Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBECNÉ POŽADAVKY NA USTÁJENÍ TELAT

 obecné požadavky na ustájení telat, směrnice rady 2008/119/ES

Před více než  10 lety byla telata odchovávána v zateplených stájích - profylaktoriích a teletnících. V těchto stavbách, které byly v řadě případů zateplené a v zimních měsících i vytápěny, byl výskyt respiratorních a zažívacích onemocnění zvýšený. v řadě zemědělských podniků se ztráty (úhyny) běžně pohybovaly i kolem 13 a více procent. Tyto stáje měly velké problémy s bioklimatologií (byla v nich vysoká relativní vlkost, relativně vysoká koncentrace škodlivých plynů apod.). Tyto technologie v kontextu dnešních poznatků lze jednoznačně označit za neWELFARE.

 

Rozdílné produkční systémy
  • intenzivní chov skotu (zejména dojený skot) x extenzivní chov skotu (masná plemena, KBTPM krávy bez tržní produkce mléka, užitkový skot – kříženci dojeného a masného skotu)
  • celoroční ustájení ve stájích (dojený skot) x zcela bezstájové technologie či s využitím jednoduchých stájí (masný skot) pouze v zimních měsících.

 
Extenzivní chov skotu - pastevní chov skotu je na řadě farmách realizován jako celoročně pastevní, nebo po většinu roku pastevní a v zimních měsících jsou zvířata ustájena ve stájích či přístřeškový stavbách. Talata sají mléko od matek neomezeně (ad-libitně), resp. v porovnání s dojeným skotem nízká úroveň produkce mléka stačí pokrýt pouze výživové nároky  telete.

 

Intenzivní chov skotu - jde především o chov dojeného skotu na farmách. Koncentrace zvířat na jednotku plochy je v porovnání s pastevních chovem skotu výrazně vyšší, z čehož vyplívají i jistá rizika (zejména zoohygiena - vyšší infekční tlak apod.). Mláďata nejsou ustájena společně s matkami, protože mléko dojeného skotu je určeno pro mlékarenské zpracování. Plemenice dojeného skotu produkují mnohonásobně více mléka než plemenice masných plemen.  

 

Základními požadavky na ustájení telat jsou:

  •  ventilace životní zóny telat a ochrana před nepříznivými podmínkami prostředí,
  •  dostatečné osvětlení životní zóny telat,
  •  dostatečně nastlané a rozměrově odpovídající lože,
  • ·rozměrově odpovídající výběhová část boxu a kotce, umožňující stát na pevném podkladě,
  • konstrukční bezpečnost a vhodné rozměrové parametry technologických prvků a systémů,
  •  ochrana krmiv a nápojů před nepříznivým počasím a škůdci,
  •   chovný komfort a welfare odchovávaných telat,
  • hospodárnost systému za současného vytvoření dobrých pracovních podmínek pro ošetřovatele.
 

 Legislativní požadavky na ustájení telat

Při pohledu opět do legislativy (např. Směrnice rady 2008/119/ES) je požadováno, aby:
·         v případě individuálního ustájení:
o   šířka individuálního kotce musí odpovídat min. kohoutkové výšce telete,
o   délka kotce musí odpovídat min. 1,1 násobku délky telete, a to měřené od rostrální části mulce ke kaudálnímu okraji hrbolu kyčelního,
Doporučení pro lehárny: délka 1200 až 1600 mm, šířka 1200 mm.
·         v případě odchovu telat ve skupinách byl minimální prostor bez překážek:
o   do 150kg živé hmotnosti – 1,5 m2,
o   od 150 do 220kg živé hmotnosti – 1,7 m2,
o   nad 220 kg živé hmotnosti – 1,8 m2.
Prostor pro telata musí umožňovat: bezproblémové uléhání a vstávání telat, odpočívání a možnost pečovat o svou srst.
 

foto1--186-.jpg

 

  více bude uvedeno v připravované knize s kapitolou odchovu telat