Jdi na obsah Jdi na menu
 


NECHAT TELETE SÁT POD KRÁVOU, NEBO JEJ NAPOJIT

JE U DOJENÉHO SKOTU PREFEROVÁNO KOJENÍ TELAT

Po narození telete si chovatelé mohou klást otázku, jestli nechat tele tzv. „pod krávou“ nebo napájet telete tzv. „kontrolovaně“, a to prostřednictvím láhví, tzv. „tupláků“, jícnové sondy či vědra opatřeného cucákem. V chovatelsky vyspělých státech, mezi které se řadí i ČR je přednost jednoznačně dávána „kontrolovanému – řízenému“, obvykle právě s použitím tzv. tupláků (pozinkovaná nádoba o objemu 3 l). Argumentů proč nespoléhat na „přirozené“ sání mleziva od matky je několik:

·  některé krávy mají nevhodné tvarové a rozměrové parametry vemene a struků, což může být výraznou komplikací při sání telete (zvláště v případě prověšených vemen se struky nízko nad podlahou porodního kotce),
· chybí kontrola kvality a smyslové posouzení mleziva krávy,
·  ne každá kráva je ochotná nechat tele kojit (problémy spojené s některými prvotelkami),
·  u sajícího telete pod matkou ztrácíme přehled o množství mleziva, které tele přijalo,
·   v případě anatomické vady nebo neprůchodnosti strukového kanálku je riziko neadekvátního příjmu mleziva u telete zvýšené,
·  telata po těžkých porodech, s nedostatečným sacím reflexem a jinými zdravotními problémy jsou odkázána na asistenci ošetřovatele.

VÝHODY A NEVÝHODY RŮZNÝCH TYPŮ NAPÁJENÍ TELAT

 

Mimo běžně používané „pozinkované tupláky“ jsou pro napájení telat mlezivem používané plastové láhve a vědra s cucákem, v případě násilného napájení pak jícnové sondy. Jaké jsou obecné výhody nevýhody jednotlivých způsobů napájení?
pozinkované nádoby s cucákem na mlezivo a mléko
·         výhody – sání mleziva přes cucák, jednoduchá manipulovatelnost a snadné čistění, dobrá skladovatelnost, velký objem – 3 litry.
·         nevýhody – chybí rýsky pro odměřování vypitého mleziva, rychlejší chladnutí mleziva, a to v porovnání s umělohmotnými láhvemi..
plastové láhve
·         výhody – sání mleziva přes cucák, jednoduchá manipulovatelnost a relativně snadné čištění, výborný přehled o množství přijatého mleziva, dobrá skladovatelnost, velký objem – 3 litry, některé typy umožňují regulovat průtok mleziva při sání, dobrá termostabilita mleziva v plastové nádobě.
·         nevýhody – čištění vyžaduje použití mycích pomůcek, některé typy cucáků mají neadekvátně veliké průměry.
vědra s cucákem
·         výhody – sání mleziva přes cucák, umožňuje odměřovat dávky mleziva a kontrolovat i jeho spotřebu, vědra lze dobře čistit a desinfikovat,
·         nevýhody – namáhavější manipulace s více vědry současně, rychlejší chladnutí mleziva, horší čištění (držák cucáku a případně i nasávací trubička), často neadekvátně velké průměry cucáků.
napájení z vědra – z volné hladiny
·         výhody – velmi jednoduchá a snadné čištění a desinfekce, dobrá skladovatelnost většího počtu nádob,
·         nevýhody – rychlé chladnutí mleziva, nefyziologický a organizačně náročný způsob napájení telat mlezivem (nedoporučuje se!).
jícnová sonda
·         výhody – zajištění příjmu mleziva u slabších telat, přehled o příjmu mleziva teletem.
·         nevýhody – vyžaduje zručnost a zkušenost ošetřovatele při zavádění sondy (eliminace rizika zavedení sondy do průdušnice), horší čistitelnost (často v jícnové sondě jsou zbytky mleziva – zahnívající, plesnivějící), některé typy příliš tvrdých sond mohou velmi dráždit sliznici dutiny ústní a jícen (riziko protržení jícnu).

 

fotecky-mix-014.jpg