše pro chovy s 3× denním režimem krmení (ranní, polední, odpolední/večerní), zvláště pak v druhé polovině mléčného období, kdy denní objem mléčného nápoje u telat nad 70 resp. 80 kg ž. hm. překročí 8. resp. 10 kg. Připomeňme si, že ideální je pokud telata do 2. týdnů věku dostávají mléčný nápoj v objemu max. 2 až 3 l na krmení (vždy při zohlednění jejich skutečné živé hmotnosti = pozor na telata z dvojčat a vícerčat), u telat starších 3. resp. 4. týdnů pak max. 4 l. Objemy nad 5 litrů jsou i pro starší telata rizikové. Důvodem je přetěžování slezu, protože na 1 litr přijatého mléčného nápoje, musí tele vyloučit přibližně 1,5 až 2,2 litry žaludečních šťáv. Pokud telata napájíme příliš vysokým objemem mléčného nápoje na jedno nakrmení, pak můžeme docílit masivního výskytu dlouhodobých průjmů, a to v důsledku vyvolání hydrolability organismu s následným možným přidružením nežádoucích infekčních agens.

 

INTENZIVNÍ MODEL VÝŽIVY TELAT

Intenzivní model výživ telat je vhodný jen pro chovy s perfektně nastaveným management odchovu telat a dobrou úrovní zoohygieny. U strategie intenzivní výživy se denní objemy mléčného nápoje pozvolna navyšují s přibývajícím věkem telat a jejich zvyšující se živou hmotností. První dva týdny jsou telata obvykle napájena denním objemem mléčného nápoje na úrovni 10 až 13 % s následným pozvolným nárůstem na 13 až 16 % z jejich aktuální živé hmotnosti v dalších týdnech jejich odchovu. V druhé polovině období mléčné výživy je možné uplatňovat denní objemy mléčného nápoje odpovídající až 20% aktuální živé hmotností telat. Kritickou podmínkou fungování intenzivní výživy je, že pokud zvyšujeme denní objem zkrmeného mléčného nápoje, musíme automaticky i zvýšit počet krmení telat v průběhu dne, a to při zachování přiměřeného objemu jedné porce. Ze studie například Miller-Cushon et al., 2013 (J. Dairy Sci., 96 :551–564), která se zabývala srovnáním efektů adlibitního a restriktivního modelu krmení telat víme, že např. 3týdenní telata ve skupině adlibitně krmená, přijala za 24 hodin v průměru 11,5 l mléčného nápoje, a to v 7 dílčích krmeních. Průměrný objem přijatého mléčného nápoje na jedno krmení byl u telat v tomto stáří 2,2 litru. Naproti tomu, 6týdenní telata krmená adlibitně přijala za den více než 16 l mléčného nápoje, a to také v 7 dílčích krmeních s průměrnou velikostí jedné porce na úrovni 3,2 l. Intenzivní model výživy telat lze doporučit proto jen pro chovy, které a) krmí telata pomocí automatických krmných systémů, b) rutinně krmí telata min. 3× denně. Mimochodem, telata kojená krávami, sají mléko od matek v 4 až 11dílčích denních krmeních (8 až 11 denních krmení v prvních dvou týdnech života; 3 až 6 denních krmení mezi 1. a 3. měsícem života). Motivací chovatele pro uplatnění intenzivní výživy je obvykle dosažení vysoké přírůstkové báze u telat (≥0,95 kg∙den-1).

 

Model intenzivní výživy telat bývá obvykle úspěšný v chovech, kde jsou dodržována následující pravidla:

 1. semiintenzivní resp. intenzivní výživa je ideální pro chovy s automatickým krmným systémem, který však musí být dobře nastavený (správná koncentrace mléčného nápoje = pravidelná kalibrace jednotek; správně nastavená krmná křivka; udržení správné koncentrace živin a výdejní teploty ve zkrmovaném mléčném nápoji; nastavení maximálního výdejního objemu mléčného nápoje na dílčí krmení; nastavení optimálního časového intervalu mezi dílčími krmeními apod.),
 2. v konvenčních chovech s krmením telat pomocí nádob, je nezbytné rozdělit celkový zkrmovaný denní objem mléčného nápoje do min. 3 dílčích dávek,
 3. vnímat individuální rozdíly ve věku a zejména hmotnosti telat, a podle toho felxibilně upravovat jak dílčí, tak i celkový denní objem mléčného nápoje, tj. neuplatňovat striktně plošný plán krmení telat,
 4. dodržovat optimálně 8hodinové intervaly mezi krmeními u 3× denního krmení, s tím, že interval mezi 1. a 3. krmením nesmí být kratší 14hodin (u krmení telat 2× denně dodržovat 12hodinové intervaly; intervaly 10 a 14 hodin jsou problematické),
 5. ošetřovatelé musí dodržovat přesné intervaly, a to zejména v zimních měsících, kdy požadavky na energii a živiny u telat nejvíce rostou především v nočních a časně ranních hodinách, kdy je dosahováno nejnižších teplot prostředí (vyšší objemy mléčného nápoje podáváme zejména při večerním a ranním krmení),
 6. mějme na paměti, že u 3× resp. 4× denního krmení telat MKS v semi- a intenzivním režimu krmení telat se vyskytne 10 až 35% telat, která požadovaný denní objem mléčného nápoje nevypijí (obvykle u telat do 3. týdnů stáří při dopoledním resp. poledním krmení; častěji v chovu s intervaly mezi krmeními ≤6 hod. a v chovech, kde jsou zkrmovány MKS s obsahem na bázi sušeného mléka),
 7. pamatujme si, že MKS s vyšším podílem sušeného mléka zajišťují telatům po delší dobu pocit nasycení, což vyplývá z fyziologie a dynamiky trávení zejména kaseinu (doba trávení kaseinu je na úrovni cca 7 až 10 hodin),
 8. u telat krmených MKS na bázi syrovátek je dynamika trávení odlišná a kratší, obvykle na úrovni cca 4 až 5 hodin, což se projevuje i jejich vyšším zájmem o další krmiva, zvýšeným neklidem, resp. a jejich zvýšenou celkovou aktivitou (chovatelé často tato telata klasifikují jako ta, která jsou vitálnější, živější apod., avšak v tomto směru telata spíše signalizují hladovění),
 9. příjem starteru u telat krmených intenzivně mléčnou výživou je v průběhu jejich odchovu, a to ve srovnání s telaty krmenými restriktivně přibližně poloviční,
 10. příjem starteru velmi výrazně/rapidně narůstá v periodě vlastního odstavu a je přímo úměrný délce a způsobu odstavu,
 11. objem mléčného nápoje snižujte telatům při vlastní odstavu vždy pozvolně, tzn. krokově, a to minimálně po dobu 10, optimálně 15dní,
 12. u telat důkladně evidujte zbytkové objemy nevypitého mléčného nápoje (individuální a skupinové posouzení – signalizace chyb v přípravě mléčných nápojů a krmení, signalizace možné onemocnění, nevhodně navržený krmný plán apod.),
 13. preferujte krmení telat pomocí nádob s cucáky, ať již jde o vědra, milk bary nebo krmné automaty, a to před napájením z volné hladiny,
 14. zdravotní problémy a léčbu evidujte elektronicky, a to nejlépe v aplikaci Deník nemocí a léčení (Přístup k datům ČMSCH) a data pravidelně hodnoťte,
 15. telata průběžně važte a hodnoťte jejich intenzitu růstu (data o intenzitě růstu dejte také do souvislostí se skutečným zdravotním stavem odchovávaných telat, podmínkami chovného prostředí, úrovní zoohygieny apod.).

 

Celý článek byl publikován v časopise pro chovatele Mikrop 2/2020. 

 

aa--112-.jpg