Jdi na obsah Jdi na menu
 


VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KVALITU MLEZIVA

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KVALITU MLEZIVA

Vlivů, které ovlivňují kvalitu mleziva je celá řada. Například včasné zaprahování krav, tedy přechod krav na stání na sucho (zaprahování, zasušení – ukončení produkce mléka krávou), působí příznivě na kvalitu mleziva (regenerace mléčné žlázy, kontakt se stájovými patogeny – v případě převozu krav mezi farmami apod.).
 
Krávy by měly být zaprahovány min. 8 týdnů před plánovaným termínem telení.
 
Vysokobřezí jalovice by zase měly být včas přesunuty do reprodukční stáje z odchoven.
 
Působení stájového prostředí (kontakt se stájovými patogeny) na matky a jejich případná vakcinace proti vybraným chorobám v období stání na sucho, zajišťuje produkci dostatečného množství i škály protilátek, které tele budou chránit před infekcemi. Také kvalita a množství přijímaných krmiv matkami v období stání na sucho má svou významnou úlohu. Nezvládnutá výživa v předporodním období může zvyšovat riziko vzniku mnoha zdravotních poruch (poporodní paréza, metabolické poruchy aj.), v důsledku kterých je kvalita získaného mleziva výrazně horší. Velmi opomíjený je i vliv stresových situací např. stres v průběhu porodu, při převodu krav z porodny do dojírny, křik a hrubé zacházení v dojírně, tepelný stres aj., které negativně působí jak na spouštění mléka krávou, tak i na jeho kvalitu. Svá specifika má dojení prvotelek, kde by měl být ošetřovatel - dojič v průběhu přípravy na dojení a samotného dojení maximálně ohleduplný a trpělivý. Vliv na kvalitu má také množství nadojeného mleziva, proto se doporučuje získávat od krav na prvním a druhém dojení po otelení max. 8,5 l.

 

foto1--438-.jpg

 více bude uvedeno v připravované knize s kapitolou odchovu telat