Jdi na obsah Jdi na menu
 


LEGISLATIVA A TELENÍ

telení, zákon na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška o minimálních standardech

LEGISLATIVA A TELENÍ

Jedním ze základních legislativních předpisů v oblasti chovu hospodářských zvířat je Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. v aktuálním znění, který z pohledu telení u krav mj. zakazuje:

·         zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky i mláděte (za takovýto zásah lze v chovech dojeného skotu považovat zejména předčasný zásah do porodu, kterým se ošetřovatel nebo chovatel snaží uspíšit průběh porodu, aniž by na to byly porodní cesty připraveny),
·         přepravu krav a jalovic po uplynutí 256. dne březosti (po uplynutí 90 % doby březosti) a krav do týdne po otelení (také telata je zakázáno přepravovat, pokud nemají zcela zahojený pupek).
Dalším právním předpisem je vyhláška č. 208/2004 Sb. O minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat v aktuálním znění, který stanovuje, že:
·         zvýšenou pozornost musí chovatel věnovat jalovicím a kravám v průběhu březosti, po porodu a v průběhu kojení, stejně tak i narozeným telatům,
·         ošetřovatel jalovic a krav musí ovládat techniku telení, dbát zvláštní pozornosti při hygieně porodu a v případě podezření na obtížný porod musí kontaktovat veterináře,
·         při porodu, který je veden ošetřovatelem nelze používat mechanické pomůcky mimo výjimečné situace, kdy lze použít ruční porodní pákou ovládané provázky, které je možné rychle uvolnit - obvykle stačí porodní provázky.

liberk-hlaska-174.jpg