Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOMBINOVANÁ PLEMENA SKOTU

Brown Swiss, České strakaté - Fleckvieh, Montbeliarde

Strakatý skot

 

vznikl na našem území ve 30.letech. Na vzniku a unifikaci plemene se podílela tato plemena: simensko-český skot, bernsko-český skot, bernsko-hanácký skot, skot kravařského rázu, skot hřbíneckého rázu, chebský skot a česká červinka. Za unifikací a vznikem plemene stál prof. Taufer z Brna. Plemeno v té době se vyznačovalo trojstrannou užitkovostí (maso-mléko-tah). Po pádu nacismu prochází plemeno přestavbou a dochází také k vzniku kolchozů. Tímto procesem v 50 a 60 letech došlo k zbrzdění procesu šlechtění. Tato doba byla také charakteristická nedostatkem krmiv pro zvířata. Postupem času dochází k přijetí plemenářského a šlechtitelského zákona a plemeno je intenzivněji šlechtěno na maso-mléčnou užitkovost. V 60. letech také bylo v rámci procesu šlechtění přistoupeno k zušlechtění českého strakatého skotu plemeny: Ayrshire, (zlepšení 1) konstituční pevnosti, 2) tvarových a funkčních vlastností vemene 3) utváření končetin 4) produkce mléka). Díky tomuto zušlechťovacímu křížení došlo ke zvýšení mléčné užitkovosti, ale zároveň došlo k negativnímu ovlivnění masné užitkovosti a zmenšení tělesného rámce. V roce 1971 bylo v ČR použito další zušlechťující plemeno a to recesivní forma holštýnského plemene (RED holštýn). Cílem bylo zvýšit mléčnou užitkovost, tělesný rámec a tvarové vlastnosti vemene. Ovšem i toto mělo svá negativa: zhoršení masné užitkovosti, špatné utváření končetin a menší dlouhověkost. V současné době je toto plemeno kříženo s fylogeneticky příbuznými plemeny z celé Evropy. Důležité je si uvědomit, že plemeno řadíme mezi plemena s kombinovanou maso-mléčnou užitkovostí.
V současnosti žije pouze několik málo krav, které lze označit - české straky, a tyto krávy jsou zařazeny do programu ochrany genetických zdrojů.  K této situaci došlo díky mnohaletému  masivnímu používání inseminačních dávek strakatých býků, pocházejících z Německa a Rakouska.

techagro-095.jpg

 
Do stejné fylogenetické kategorie řadíme i plemena:
 
Fleckvieh (pocházející z Německa – krávy dosahují hmotnosti 750 kg, býci až 1300 kg, dojivost 7000 kg),
 
Montebeliarde (plemeno pocházející z Francie, užitkového typu mléčno-masného, hmotnost krav až 750 kg, na našem území bylo v roce 2010  v KU - kontrole užitkovosti 1 082 krav s užitkovostí 7 839 kg mléka za laktaci o tučnosti 3,75 % a obsahu bílkovin na úrovni 3,45 %).
Průměrná užitkovost českého strakatého skotu na území ČR dosáhla v roce 2006 hodnoty 6175 kg s průměrnou tučností 4,08 % a obsahem bílkovin 3,46 %. Populace na našem území čítá cca. 152 000 ks.

 

 chovný cíl

ukazatel prvotelky dospělé krávy 
dojivost za normovanou laktaci - kg 5500 - 6200 6000 - 7500 
obsah bílkovin 3,5 % a více 
obsah tuku 4,0 - 4,1 % 
poměr bílkovin k tuku 1 : 1,5 - 2
věk při prvním otelení 26 - 29 měsíců
denní přírůstek 1300 g a více 
mezidobí 380 - 390 dní 
hmotnost jalovic ve 12 měs. 310 - 350 kg 
hmotnost jalovic při zapuštění 420 - 440 kg
hmotnost dospělých krav 650 -750 kg
hmotnost dospělých býků 1200 - 1300 kg 
výška v kříži u krav 140 - 144 cm 
výška v kříži u býků 152 - 160 cm 

 

Pincgavský skot

Obrazek

 

Grauvieh

Obrazek

Braunvieh

Obrazek

 

 

Švýcarský hnědý skot - brown swiss

patří mezi plemena s maso-mléčnou kombinovanou užitkovostí. V současné době je však ve světě šlechtěn na mléčnou užitkovost. Zbarvením je celoplášťově hnědé, nebo našedlé barvy. Charakteristickým znakem tohoto plemene jsou tmavě pigmentovaný mulec, špičky rohů a paznehty. Končetiny jsou pevné a jsou odolné chovu skotu ve svažitých a kamenitých terénech hor. Zvířata jsou odolná, dlouhověká (produkční využití do vyššího věku než je tomu např. u holštýnského skotu), konstitučně pevná. Ve Švýcarsku je toto horské plemeno chováno pro svou velmi dobrou kvalitu mléka, protože nadpoloviční většina populace tohoto plemene je nositelem alely B(alely B kapakaseinu), která je velmi ceněná mlákárnami a sýrarnami- ovlivňuje výtěžnost a sýření mléka v pozitivním směru. Plemeno je chováno zejména v záp. Evropě - Francie a Slovinsko, USA, Kanadě, Jižní Americe atd. Dojnice produkují více jak 9 000 kg mléka za laktaci, při tučnosti 4 % a 3,5 % bílkovin. Hmotnost krav je okolo 600 kg. V ČR jsou nabízeny ID (inseminační dávky) tohoto plemene.

Odkaz na svaz chovatelů brown swisse je d odkazech. V ČR je plemeno chováno.