Jdi na obsah Jdi na menu
 


PORODNY - SKOT

PORODNY
·         preferujeme individuální telení před skupinovým (kráva je individualista a v době telení opouští své kolegyně a hledá intimní místo),
·         velikost porodního kotce je zásadní, min. 12 m2, lépe však 16 m2 a více,
·         porodní kotec musí být na zpevněné ploše a musí být dostatečně nastlán vhodným podestýlkovým materiálem (sláma - suchá, nezaplísněná v dostatečném množství),
·         porodnické pomůcky musí být předem připraveny (porodnickou páku smí používat pouze veterinární lékař, nikoliv ošetřovatel!),
·         v kotci by mělo být zajištěno napájení (napajedlo),
·         konstrukce kotce nesmí zvíře zraňovat ani poškozovat jeho zdraví,
·         porodní kotec musí být dostatečně osvětlen min. 200 Lx, v době porodu je vhodnější zajistit vyšší intenzitu osvětlení (nad 300 lx)
·         odtok tekutých a tuhých výkalů musí být v souladu s platnou legislativou (odkanalizování),
·         tele zůstává s matkou 6 až 12 hodin, u masných plemen skotu je délka závislá na managementu stáda,
·         kotce musí být možné desinfikovat a řádně čistit,
·         počet individuálních porodních kotců je závislý na velikosti stáda (100 krav = 2 - 3 individuální porodní kotce),
·         pokud nejsou zbytky plodových obalů pozřeny dojnicí po porodu, je nutné po přesunu dojnice do produkční stáje tyto odstranit,
 

 

JAK BY TO MĚLO VYPADAT?

 

Obrazek

 Dostatečná plocha porodního kotce musí umožňovat kráve vybrat si místo a zaujmout polohu, která jí vyhovuje.
 

Obrazek

 Indiviudální porodní kotec zajišťuje krávě intimitu, umožňuje jí věnovat se pouze svému teleti, není stresována jinými plemenicemi, tele není olizováno cizí matkou, infekční tlak je podstatně menší než v případech skupinového telení, tele přijímá mlezivo od matky.

 

JAK BY TO NEMĚLO VYPADAT?

 

Obrazek

 porodní kotec musí být čístý, desinfikovaný, suchý a řádně nastlaný.. Tento malý, navíc "zahnívající" porodní kotec vypovídá o faremním managementu.

 

Obrazek

 Plodové obaly, pokud nejsou krávou pozřeny (sežrání vlastních obalů je fyziologickým procesem - placentofígie) je nutné po porodu odstranit - umístiti do kafilerního boxu - odvoz asanační službou.

 

Obrazek

 Porodnické ponůcky, zejména pak porodní provázky mají být v desinfekčním roztoku a nikoliv "pověšené na hřebíku před stájí". Hygiena porodu je základem slušné práce porodníka. V lidském porodnictví je dbáno na hygienu, snažme se tyto zásady dodržovat i u zvířat.

 

Obrazek

 Porodní boxy musí být v pravidelných intervalech čištěny. Také umístění porodních kotců do produkčních stájí není tím nejlepším řešením.

 

Obrazek

 Porod a následná produkce mleziva přestavuje pro krávu výrazné ztráty vody (plodové vody). Přístup k vodě a její bezvadná kvalita by mělo být standardem v každém chovu.

 

Obrazek

 Hygiena stájového prostředí je zejména v době telení rozhodujícím faktorem, který může velmi negativně ovlivnit nejen zdraví novorozeného telete, ale i samotné krávy (endometritidy apod.)