Jdi na obsah Jdi na menu
 


POMOC CHOVATELE PŘI TELENÍ - ZÁSADY

ZÁSADY ASISTENCE PŘI PORODU - ŘÍZENÝ TAH

S pomocí resp. vedením porodu je potřeba mít dostatečné zkušenosti a vždy je lepší pravidelně telící se krávu sledovat, než předčasně zasahovat do porodu. Při asistenci platí tato obecná pravidla:

·         pokud se v pochvě objeví plodové obaly, čekáme až tyto samovolně prasknou,
·         po odtoku plodových vod se opatrně přesvědčíme, zda-li poloha, postavení a držení plodu je fyziologické (rozpoznání přední polohy od zadní – ohyby dvou za sebou jdoucích kloubů stejným směrem, kontrola chodidlových ploch končetin),
·         ověření životaschopnosti telete – reakci telete je možné vyzkoušet: rozevřením meziprstí paznehtu, tlakem na oko, zasunutím prstů do úst (sací reflex), tlakem na nosní přepážku,
·         nasazení porodních provázků – porodní provázky se nasazují na končetiny až poté co se přesvědčíme, že jsou obě hrudní nebo pánevní, a utahují se nad spěnkou tak, aby uzlíky provázků směrovaly do středu (mezi končetiny) a nedocházelo tak k poškození rodidel,
·         řízený tah musí být uskutečňovat současně s probíhajícími kontrakcemi dělohy a břišního lisu,
·         za provázky opatřené dřevenými táhly (kolíky) se tahá střídavě, tedy nejdříve tah jedné končetiny, poté tah druhé končetiny (pokud je provázek uvázán ještě kolem hlavy, pak je tak ve směru končetina Æ hlava Æ končetina),
·         pro usnadnění tahu a s ohledem na tvar pánve krávy, připomínající písmeno O, je při tahu doporučeno mírně pootočit plod, a to o cca 30 až 40 °, čímž, se usnadní vybavení telete,
·         při tahu je dobré nevybavovat tele rovným tahem, ale našikmo, ve směru k podlaze,
·         porodní páku používat pouze v případech ztíženého porodu, kdy vybavování telete předcházelo vyšetření za účelem vyloučení možné komplikace ze strany matky (nedostatečné otevření porodních cest, velmi úzké porodní cesty, torze dělohy, jejich dostatečná kluzkost aj.) a plodu (nepravidelné polohy, velký plod aj.).
Je zcela vyloučené používat jakékoliv jiné prostředky a pomůcky než porodní provázky či řetízky a porodní páku. Existují případy, kdy jsou telata vybavována v praxi pomocí nepřiměřené síly (oběžné shrnovače mrvy, traktory apod.). Takovéto postupy jsou vyloučené a v rozporu se zákonnými požadavky, ale i v rozporu s porodnickými zásadami! V případě byť jen podezření na obtížný porod je potřebné ihned kontaktovat veterinárního lékaře.