Jdi na obsah Jdi na menu
 


MALÝ ÚVOD DO EKO CHOVU HZ

Cíle ekologického zemědělství

 • Obrazek zachování venkova - tvorba pracovních příležitostí, rodinné farmy a zpracovny
 • péče o krajinu - minimalizace negativních dopadů hospodaření na krajinu
 • méně intenzivní využívání půdy - přecházení erozi, kontaminaci a nadměrné zátěži půdy
 • zachování koloběhu ebergie - vazba: zvíře - půda - rostlina
 • produkce specifických potraviny a produktů
 • minimalizace chemických stimulů a využívání látek syntetické povahy
 • uplatnění ekologických pricnipů hospodaření
 • zvýšený podíl lidské práce
 • tvorba lokálních trhů

   

  Chov zvířat v ekologickém zemědělství

 

 • méně intenzivní chov zvířat
 • chov zvířat bez vazby na půdu (vlastní či pronajatá) je zakázán
 • nelze na farmě chovat současně jeden druh v režimu "eko" a druhý v režimu "konvenční"
 • volba vhodných plemen do chovů - adaptace, vitalita a odolnost
 • příležitost pro chov genetických reserv
 • extenzifikace chovů - minimalizační technologie
 • léčiva jsou indikována v nutných případech - ne jako plošná prevence
 • využívání přírodních látek, léčiv, homeopatik
 • kladen důraz na welfare - pohodu zvířat, etologii, specifickou fyziologii zvířat

   

WELFARE - respektování fyziologických a psychologických potřeb zvířatObrazek

 • odstranění hladu, žízně a podvýživy
 • odstranění tepelných, fyzikálních faktorů nepohody
 • odstranění příčin vzniku bolesti, zranění, nemoci
 • možnost projevů normálního chování - pohyb, péče o tělo, sexuální chování, sociální kontakty apod.
 • odstranění deprese a strachu

Ukazatele technologických systémů

 • napajedla, Obrazek
 • boxové lože,
 • kotce,
 • boxové zábrany,
 • kotcové zábrany,
 • pohybové chodby,
 • fixační zařízení,  
 • čekárny,
 • dojírny,
 • výběhy,
 • pastviny,
 • zimoviště apod.

Ukazatelé zdraví

 • infekční choroby stáda,
 • výtoky z tělesných otvorů,
 • srst - naježená srst, vypadávající srst, vypadávající vlna,
 • otlaky kohoutku,
 • choroby zažívacího traktu,
 • choroby pohlavního ústrojí,
 • onemocnění končetin,
 • onemocnění vemene, struků, kůže,
 • tepelný stres,
 • působení škodlivých plynů apod.

Ukazatele chování

 • stádový instinkt: ten je velmi vyvinut u ovcí, ale i u skotu, méně u koz,
 • ve stádech panuje hierarchie,
 • jakákoliv změna složení stáda (zařazení nových zvířat) je narušením do té doby panujících sociálních vztahů - dochází v novému vymezování postavení v hierarchii
 •  z hlediska pracovního managementu je nutnost přesné a pravidelné zahajování pracovních operací (dodržování např., intervalů mezi dojeními - u 2x denní - 2x 12 hod., u 3x denního - 3x 8 hod.),

obecný rámec legislativy (více informací na stránkách příslušných certifikujících agentur):

Zákon č. 242/2000 Sb.
(zákon o ekologickém zemědělství )

Nařízení Rady č. 834/2007
(o ekologické produkci)

Nařízení Komise ES č. 889/2008 (pravidla k nařízení č. 834/2007)

Zákon č. 409/2008 Sb.
(na ochranu zvířat proti týrání)

Zákon č. 322/2008 Sb.
(úplné znění veterinárního zákona)

Zákon č. 344/2006 Sb.
(úplné znění plemenářského zákona)

Vyhláška č. 136/2004 Sb.
ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.
(podrobnosti označování zvířat)