Jdi na obsah Jdi na menu
 


UCHOVÁNÍ MLEZIVA

1. 1. 2012

CHLAZENÍ MLEZIVA

Mlezivo lze chlazením uchovat po dobou maximálně 5 až 7dní. Doba skladování mleziva je významně ovlivněna:

·         kontrolou zdravotního stavu vemene s důrazem na eliminaci mastitidního mleziva,
·         přípravou mléčné žlázy,
·         hygienou dojicího zařízení a čistotou transportních nádob - konví,
·         dobou mezi nadojením, zchlazením a uložením mleziva do chladničky,
·         čistotou nádob určených pro krátkodobé uchování mleziva (1 nebo 2 l nádoby).
·         optimální teplotou, která by v chladničce měla být mezi 1 až 2 °C, aby byl zpomaleno množení bakterií, které jsou přítomné v mlezivu, a které mohou mít negativní vliv na zdravotní stav telat.
V případě vysokého počtu patogenních bakterií může dojít nejen k následné infekci u telat, ale také ke výraznému zhoršení absorpce protilátek z mleziva ve střevě.
 

vendoli-201.jpg

 

MRAŽENÍ MLEZIVA

Mlezivo může být zamraženo a uchováváno v mrazničce po dobu až jednoho roku, aniž by došlo k výraznému zhoršení jeho kvality. To platí ale za předpokladu řádné údržby a kontroly funkčnosti mrazničky (vysoké vrstvy zmrazků v mrazničce negativně působí na výslednou teplotu v mrazničce).Mražené mlezivo je doporučeno zkrmit telatům do půl roku od jeho uložení v mrazničce. U mrazniček s automatickou funkcí mražení a odmrazování je doba uchování mleziva o něco kratší. Teplota pro dlouhodobé uchování by měla dosahovat – 20 °C. Mlezivo se obvykle uchovává v maloobjemových nádobách nebo sáčcích, případně ve speciálních vacích, které se po naplnění vždy popíší (číslo krávy, datum nadojení, kvalita zjištěná kolostroměrem, datum do kdy má být mlezivo spotřebováno). V současnosti existuje celá řada již velmi sofistikovaných zařízení pro přípravu a uchování dávek mleziva. Používány jsou v zámoří automatické dávkovače mleziva, které plní vaky o objemu 1 až 3 litrů. Tyto speciální vaky jsou uloženy v umělohmotné kazetě, která zajišťuje nejen perfektní a rychlejší zchlazení a zmražení mleziva, ale i usnadňuje následné rozmražení obsahu ve speciálním ohřívači, kde kazety se vloží do rotujícího ohřívače s teplou vodou.
 

vendoli-203.jpg

 

ROZMRAZOVÁNÍ MLEZIVA

Rozmrazování mleziva musí být šetrné, aby nedocházelo k znehodnocení jak protilátek, tak i živin. Na druhou stranu musí být ale dostatečně rychlé, aby nedocházelo k nárůstu nežádoucích mikroorganismů. Doba mezi vyndáním mleziva z razničky a jeho ohřevem by neměla překročit 45 minut. V chovech se mlezivo rozmrazuje vložením do vodní lázně s teplotou okolo 45 °C. Vyšší teploty sice rychleji zmražené mlezivo zkapalní, avšak poškození protilátek je vyšší. Dalším způsobem rozmrazování mleziva je jeho umístění do mikrovlnné trouby. Výkon trouby musí být nastaven na co nejnižší výkon - „deforst“ nebo nastavení otočného knoflíku na symboliku dvou sněhových vloček. Po dobu ohřevu resp. rozmrazování mleziva je potřeba s nádobami pravidelně míchat, aby bylo zabráněno vzniku „horkých ložisek“.

 

foto1--200-.jpg