Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZKRMOVÁNÉ SUCHÉ TMR TELATŮM

Suchá TMR

V zahraničí (SRN, Rakousko, Švýcarsko) jsou ověřovány různé způsoby rostlinné výživy telat v průběhu jejich odchovu. Jednou ze zajímavých je pak postup přípravy suché směsné krmné dávky pro telata, a to podle kolegů DUSELA, a dalších z roku 2009. Tito autoři ověřovali účinek suché směsné krmné dávky (Trocken-TMR) u telat v průběhu jejich mléčné výživy (56 dní mléčné výživy na krmných automatech, v denním objemu 6 l/tele a den) a porovnávali jí se skupinou telat, kterým byla nabízená jadrná krmiva a kukuřičná siláž (20 býčků pokusné a 20 býčků kontrolní skupiny). Vycházeli tak ze skutečnosti, že v řadě chovů je telatům zkrmována v průběhu období mléčné výživy kukuřičná siláž, která se může velmi rychle kazit. U kontrolní skupiny krmené siláží byla podávána také jadrná směs (ječmen 35 %, pšenice 35 %, lněný extrahovaný šrot 10 a sójový extrahovaný šrot 17 %). Ověřovaná suchá TMR byla pak složena ze sena 18 %, kukuřičného zrna 11 %, ječmene a pšenice 32 %, lněného extrahovaného šrotu 12 %, sójového extrahovaného šrotu 16 % a melasy 5 %. Telata byla napájena MKS po dobu 56. dní, a to v objemu 6 l. den (100 g MKS na 1 l mléčného nápoje). Telata jak z pokusné, tak i z kontrolní skupiny byla poražena. V Grafech 1 a 2 je srovnání příjmu sušiny na tele a den v průběhu testu.

V rámci komplexního hodnocení bylo autory studie také zjištěno, že hmotnost bachoru (v přepočtu na 100 kg ž. hm., byla u kontrolní skupiny 1,842 kg a u pokusné 2,18 kg. Rozdíly byly zjištěny i v dalších parametrech anatomicko-morfologického hodnocení zejména bachoru.

 

Graf 1: Příjem sušiny u telat, krmených jadrnými krmivy a kukuřičnou siláží

tmr-silaz--jadro.jpg

 

 

Graf 2: Příjem sušiny u telat, která byla krmena suchou TMR

tmr-sucha.jpg

 

 

Tabulka 1: Živá hmotnost telat pokusné a kontrolní skupiny

Věk telat (dny)

kontrola

pokusná

 

průkaznost

ž. hm. v kg

SD

ž. hm. v kg

SD

rozdíl v kg

p-hodnota

0

48,8

3,98

49,0

3,69

0,2

0,440

21

52,3

5,57

55,0

4,33

2,7

0,106

42

63,3

10,02

72,1

6,91

8,8

0,003

63

81,4

10,50

92,2

9,13

10,8

0,004

84

108,2

14,69

118,5

11,38

10,3

0,032

 

DUSEL, G., TRAUTWEIN, J. a LANDFRIED, K. Einsatz einer Trocken-TMR in der Kälberaufzucht. Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle im DLR Wespfalz. [Online] 2009. [Citace: 2014. 5 18.] http://www.hofgutneumuehle.de/035.Fachinformationen/01.Rinder/pdfs/2009-tmr.pdf .