Jdi na obsah Jdi na menu
 


NAPÁJENÍ SKOTU

 napájení skotu, napajedla pro dojnice, telata

Napájení

Voda je jednou ze základních a společně se vzduchem a světlem patří k nejlevnějším "živinám". Často tato základní tekutina bývá v chovatelské praxi podceňována. Voda jako základní biologické médium je přijímána zvířaty ve dvou podobách. První z nich je voda endogenní, tj. voda, která je obsažena v krmivech, resp. se do těla zvířete dostává právě pozřením těla rostlin. Takováto voda je velmi cenná, protože v sobě obsahuje rozpuštěné cenné živiny a minerální látky. Druhou formou je povrchová či podzemní voda - studny, řeky, vrty apod. Kvalita vody musí odpovídat parametrům pitné vody. 

Spotřeba vody je ovlivněna:

 • věkem zvířete,
 • pohlavím,
 • živou hmotností,
 • zdravotním stavem,
 • faktory chovného prostředí (teplota, relativní vlhkost),
 • užitkovostí,
 • reprodukční aktivitou,
 • složením krmné dávky
 • kvalitě a parametrech napájecí vody atd.

U skotu je rozmezí přijímané vody za den značně variabilní, s průměrem mezi 80 - 120 litry. V letních měsících, zejména pak ve dnech, kdy teploty dosahují tropických hodnot, může spotřeba vody vzrůst až na 180 l za den. Více jak polovina přijímaného denního množství vody odchází z těla v pobodbě moči a výkalů, dále pak je voda z těla "vylučována" v podobě  mléka a v neposlední řadě termoregulační mechanismy (evaporace, respirace).

Rozdíly v množství přijímané napájecí vody jsou jak mezi jednotlivými kategoriemi, tak i v rámci kategorie. Např. krávy stojícíc na sucho přijímají okolo 30 až 50 litrů vody za den, zatímco vysokoprodukční dojnice až kolem 120 litrů, v případě extrémních letních teplot až 180 l.

ORIENTAČNÍ UKAZATELE DENNÍ SPOTŘEBY VODY
Tele 50 kg. ž.hm.
4 - 7,5 l napájecí vody
Jalovice 360 kg ž.hm.
38 - 60 l napájecí vody
Dojnice 650 kg ž.hm.
80 - 190 l napájecí vody

Příjem vody ovlivňuje také roční období. Vyššího příjmu vody lze dosáhnout

 • podáváním chlazené vody v letních měsísích,
 • ohřevem (temperací) vody v zimních měsících.

DOJNICE

Napajedla vhodná pro dojnice

 • umístění napajedla tak, aby byly maximálněvyužity  jeho všechny možné napájecí hrany (zejména jeho nejdelší strany),
 • délka napájecí hrany na dojnici - 100 mm,
 • dostatečný objem napajedel (min. 200 l objem), maloobjemová napajedla jsou pro dojnice nevhodné,
 • napajedlo by mělo mít vyhřívání,
 • výklopné, s výpustným otvorem - v závislosti na dispozičních možnostech stáje,
 • napajedlo s protizakálecí zábranou,
 • zcela nevhodné jsou míčovÁ napajedla,

NAPAJEDLA JSOU VHODNÁ PRO VŠECHNY KATEGORIE SKOTU.

podrobněji zpracovaná tématika - METODICKÝ LIST NAPÁJENÍ  

 Obrazek

 typ napajedla a jeho rozměrové parametry vybíráme podle těchto kritérií:

- kategorie skotu,

- počet zvířat na napejdlo

 

Obrazek

 není důležitý výrobcem uváděny objem napajedla, ale skutečný objem vody v danou chvíli v napajedlu (hladina vody by měla být max. 3 - 5 cm od horního okraje napejdla)
 

Obrazek

 napajedlo by mělo být umístěno  tak, aby byly využity zejména jeho nejdelší napájecí hrany (v tomto případě mají dojnice možnost využít pouze jednu nejdelší napájecí hranu)

JAK BY TO NEMĚLO BÝT

 

Obrazek

 maximální využití napajedla dojnicemi, bohužel však kvalita napájecí vody je zcela trystní. nutná je pravidelná údržba a čištění.
 

Obrazek

 pravidelné čištění napajedel je základem správné zoohygieny v chovu skotu
 

 

Obrazek

 

 malobojemová napajedla v tomto provedení  jsou zcla nevhodná pro dojnice
 

Obrazek

 napajedlo s deklarovaným objemem 60 litrů, skutečně zjištěný objem vody v napajedle - 8,5 l, což je trystní situace.
 Obrazek  "zahnívající voda" je vizitkou velmi špatné péče o napájení zvířat a faremního managementu.

 MÍČOVÉ NAPAJEDLO

 kladné stránky

 • vhodné do nezateplených stájí a objektů,
 • mrazuvzdornost.

záporné stránky

 • pro dojnice a ostatní kategorie dojeného skotu zcela nevhodné,
 • objem napajedla,
 • neumožňuje vizuální průběžnou kontrolu čistoty,
 • svádí k nepravidlenému čištění,
 • velmi často obsahuje hnijící sediment až několik desítek cm vysoký.

 TELATA

 • podávání vody již od prvního týdne věku,
 • dbát na kvlaitu vody,
 • kontrolovat příjem vody,
 • hygiena napájení,
 • nezamrzající,
 • dostatečný objem.

Obrazek