Jdi na obsah Jdi na menu
 


POHYBOVÉ CHODBY - SKOT

Hnojná, krmná  chodba

 

plné podlahy

 

Obrazek

 diagonální profilace je vhodná pouze do průchodů mezi pohybovými chodbami (pokud by tyto profilace byla na hnojných chodbách, docházelo by ke komplikacím při odklizu mrvy)

 Obrazek

  podélná profilace hnojných chodeb jsou správnou volbou, navíc je vhodné tyto chodby opatřit vodícími lištami.

 Obrazek

  stacionární vyhrnování - lopata vyhrnující kejdu ve stelivové stáji (plastické stelivo - separát)

  roštové podlahy

 Obrazek

 roštová podlaha stáje

 Obrazek

 robotický (mobilní) shrnovač kejdy je vhodný pomocník pro roštové stáje

 Pohybové chodby musí mimo odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům splňovat také další požadavky. Jde například o její dostatečnou šířku, která zajistí bezproblémový pohyb zvířete a nekonfliktní výhýbání se dvou protijdoucích zvířat. Dostatečná šířka musí zajistit, aby nedocházelo ke zbytečným hierarchickým půtkám.

Hnojná chodba by měla mít šířku min. 2 500 mm.

Krmiště by mělo mít min. šířku 3500 mm.

JAK TO NEMÁ BÝT?

 

Obrazek

 pravidlený odkliz mrvy z krmiště by měl být samozřejmostí. čím menší jsou šířky pohybových chodeb, tím vyšší by měla být četnost jejich vyhrnování.
 

Obrazek

 předpožlabnicový schůdek, který byl u mnoha rekonstrukcí umístěn mezi nosné podpěrné sloupy je nutné pravildeně a mechanicky čistit.
 

Obrazek

 pravidelná macerace paznehtů je základem pro masivní kulhání stáda, případně rozvoj mastitid.

 

Hnojná chodba je chodbou mezi boxem a stěnou, nebo chodba mezi boxy. Tyto jsou buď tvořeny plnými podlahami, nebo roštovými podlahami. Základním požadavkem je bezpečný pohyb zvířete po povrchu podlah, který by měl zamezovat uklouznutí a upadnutí zvířete, neměl by poškozovat paznehtní rohovinu (nadměrný obrus)  či způsobovat deformity končetin. Bezpečnost lze zajistit:

  • použitím vhodného materiálu (nedrolivý, odolný vůči moči a výkalům, chemikáliím), s přiměřenou abrazivitou atd.,
  • použitím vhodné profilace podlahy,
  • zajištění spádovosti podlahy od začátku hnojné chodby směrem k výjezdové části - hnojné koncovce, a to do 2 %, d) odkliz mrvy v pravidelných intervalech,
  • udržovat podlahoviny v dobré čistotě a praktikovat pravidelnou desinfekci podlah apod.

U plných podlah bývá využíváno mobilního (UNC nakladače) či stacionárního (šípové lopaty) vyhrnování mrvy či kejdy. U roštové podlahy je základním principem propad výkalů, případně jejich prošlapání zvířaty. Pro lepší čistotu a  odstranění výkalů do podroštových míst se v současné době v zahraničních stájích začínají používat robotizované systémy odklizu výkalů (viz. sekce videa). 
Dalším požadavkem na hnojné chodby (stejně tak i na krmiště) je dostatečná šíře, která:

  •  umožní bezproblémový pohyb zvířete po chodbě, včetně jeho bezproblémového otočení na ní,
  • umožní vyhnutí se jedinců s různou hierarchickou pozicí (agresivní x submisivní jedinci, krávy na vyšších laktacích x prvotelky apod.)  ve stádě.