Jdi na obsah Jdi na menu
 


KONTROLA KVALITY MLEZIVA - refraktometr

 progresivní metoda kontroly kvality mleziva krav, koz, ovcí a klisen 

Použití refraktometru pro hodnocení kvality mleziva - progresivní, jednoduchá pomůcka, která může zlepšit výsledky ve vašem odchovu telat 

Refraktometr se používá pro hodnocení kapalin, a to na základě principu lomu světla v ní. Běžně se používají pro stanovení obsahu vody v medu, cukernatosti moštů, obsahu vody nebo obsahu cukru v mléce a mléčných nápojích. Každý z typů má svou speciální stupnice, nebo se naměřená veličina odvozuje od speciálních stupnice.

Rozšířené jsou buď mechanické nebo elektronické refraktometry. V souvislosti s kontrolou kvality mleziva a stanovení obsahu imunoglobulinů bývá v zámoří používán elektronický i mechanický refraktometr, který slouží pro kontrolu sušiny u pasterovaného mléka. Mlezivo lze v takovém refraktometru hodnotit okamžitě a výsledky nejsou závislé na jeho teplotě (refraktometr má automatickou teplotní kompenzaci), jako je tomu u kolostroměru – hustoměru, kde je nutné dodržet teplotu 23 °C. Spolehlivost měření byla ověřována několika americkými a kanadskými výzkumnými pracemi s velmi dobrými výsledky. Po aplikaci několika kapek mleziva a zapnutí přístroje je možné výsledky interpretovat takto:

  1. mlezivo se skóre 22 % a více lze označit za kvalitní (vysoký obsah protilátek – toto mlezivo krmíme teleti narozenému) a toto mlezivo je vhodné k prvnímu a následným napojením telete
  2. s hodnotami 18 až 21 % za mlezivo průměrné kvality (doporučuji zkrmovat až na druhé případně další krmení)
  3. s hodnotami pod 17 %za nekvalitní (krmení telete tímto mlezivem doporučuji až druhý a následující dny).

Hodnocení kvality mleziva se vždy vyplatí. Ztráta při úhynu jednoho telete se pohybuje mezi 3500 až 5000 Kč, zatímco investice do této pomůcky je "pouze" 1000 až 1500 Kč.

U vzorkování je potřeba, aby bylo mlezivo promícháno, jinak hrozí riziko zastření – zakalení hodnotícího pole mléčným tukem. 

 Pro měření lze použít Univerzální refraktometr Brix na ovocné šťávy a mléčné nápoje se stupnicí od 0 do 32°, a to na web stránkách www.refraktometr.cz 

Přímý link na tento typ refraktometru je zde Refraktometr Brix 

 

Digitální refraktometr se stupnicí Brix (hodnota 16,9% je pod limitní hodnotou -mlezivo zkrmujeme telatům od 2. dne jejich věku, není vhodné pro napájení telat po narození).

obr-5.jpg

 

 

 

19.jpg

 

Obrázek 1: mlezivo dobré jakosti, vhodné ke zkrmování telatům po narození (22,5 % Brix)

 img_9087.jpg

 

obrázek 2: mlezivo nekvalitní - vhodné ke zkrmování telatům od druhého dne věku (12 % Brix)

 

img_9096.jpg

 

 Články renomovaného časopisu Journal of Dairy Science s tématikou použití refraktometru k hodnocení kvality kravského mleziva.

 

Články z Journal of Dairy Science

Bielman, V., Gillan, J., Perkins, N., R., Skidmore, A., L., Godden, S., Leslie, K., E.: An evaluation of Brix refractometry instruments for measurement of colostrum quality in dairy Cattle. Journal of Dairy Science, č. 93, 2010. Str. 3713-3721.

Získávání kvalitního mleziva je velmi důležitým prvkem managementu odchovu telat. Bylo ověřováno mnoho metod k posouzení hladiny Ig v mlezivu, nicméně ověřování nových metod je stále žádoucí. Cílem této studie bylo posouzení vhodnosti optického a digitálního refraktometru Brix. Tyto refraktometry byly porovnávány s tzv. „zlatým standardem“, tedy s radiální imunodifuzí (kvantitativní metodou stanovení bílkovin). Hodnocení bylo uskutečněno jak u nativního, tak i u mraženého mleziva. Celkem bylo analýzám podrobeno 288 vzorků mleziva, které byly získány na 3 různých farmách dojeného skotu. Z výsledků vyplývá vysoká korelace u čerstvého a mraženého mleziva ( r=0,98 resp. 0,97). Porovnání výsledků obou refraktometrů s výsledky radiální imunodifuze byly podobné (r=0,71 resp. 0,74), tedy vyšší korelace. Jako mezní hodnota pro označení mleziva dobré kvality jest 22 % Brix a více (radio imonudifúzně pak hodnota 50 g IgG v 1 litru mleziva).

 

Quigley, J., D., Lago, A., Chapman, C., Erickson, P., Polo, J.: Evaluation of the Brix refractometer to estimate immunoglobulin G concentration in bovine colostrum. Journal of Dairy Science, č. 96, 2013. Str. 1148-1155.

Výhody refraktometru používaného pro odhad obsahu IgG v mlezivu oproti jiným, v chovech běžně používaným metodám (obvykle kolostrometr):

·         Velmi levná metoda,

·         Snadno dostupný způsob hodnocení kvality mleziva,

·         Refraktometr je méně křehký než např. kolostrometr,

·         Méně citlivý na rozdíly v teplotě mleziva a jiných faktorech.

 

 

Vzorky byly získávány na od prvotelek na 7 farmách dojeného skotu v USA, a to 6,1 hodiny (±5,6 hod.) po otelení. Vzorky mleziva byly hodnoceny optickým refraktometrem. Vzorky byly hodnoceny laboratorně radiální imunodifuzí (RID)a imunoturbidimetricky (TIA). Vzorky mleziva byly taky podrobeny analýze celkového počtu mikroorganismů a obsahu koliformních bakterií. Průměrná hodnota Brix byla zjištěna 23,8 % (± 3,5 %), což odpovídalo 73,4 ± 26,2 g IgG/l mleziva (měřeno RID) a 67,5 ± 25,0 g IgG/l mleziva (měřeno TIA). Pro označení dobré mlezivo (50 g IgG/l mleziva), odpovídala hodnota 21 % Brix. Korelace mezi hodnotami Brix a metodami TIA a RID byly r=0,63 resp. 0,87, tedy střední až vysoká korelace. Pro označení mleziva dobré kvality byla autory navržená hodnota 21 % Brix a více, což odpovídá obsahu 50 g IgG/l mleziva a více.